Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1257/B-Zbl

Obchodné meno: 
I.D.C. Holding, a.s.
 
Sídlo: 
Bajkalská 19B
Bratislava 821 01
 
IČO: 
35 706 686
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
16.01.1997
 
Uložené listiny: 
Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
Podpisový vzor - Ing. Vojtech Španko
  (Dátum doručenia: 04.12.2002)
Notárska zápisnica N 310/02, Nz 307/02
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Úplné znenie k 20. 12. 2002 - Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10. 7. 2003
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Podpisový vzor - Ing. Kamil Mikulič, CSc.
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 24.11.2003
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Notárska zápisnica N 175/04, Nz 58154/04
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 14.7.2004
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2002
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Vymenovanie do funkcie z dňa 29.7.2005 - Ing. Zuzana Okasová
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Vymenovanie do funkcie z dňa 29.7.2005 - Ing. Stanislav Cicák
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Odvolanie z funkcie z dňa 29.7.2005 - Ing. Miroslav Buch
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Odvolanie z funkcie z dňa 29.7.2005 - Ing. Vojtech Španko
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.09.2005)
Notárska zápisnica N 653/2005, Nz 58846/2005, NCRls 58104/2005
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 26.4.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Roman Sukdolák
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 05.10.2007)
notárska zápisnica N 466/2007 zo dňa 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
listina prítomných akcionárov na V.Z. zo dňa 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
splnomocnenie- Ing. Mária Baničová
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
stanovy spoločnosti-úplné znenie zo dňa 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 25.03.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Zápisnica z rokovania zo dňa 30.9.2008
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Celkový protokol Ústrednej volebnej komisie zo dňoch 19.11. a 20.11.2008
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Prehlásenie o súhlase s opätovnou voľbou do funkcie člena dozornej rady - prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.; Doc.Ing. František Lipták, PhDr., DrSc.; Ing. Kamil Mikulič, CSc.;
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Stanovy spoločnosti-úplné znenie k 1.1.2009
  (Dátum doručenia: 12.01.2009)
konsolidovaná výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.09.2008)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 04.11.2009)
Výročná správa za r.2008,Účtovná závierka a audítoraská správa
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Výročná správa za rok 2010.
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.02.2013)
Konsolidovaná výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 26.09.2012)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 10.07.2013)
Konsolidovanej výročnej správy za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.10.2013)
Zápisnica z rokovania zo dňa 21.10.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Celkový protokol Ústrednej volebnej komisie z 12.11. a 13.11.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Zápisnica z priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia z 12.12.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Zápisnica z priebehu zasadnutia dozornej rady z 21.12.2013
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Noátrska zápisnica N 146/2014, nz 4850/2014, NCRls 4919/2014 z 10.2.2014
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 22.1.2014
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
úplné znenie stanov z 10.2.2014
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
kúpna zmluva zo dňa 20.036.2014
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
znalecký posudok č. 19/2014 zo dňa 13.06.2014
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2015)
Notárska zápisnica N 841/2015 zo dňa 14.10.2015-osvedčenie
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Notárska zápisnica N 925/2015 zo dňa 4.11.2015, osvedčenie
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 926/2015 zo dňa 4.11.2015
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.10.2015
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Stanovy akciovej spoločnosti k 1.1.2016
  (Dátum doručenia: 06.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
notárska zápisnica N 270/2016, Nz 12745/2016 zo dňa 13.04.2016
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 17.06.2016
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Notárska zápisnica N 375/2018 , Nz 18348/2018
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Stanovy akciovej zo dňa 1.7.2018
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.06.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2020
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Navrh zmluvy o zluceni.asice
  (Dátum doručenia: 12.11.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Listina.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2022)
STANOVY - IDC - 27.7.2022.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2022)
PoA - IDC.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2022)
Notárska zápisnica N 185/02, Nz 184/02 /Úplné znenie stanov/
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)