Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1696/B-Zbl

Obchodné meno: 
Gratex International, a.s.
 
Sídlo: 
Galvaniho ul. 17/C
Bratislava 821 04
 
IČO: 
35 743 468
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1998
 
Uložené listiny: 
stanovy zo dňa 24.09.2014
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
zapisnica VZ s listinou pritomnych.zep
  (Dátum doručenia: 13.06.2018)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ zo dňa - 20.09.2006
  (Dátum doručenia: 10.10.2006)
rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia s listinou prítomných
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Notárska zápisnica N 212/2004, Nz 45203/2004, Stanovy zo dňa 26.5.2004.
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Notárska zápisnica N 370/2002, Nz 361/2002
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Notárska zápisnica N 367/2003, Nz 34506/2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Notarska zapisnica_zmena stanov
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Notarska zapisnica_riadne valne zhrom.
  (Dátum doručenia: 01.03.2011)
Úplné znenie stanov a.s. z 7.5.2003
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 12.8.2009
  (Dátum doručenia: 18.08.2009)
úplné znenie stanov zo dňa 01.07.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 11.2.2011
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
Úplné znenie stanov a.s. z 19.6.2002
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Stanovy - úplné znenie z 29.6.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Podpis.vzor
  (Dátum doručenia: 22.02.2011)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Kožár, Ing. Peter Berky, Ing. Martin Polek, Ing. Ivo Valášek, JUDr. Marta Magyaricsová
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Podpisový vzor - Štefan Dobák
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
správa audítora - účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov a vedenie spoločnosti o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 28.06.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
správa nezávislého audítora 23.7.2007, konsolidovaná účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
správa nezávislého audítora 14.4.2008, účtovná závierka, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.01.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.12.2008)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.10.2021)
Výročná správa za ork 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2002 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2010)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 14.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rk 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.07.2003)
znalecký posudok č. 032/2020 zo dňa 01.01.2020
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
znalecký posudok č. 033/2020 zo dňa 01.01.2020
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
znalecký posudok č. 034/2020 zo dňa 01.01.2020
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Osvedcenie o zivnost.opravneni
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
zámenná zmluva zo dňa 08.06.2020
  (Dátum doručenia: 09.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)