Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1271/B-Zbl

Obchodné meno: 
POZAGAS a.s.
 
Sídlo: 
Malé námestie 1
Malacky 901 01
 
IČO: 
31 435 688
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
13.05.1993
 
Uložené listiny: 
Plnomocenstvo pre Mgr. Martinu Ondrášovú
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Fotokópia občianskeho preukazu Mg. Martiny Ondrášovej
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Plnomocenstvo pre Mgr. Martinu Lapšanskú
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 3.10.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Dodatok č. 1 k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia z 3.10.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Živnostenský list č. OŽP-B/2006/02381-2/CR1 z 4.7.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Zápis č. 41/2003 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 2.12.2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Zápis č. 39/2003 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 19.6.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Notárska zápisnica N 263/2004, Nz 45280/2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Notárska zápisnica N 127/2006, NZ 20415/2006, NCR1s 20283/2006 z 25.5.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Stanovy z 25.5.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Zápis z hlasovania dozornej rady formou per rollam z 6.6.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Zápisn č. 43/2004 zo zasadania Dozornej rady zo d16.4.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Zápis zo zasadania dozornej rady dňa 1.8.2005
  (Dátum doručenia: 31.08.2005)
Zápis zo zasadania Dozornej rady č. 50/2005 z 13.10.2005
  (Dátum doručenia: 30.01.2006)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady č. 46/2004 z dňa 15.12.2004
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Zápisnica z desiateho valného zhormaždenia zo dňa 28.5.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Zápis zo zasadania Dozornej rady č. 51/2005 z 15.12.2005
  (Dátum doručenia: 30.01.2006)
Notárska zápisnica Nz 590/2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápisnica č. 90 Predstavenstva z dňa 2.9.2005
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Rozhodnutie z 26.8.2005 - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 10.10.2005)
Zápis č. 41/2003 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 2.12.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Zápis č. 33/2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.1.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápis č. 37/2002 zo zasadania dozornej rady z 19.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápis č. 38/2003 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 3.4.2003
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Zápis zo zasadania dozornej rady č. 53/2006 z 2.6.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
stanovy zo dňa 27.05.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
výpis z uznesení dozornej rady zo dňa 20.01.2009
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
rozhodnutie zo dňa 16.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 90/2009, NZ 17521/2009, NCRls 17722/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
výpis uznesení dozornej rady zo dňa 11.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Notárska zápisnica N 35/2010, NZ 6552/2010, NCRls 6677/2010 zo dňa 26.02.2010
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
výpis z uznesení zo dňa 19.03.2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
výpis z uznesení zo dňa 16.06.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia z 04.11.2010
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.12.2010, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Vzdanie sa funkcie - Elemér Jakab
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Výpis z uznesení dozornej rady z 22.11.2010
  (Dátum doručenia: 10.01.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Vyhlásenie spoločnosti
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Výpis z uznesení Dozornej rady zo dňa 16.06.2010
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2010, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Výpis z uznesení predstavenstva zo dňa 26.10.2010
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
uznesenie dozornej rady zo dňa 20.06.2011
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
výročná správa za rok 2010, účtovná závierka , správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
splnomocnenie zo dňa 28.09.2010
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
vyhláseniem zo dňa 04.03.2011
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Výpis z uznesení Dozornej rady z 19.3.2012
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Akceptačná listina a podpisový vzor - Petronela Chovaníková, Tino Urban
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
Výročná správa za rok 2011, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Výpis z uznesení Dozornej rady z 24.1.2013
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Podpisové vzory - Ing. Mohumil Kratochvíl, Ing. Jan Špringl
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Substitučné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
zápisnica z mimoriadnoho VZ
  (Dátum doručenia: 03.10.2012)
zápisnica z mimoriadneho VZ 15.3.2013
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
plá moc
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
substitučné plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Akceptačná listina a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Zapisnica_z_Mimoriadneho_VZ_Pozagas_as
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Výročná správa, správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Podpisový vzor - Bruno Leray
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisové vzory - RNDr. Ivan Vaškor, Ing. Vincent Gerthoffer, Ing. Dušan Randuška, MBA, Patrick Salomon, Andreas Frohwein, Thierry Gless, Ing. Jozef Pagáč, Ing. Pavol Janočko
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisový vzor - Jean-Luc Georges Emile Demanesse
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Lapuník
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Úplné znenie stanov z 16.6.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 30.3.2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
podpisový vzor - Ing. Martin Hollý
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Podpisové vzory - Torsten Kunkel, Olivier Escola
  (Dátum doručenia: 31.08.2005)
Podpisový vzor - Jean - Michel Cabanes
  (Dátum doručenia: 09.11.2005)
Podpisový vzor - Martin Podolan, J.D.
  (Dátum doručenia: 30.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Podpisový vzor - Ladislav Goryl
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Podpisoý vzor - Louis de Fouchecour zo dňa 25.0.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
účtovná závierka za rok 2006, Výročná správa 2006, kópia plnej moci pre konateľku
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výpis z uznesení dozornej rady z 24.5.2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Podpisový vzor - Ing. Martina Bartošovič, Tomáš Miřacký
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
výpis z uznesení zo dňa 22.09.2009
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
podpisový vzor Norbert Enzesberger zo dňa 27.10.2009
  (Dátum doručenia: 20.11.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 27.1.2009
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
podpisové vzory-Dominque Bayen, Gilles Henry Joffre
  (Dátum doručenia: 18.03.2009)
podpisový vzor- Ing. Szilárd Kása
  (Dátum doručenia: 17.02.2009)
Výpis z predstavenstva z 30.7.2013
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Zápisnica č. 145 zo zasadnutia predstavenstva z 28.9.2010
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Notárska zápisnica N 35/2010, NZ 6552/2010, NCRls 667/2010 z 26.2.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.7.2013
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Podpisový vzor - Razvan Mihail Georgescu
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Výpis z uznesení dozornej rady z 23.7.2013
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Výpis uznesení Dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Výpis uznesení Predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Substitučné plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.11.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2016.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2017.zep
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Dodatok č. 13 k Stanovám spoločnosti zo dňa 27.4.2017.zep
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Stanovy spoločnosti POZAGAS a.s. zo dňa 27.4.2017.zep
  (Dátum doručenia: 22.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2017.zep
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Mária Bronišová.zep
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Razvan Mihail Georgescu.zep
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Dan Pantilie.zep
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)