Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1463/B-Zbl

Obchodné meno: 
CERTEX, a.s.
 
Sídlo: 
Radlinského 9
Bratislava 812 37
 
IČO: 
35 723 246
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
23.07.1997
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Notárska zápisnica N 769/2016 Nz 15800/2016 NCRls 16248/2016 zo dňa 04.05.2016
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.3.2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti CERTEX, a.s. z 19.3.2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti CERTEX, a.s. z 19.3.2012 spísané formou notárskej zápisnice pod sp. zn. N 101/2012, Nz 9729/2012
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Súhlas so zvolením za člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti CERTEX, a.s. a podpisový vzor predsedu predstavenstva z 19.3.2012 - Ing. Štefan Vodný, CSc.
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady spoločnosti CERTEX, a.s. z 19.3.2012 - Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady spoločnosti CERTEX, a.s. z 19.3.2012 - Ing. Miroslav Veverka, PhD.
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady spoločnosti CERTEX, a.s. z 19.3.2012 - PharmDr. Lucia Kalinovská, PhD.
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
výkaz ziskov a strát - 2011
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
poznamky - 2009
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
vykaz ziskov a strat - 2009
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
suvaha - 2009
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara CERTEX, a.s. z 12.4.2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Plnomocenstvo CERTEX, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
suvaha - 2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
poznamky - 2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Plnomocenstvo CERTEX, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara CERTEX, a.s. z 15.4.2009
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
vykaz ziskov a strat - 2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
vykaz ziskov a strat - 2007
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Plnomocenstvo CERTEX, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
suvaha - 2007
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara CERTEX, a.s. z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
poznamky - 2007
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Plnomocenstvo CERTEX, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
poznámky - 2011
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara CERTEX, a.s. z 1.4.2011.zep
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Rozhodnutie jedineho akcionara - CERTEX, a.s. z 19.3.2012
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
súvaha - 2011
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
vykaz ziskov a strat - 2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
suvaha - 2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
poznámky - 2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2012)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 27.8.2007, zápisnica z VZ zo dňa 27.10.2007
  (Dátum doručenia: 21.11.2007)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 205
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnsoti zo dňa 27.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa spoločnosti za rok 2004 zo dňa 25.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite riadnej účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 24.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
notárska zápisnica z 25.5.2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
živnostenský list z 2.6.2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
podpisový vzor Prof. RNDr. Ján Rúžička, DrSc., Alexander Kundos, Ing. Štefan Vodný, CSc.
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
rozhodnutie akcionára z 25.5.2005
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
Notárska zápisnica N 102/03, Nz 81163/03 zo dňa 16.11.2003
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Vzor podpisu člena predstavenstva - Ing. Peter Hrdina
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Vzor podpisu predsedu predstavenstva - Ing. Štefan Vodný, CSc.
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Vzor podpisu člena dozornej rady - Ing. Miroslav Veverka, CSc.
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Vzor podpisu člena dozornej rady - Ing. Vladimír Fučík
  (Dátum doručenia: 02.12.2003)
Výročná správa a Správa audítora z overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 10.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)