Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1325/B-Zbl

Obchodné meno: 
GSK Financial, a. s.
 
Sídlo: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
 
IČO: 
35 709 332
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.02.1997
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 2217/2014 Nz 60535/2014 NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Notárska zápisnica N 298/2016, Nz 16816/2016, zo dňa 12.05.2016
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
notárska zápisnica N 337/2018, Nz 15075/2018 zo dňa 11.05.2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Notárska zápisnica N 157/2009, Nz 16656/2009, NCR1s 16862/2009 zo dňa 21.5.2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Notárska zápisnica N 407/2014 Nz 20381/ˇ2014 NCRls 20782/2014 zo dňa 29.05.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
notárska zápisnica N 610/2013, Nz 20359/2013 zo dňa 18.06.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Úplné znenie stanov zo dňa 17.03.2008
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Úplné znenei stanov zo dňa 02.06.2006
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Odpis - notárska zápisnica zo dňa 01.06.2006 N 294/2006, Nz 21554/2006, NCRls 21543/2006 zo dňa 01.06.2006,Plná moc zo dňa 29.05.2006, Osvedčenie č. 2006/6538, Prekladateľská doložka zo dňa 31.05.2006, Pozvánka na riadne valné zhromaždenie spoločnsoti zo dňa 02.05.2006, Prezenčná listina z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.06.2006, Dodatok č. 7 k stanovám a. s.
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
notárska zápisnica N 186/05, Nz 15184/05, NCRls 15164/05
  (Dátum doručenia: 27.04.2005)
Listina.asice - N 1461/2021
  (Dátum doručenia: 20.12.2021)
Notárska zápisnica N 656/02, Nz 656/02
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Rozhodnutie dozornej rady spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
Notárska zápisnica N 150/2008 Nz 11197/2008 NCR1s 11114/2008
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 27.05.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
Zápisnica č. 03/2012 zo zasadnutia Predstaenstva zo dňa 15.03.2012
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
Notárska zápisnica č. N 247/2011, Nz 39104/2011 zo dňa 18.10.2011
  (Dátum doručenia: 20.10.2011)
Notárska zápisnica N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 z 27.08.2009
  (Dátum doručenia: 28.08.2008)
Zápisnica č. 03/2011 zo zasadnutia predstavenstva z 16.03.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Rozhodnutie dozornej rady z 22.03.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch 3. kola volieb člena dozornej rady z 15.04.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Notárska zápisnica N 760/2013, Nz 26289/2013, NCRls 26808/2013 z 5.8.2013
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 9.7.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 31.5.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 31.5.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 19.8.2013 - Luci Coloni
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 19.8.2013 - Marcela Nberiová
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 19.8.2013 - Klára Starková
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 14.8.2013 - Luisa Coloni
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 14.8.2013 - Marcela Nberiová
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 14.8.2013 - Klára Starková
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Notárska zápisnica N 896/2016, zo dňa 21.12.2016 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Rozhodnutie predstavenstva z 10.2.2016, odš.závod Európska cestovná poisťovňa
  (Dátum doručenia: 11.02.2016)
Rozhodnutie predstavenstva z 10.2.2016, odš.závod Genertel
  (Dátum doručenia: 11.02.2016)
Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 3590/2016, NCRls 3675/2016 z 4.2.2016, rozhodnutie jediného akcionára, plná moc
  (Dátum doručenia: 11.02.2016)
Rozhodnutie dozornej rady - Luciano Cirina, Gregor Pilgram, Klára Starková, Marcela Nberiová, Michaela Ďurišinová, z 18.2.2016
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Návrh predsedu dozornej rady z 18.2.2016
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Rozhodnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Rozhodnutie Dozornej rady 25.6.2019.asice
  (Dátum doručenia: 19.07.2019)
Rozhodnutie NBS - ODT-8835/2013-1
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.1.2015
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.3.2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
Rozhodnutie predstavenstva z 17.12.2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Notárska zápisnica N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 z 27.08.2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 28.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.10.2001 v nemeckom jazyku a slovenksý preklad
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Rozhodnutie jediníého akcionára
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
plná moc
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady z 16.3.2017
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Notárska zápisnica N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.9.2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Notárska zápisnica N 931/2015, Nz 50090/2015, NCRls 51053/2015 z 4.12.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo.
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2015
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
Rozhodnutie zo dňa 22.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Rozhodnutie dozornej rady z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Notárska zápisnica N 369/2015, Nz 18136/2015, NCRls 18549/2015 z 27.5.2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Zápisnica č. 12/2013 zo zasadnutia predstavenstva z 18.10.2013
  (Dátum doručenia: 02.12.2013)
Dodatok č. 1 k zápisnici o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady z 26.11.2013
  (Dátum doručenia: 02.12.2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb dozornej rady z 7.11.2013
  (Dátum doručenia: 02.12.2013)
Rozhodnutie dozornej rady z 5.12.2013
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Notárska zápisnica N 1216/2013, Nz 52710/2013, NCRls 53520/2013 z 11.12.2013
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010, NCRls 981/2010
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Rozhodnutie dozornej rady z 29.1.2010
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
Notárska zápisnica N 379/2010, Nz 22670/2010, NCRls 23015/2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Rozhodnutie dozornej rady z 16.9.2010
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.2.2002 v nemeckom jazyku a preklad
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 3.4.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 17.4.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Notárska zápisnica N 411/02, Nz 411/02
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
Listina akcionárov a pozvánka na valné zhromaždenie dňa 2.7.2003
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Notárska zápisnica N 469/03, Nz 255063/03
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Notárska zápisnica N 354/04, Nz 53279/04
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.8.2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Notárska zápisnica N 294/05, Nz 24914/05, NCRls 24625/05 zo dňa 2.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Notárska zápisnica č. N 511/2005 Nz 42697/2005 NCRls 42117/2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie dozornej rady z 3.10.2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 3.10.2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Úplné znenie stanov z 4.10.2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 10.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Úplné znenie stanov a.s. z 23.6.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Stanovy a.s. z 2.7.2003
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Stanovy zo dňa 17.9.2002
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
úplne znenie stanov 26.6.2010
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
úplné znenie stanov z 1.1.2014
  (Dátum doručenia: 21.01.2014)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.6.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Úplné znenie stanov z 1.9.2013
  (Dátum doručenia: 02.12.2013)
Úplné znenie stanov z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Úplné znenie stanov z 27.1.2010
  (Dátum doručenia: 12.02.2010)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 30.9.2015.
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 4.12.2015.
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Úplne znenie stanov zo dňa 04.12.2015
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 20.5.2016
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Úplné znenie stanov z 30.9.2015
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
úplné znenie stanov zo dňa 11.05.2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Úplné znenie Stanov zo dňa 21.12.2016
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Úplné znenie stanov k 1.1.2016
  (Dátum doručenia: 11.02.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 02.12.2016
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Úplné znenie stanov z 1.7.2014
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Úplné znenie stanov z 1.9.2013
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
Úplné znenie stanov zo dňa 29.05.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Stanovy z 27.08.2008
  (Dátum doručenia: 28.08.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 18.10.2011.
  (Dátum doručenia: 20.10.2011)
Úplné znenie Stanov zo dňa 30.4.2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Podpisové vzory - Ing. Vladimír Bezděk M.A., Ing. Eva Štefániková, Ing. Tibor Zalabai, PaedDr. Roman Holček, Ing. Jozef Tanzer
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.03.2007
  (Dátum doručenia: 05.04.2007)
Podpisový vzor Ing. Stanislav Uma.
  (Dátum doručenia: 20.10.2011)
podpisový vzor-Ing. Roman Juráš
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady - Mgr. Jana Šedíková
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Podpisové vzory - Mgr. Monika Grellová, Ing. Stanislav Polešovský, Ing. antonín Nekvinda
  (Dátum doručenia: 28.08.2008)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie - Ing. Stanivslav Uma
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
podpisový vzor Ing. Miloš Kmety, CSc.
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Podpisový vzor - p. Kurt Pap
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
podpisový vzor Ing. Igor Palkovič
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie člena predstavenstva - Ing. Eva Štefániková zo dňa 10.12.2015
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.12.2017
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
návrh predsedu dozornej rady zo dňa 01.12.2017
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
rozhodnutie dozornej rady zo dňa 13.11.2017
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
podpisový vzor Miroslav Chovan
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
podpisový vzor-Ing. Andrea Leskovská zo dňa 06.12.2017
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Podpisové vzory - Ing. Roman Juráš, Ing. Marian Hrotka, PhD.; Ing. Jiří Doubravský, PhD., MBA; Ing. Juraj Jurčík, MBA
  (Dátum doručenia: 21.01.2014)
Podpisový vzor - Ing. Milan Ondráš
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie - Ing. Eva Štefániková
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.02.2008
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 30.03.2007, Hlasovací listok - Dozorná rada, Pozvánka
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 4.7.2007
  (Dátum doručenia: 13.08.2007)
Vyhlásenie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Prehlásenie člena dozornej rady - Dr. Dietrich Karner, Dipl. - Bw. Walter Steidl, Dkmf. Werner Moertel, Dr. Lorenzo Kravina,
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Eva Macíková, Ing. Juraj Jurčík, Ing. Peter Lukacs, RNDr. Milan Fleischhacker
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
Súhlas dozornej rady spoločnosti zo dšna 11.2.2003
  (Dátum doručenia: 11.03.2003)
Súhlas dozornej rady spoločnosti zo dňa 8.3.2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Danica Beharková
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Rozhodnutie dozornej rady o znovuzvolení Ing. Romana Juráša za člena predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Rozhodnutie dozornej rady o znovuzvolení In Miloša Kmetyho za člena predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.9.06
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Notárska zápisnica N 268/07, N 22161/07, NCRls 22050/07 zo dňa 6.6.2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Výročná správa 2011, Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2012
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Rozhodnutie Predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 13.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Správa audítora.asice
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2005
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
výročná správa za rok 2016, spáva audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
výročná správa za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Správa nezávislého audítora akcionárovi spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 24.02.2006
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 31.1.06
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora zo dňa 20.02.2008,
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
účtovná závierka za rok 2006, notárska zápisnica, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Znalecky posudok.asice
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení obchodných spoločností Generali Poisťovňa, a.s. a Zurich Poisťovňa, a.s.
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
Výpis z obchodného registra - Rakúska republika, ku dňu 18.9.2002 FN 107444 g
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Výpis z obchodného registra - Rakúska republika - FN 107444 g
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Prehlásenie Dr. Peter Thirring
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. :GRUFT-067/2004/STPO zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
plnomocenstvo 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
Sprievodny list.asice
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Poverenie z 10.01.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Návrh odborovej organizácie na voľby člena dozornej rady zo dňa 23.1.06
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Procedúra k voľbám členov dozornej rady zo dňa 6.12.05
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
plnomocenstvo zo dňa 04.06.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Sprievodný list navrhovateľa k návrhu na zápis zmien z 23.8.2013
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 20.12.2021)
Sprievodny list.asice
  (Dátum doručenia: 20.12.2021)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 27.04.2005)
Rozhodnutie NBS - ODT-5789/2013-1
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Rozhodnutie NBS - ODT-8891/2013-1
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie NBS - ODT-7484/2013-1
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Rozhodnutie NBS z 14.12.2015,č. ODT - 14047/2015-1.
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Rozhodnutie Národnej banky
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Rozhodnutie NBS č. OPK-2153-2/2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Rozhodnutie NBS z 23.11.2015, č ODT -12304/2015-1.
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Rozhodnutie NBS č. ODT-8364/2015-1
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Listina.asice - Zmluva o predaji podniku
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)