Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1265/B-Zbl

Obchodné meno: 
Danucem Slovensko a.s.
 
Sídlo: 
Rohožník 906 38
 
IČO: 
00 214 973
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.02.1992
 
Uložené listiny: 
STANOVY Holcin /Slovensko/ a.s. Rohožník
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Podpisový vzor - JUDr. Jan Hamr
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady - Zoltán Demján
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Popdisový zvor - Lászlo Dancs
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Podpisový zvor - Richard Skene
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady zo dňa 2.4.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Stanovy zo dňa 27.4.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Podpisový vzor - Jochen Aigner
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Správa audítota za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Správa a udítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Podpisový vzor - Roland van Wijnen
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
Výročná správa za rok 2006, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za rok 2007, Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2008)
podpisové vzory-Andrea Kožuchová, Alan Šišinački zo dňa 09.06.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Podpisový vzor - Alexandra Tomková
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Podpisový vzor - Benoit Galichet zo dňa 30.3.2009
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 25.08.2009)
výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Podpisový vzor - Patrik Polakovič
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
splnomocenie 7.3.2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Podpisové vzory - Patrick Stapfer, Lafras Petrus Moolman, Andrej Bukovčan
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Podpisový vzor - Pedro Minarro
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Informácia o výsledkoch voľby dozornej rady z 1.2.2013
  (Dátum doručenia: 08.02.2013)
Čiastočný zápis č. 01/2013 z porady dozornej rady z 12.12.2013
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Notárska zápisnica N 35/05, Nz 18602/05 zo dňa 29.4.2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Úplné znenie stanov k 29.6.2009
  (Dátum doručenia: 25.08.2009)
Úplné znenie Stanov k 27.4.2009
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
notárska zápisnica N 123/2008, Nz 24031/2008 zo dňa 05.06.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Podpisový vzor - Pavel Mazák zo dňa 15.08.2011
  (Dátum doručenia: 08.09.2011)
Podpisový vzor - Peter Stoiber zo dňa 01.07.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 27.04.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Podpisový vzor - Patrik Polakovič zo dňa 01.06.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 16.08.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
podpisový vzor - Richard Skene zo dňa 02.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
podpisový vzor - Mario Michael glassl zo dňa 02.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
podpisový vzor - Ing. Marian Tkáč zo dňa 11.01.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
stanovy zo dňa 09.05.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Úplné znenie stanov k 16.6.2011
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Notárska zápisnica N 305/2009 Nz 21751/2009 NCRls 22325/2009 zo dňa 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 03.09.2009)
povolenie č. 1381/2010/P zo dňa 13.08.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Výpis z banského registra zo dňa 26.07.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Notárska zápisnica N 198/2008 Nz 32591/2008 NCRls 32265/2008 zo dňa 31.07.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 31.07.2008
  (Dátum doručenia: 07.08.2008)
Notárska zápisnica N 669/2012 Nz 47665/2012 NCRls 48934/2012 zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Notárska zápisnica N 668/2012 Nz 47664/2012 NCRls 48917/2012 zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 NCRls 48942/2012 zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
  (Dátum doručenia: 19.10.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Holcim /Slovensko/a.s., so sídlom 906 38 Rohožník /nástupnícka spoločnosť/ a Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., so sídlom 044 02 Turňa nad Bodvou /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi: Holcim a.s. IČO 00214973 sídlo 90638 Rohožník - nástupnícka spločnosť a Stredoslovenská cementáreň, s.r.o. IČO 36033936 sídlo Partizánska 91, 975 44 Banská Bystrica - začleňovaná spoločnosť.
  (Dátum doručenia: 24.02.2006)
návrh zmluvy o zlúčení zo dňa 15.06.2008- Holcim Slovensko a.s. a ZEGA sro.
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Oznámenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
Zakladateľská zmluva a.s. Hz 19a a notárska zápisnica N 16/92, NZ 16/92
  (Dátum doručenia: 22.10.2002)
Podpisový vzor - Richard Skene
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Notárska zápisnica N 88/03, Nz 24062/03 zo dňa 2.4.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Notárska zápisnica N 88/02, NZ 77/02, ktorá obsahuje účtovnú závierku za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Notárska zápisnica N 652/2014, Nz 55139/2014
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 246/2011 Nz 25128/2011 NCRls 25809/2011 zo dňa 08.07.2011
  (Dátum doručenia: 08.09.2011)
Zápis č. 02/2011 zo dňa 15.08.2011
  (Dátum doručenia: 08.09.2011)
Zápis č. 01/2012 zo dňa 21.03.2012
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Správa volebnej komisie zo dňa 04.05.2012
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Úplné znenie stanov zo dňa 16.05.2008
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Odvolanie a voľba členov dozornej rady zo dňa 09.06.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Vzdanie sa funkcie zo dňa 03.10.2008
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Zápis č. 03/2008 zo dňa 24.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Odvolanie a voľba členov predstavenstva zo dňa 29.03.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Voľba člena predstavenstva zo dňa 27.05.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápis č. 01/2010 zo dňa 03.05.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Notárska zápisnica N 211/2010 Nz 24019/2010 NCRls 24389/2010 zo dňa 06.07.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Stanovy z 1.7.2010
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Zápisnica č. 39/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 5.4.2002
  (Dátum doručenia: 14.05.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2002
  (Dátum doručenia: 09.12.2002)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Holcim /Slovensko/ a.s. - nástupnícka spoločnosť, Holcim betón s.r.o. - zanikajúca spoločnosť, BETÓN, s.r.o. - zanikajúca spoločnosť
  (Dátum doručenia: 26.02.2003)
Notárska zápisnica N 86/03, Nz 24052/03
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Notárska zápisnica N 87/03, Nz 24056/03 zo dňa 2.4.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Zápis z dozornej rady zo dňa 24.3.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Stanovy zo dňa 2.4.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Stanovy zo dňa 26.4.2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
zápis č. 1/2005 zo dňa 11.01.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
notárska zápisnica N 2/2005 NZ 728/2005 NCRls 792/2005 zo dňa 11.01.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
stanovy zo dňa 11.01.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
Zápis č. 04/2005 z porady dozornej rady z 22.11.2005
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Správa volebnej komisiez 13.6.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Splnomocnenie z 7.3.2012
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
splnomocnenie zo dňa 29.11.2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2013)
Zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia
  (Dátum doručenia: 31.10.2011)
Zmluva o predaji casti podniku
  (Dátum doručenia: 31.10.2011)
znalecký posudok č. 21/2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
zmluva o kúpe cenných papierov 1.10.2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Notárska zápisnica N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRls 30028/2015
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválenie účtovnej závierka 2015
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
účtovná závierka 2015
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Účtovná závierka 2015
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Návrh Zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Návrh Zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 27.06.2017)
Uznesenie o znížení základného imania.zep
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 18.09.2017)
Notarska zapisnica z 21.08.2017 N5972017, Nz286452017.zep
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Zmluva o zluceni vo forme notarskej zapisnice z 21.08.2017 N5982017, Nz286742017.zep
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Súvaha a výkaz za rok 2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Správa nezávislého audítora z 4.2.2015
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Správa nezávislého audítora zo dňa 22.2.2017 - Schválená účtovná závierka za rok 2016
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
navrh zmluvy o zluceni CRH SK-Kamenolomy.zep
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
plnomocenstvo-Krivulcik.zep
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
plnomocenstvo-Krivulcik.zep
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
navrh zmluvy o zluceni CRH SK-TransPlus SK.zep
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Úplné znenie stanov zo dňa 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 03.09.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)