Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  24515/R-Zbl

Obchodné meno: 
Hanon Systems Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Ľudovíta Štúra 1033/78
Ilava 019 01
 
IČO: 
36 805 602
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
17.07.2007
 
Uložené listiny: 
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 25.6.2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Notárska zápisnica N 662/2008, Nz 58393/2008, NCRls 57989/2008 zo dňa 11.12.2008 - rozhodnutie jediného spoločníka - Halla Climate Contorl Slovakia s.r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.01.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Podpisový vzor konateľa - Yong Hwan Park
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Rozhodnutie jedineho spolocnika o schvaleni vyrocnej spravy 2009
  (Dátum doručenia: 27.03.2012)
Rozhodnutie jedineho spolocnika o schvaleni vyrocnej spravy 2010
  (Dátum doručenia: 27.03.2012)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 27.03.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.03.2012)
rozhodnutie jedineho spolocnika
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
uctovna zavierka 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Čestne vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.06.2013)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 08.06.2013)
Učtová závierka 2012
  (Dátum doručenia: 08.06.2013)
Rozhodnutie jedineho spolocnika
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Rozhodnutie jedineho spolocnika
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Vypis z OR_Halla Korea
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.10.2010
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 9.11.2010
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Rozhodnutie spoločníka z 15.7.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Rozhodnutie spoločníka z 15.7.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Návrh rozhodnutia spoločníkov z 15.7.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 15.7.2009
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.01.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Zakladateľská listina zo dňa 25.6.2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
rozhodnutie jedineho spolocnika
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
uplne znenie spolocenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 84/2008
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Notárska zápisnica N 660/2008, Nz 58385/2008, NCRls 58054/2008 zo dňa 11.12.2008- rozhodnutie jediného spoločníka - Visteon Interiors Slovakia s.r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Notárska zápisnica N 661/2008, Nz 58387/2008, NCRls 58028/2008 zo dňa 11.12.2008 - rozhodnutie jediného spoločníka - Visteon Slovakia, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Notárska zápisnica N 654/2008, Nz 58394/2008, NCRls 58133/2008 zo dňa 11.12.2008 - projekt rozdelenia zlúčením - Visteon Slovakia, s.r.o. ako zanikajúcej spoločnosti jej zlúčemín so spoločnosťami Halla Climate Control Slovakia s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti a Visteon Interiors Slovakia s.r.o. ako nástuplnickej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Podpisový vzor - Young Ju Shin
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Podpisový vzor - JUDr. Andrea Čiková
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Živnostenský list zo dňa 9.7.2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Notárske osvedčenie
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  26.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)