Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1286/B-Zbl

Listiny sa nachádzajú v spise novej právnej formy spoločnosti.

Obchodné meno: 
hameln rds s. r. o.
 
Sídlo: 
Horná 36
Modra 900 01
 
IČO: 
34 122 885
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
15.06.1995
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor JUDr. Rudolf Trella
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Správa audítora 2001
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Výročná správa, účtovná závierka za rok 2004 a audítorská správa
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Úplné znenie stanov z 7.6.2006
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Notárska zápisnica N 158/02, Nz 156/02 z 17.5.2002, Dodatok k stanovám z 21.6.02
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Podpisový vzor Ing. Ivan Varga
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Stanovy z 17.5.2002
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
Notárska zápisnica N 302/2002, Nz 312/2002 z 29.11.2002
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Notárska zápisnica N 183/2003, Nz 50589/2003 z 20.6.2003, Návrh zmeny stanov z 20.6.2002
  (Dátum doručenia: 20.08.2003)
Úplné znenie stanov z 20.6.2002
  (Dátum doručenia: 20.08.2003)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 08.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Stanovy z 25.8.2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Prezenčná listina z mimoriad. VZ z 5.6.2006
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 5.6.2006
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Notárska zápisnica N 59/05, Nz 25857/05, NCRl 25513/05
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Živnostenský list č. Žo-2004/03433/2/DOK zo dňa 16.7.2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 21.7.2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2004)
Notárska zápisnica N 28/07, Nz 8287/07, NCRls 8365/07 zo dňa 2.3.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Podpisový vzor - RNDr. Marián Gono
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Rozhodnutie zo dňa 14.1.2008 - Detlef Lürig st., Detlef Lürig ml.
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2008
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Notárska zápisnica N 64/2006, Nz 22211/2006, NCR1s 22123/2006 z 6.6.2006
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Podpisový vzor - Detlef Lürig
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Prezenčná listina zo dňa 2.3.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 2.3.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Rozhodnutie z 29.10.2009
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.10.2009
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
Stanovy z 30.10.2009
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromždenia z 19.10.2012
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Podpisový vzor - Wolf Christian Burchard Kanzelmeyer
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.4.2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2012)
Podpisový vzor - Mgr. Marian Takáč
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 24.4.2012
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Zápis zo zasadnutia volebnej komisie na voľbu člena dozornej rady z 28.2.2011
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 7.12.2010
  (Dátum doručenia: 09.12.2010)
Podpisový vzor - Dr. Uwe Risse
  (Dátum doručenia: 09.12.2010)
Rozhodnutie č. 18277-4/2008-OP
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 30.8.2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Notárska zápisnica N 103/2010, Nz 30175/2010, NCRls 30632/2010 z 25.8.2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010, Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Súvaha a výkaz za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 13.3.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov a predstavenstvo akciovej spoločnosti zo dňa 17.03.2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Výročná správa 2002, Konsolid. účt. záv. 2002, účtovná závierka 2002
  (Dátum doručenia: 20.08.2003)
Podpisový vzor Ivan Varga
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)