Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29396/N-Zbl

Obchodné meno: 
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
 
Sídlo: 
Komjatická 73
Nové Zámky 940 02
 
IČO: 
31 329 209
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
28.07.1992
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 228/2008, Nz 37734/2008, NCRls 37370/2008 zo dňa 10.9.2008
  (Dátum doručenia: 09.10.2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 09.10.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia 11.5.2009
  (Dátum doručenia: 18.08.2009)
Zápisnica z riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia 11.5.2009
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Zmena spoločenskej zmluvy (EUROFINS BELNOVAMAN - predmety podnikania).zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Rozhodnutie o zmene Spoločenskej zmluvy zo dňa 01.04.2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Rozhodnutie per rollam rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
1. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2017)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 28.05.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2002)
Dodatok č.6/2003
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.5.2005
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Opravné rozhodnutie jediného spoločníka z 24.5.2005
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine zo 7.9.2005
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 2.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2006
  (Dátum doručenia: 17.08.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2006
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 9.10.2008
  (Dátum doručenia: 09.10.2008)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
SZ- úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.5.2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2002)
SZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
6. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 09.03.2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
úplné znenie spoločenskej zmluvy 14.8.2009
  (Dátum doručenia: 18.08.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 24.5.2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 15.01.2009
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 3.8.2004, ŽL , Prehlásenie , zápisnica z VZ z 28.06.2004, rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Podpisový vzor konateľa - Michal Brylinski
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Podpisový vzor 1.zep
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Podpisový vzor 2.zep
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Podpisový vzor konateľa - Gabriel Jérôme Julia
  (Dátum doručenia: 12.02.2015)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisovy vzor
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2018)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2003
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Predbežná daňová povinnosť z 28.1.2005
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre spoločníka spoločnosti o audite riadnej účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 22.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 27.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora, Výročná správa za rok 2005, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.7.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Účtovná závierka za r. 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Výročná správa za r.2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.10.2012)
Účtovná závierka za r.2012
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
Výročná správa za r. 2012, účtovná závierka, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 1.6.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, Výročná správa za rok 2007, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 31.1.2009
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
výročná správa 2008, správa nezávislého audítora o súlade 9.6.2009
  (Dátum doručenia: 07.08.2009)
Účtovná závierka za rok 2003, Správa audítora , Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Zmluva o zlúčení - N 136/05, Nz 58347/05, NCRls 57605/05 zo dňa 30.11.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Rozhodnutie z 26.2.2003- Ministerstvo životného prostredia - Geologické oprávnenie
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Splnomocnenie zo dňa 14.2.2005
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Zápisnica z VZ - oprava zápisnice
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
Rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.02.2015)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.10.2008)
Žiadosť o uloženie do zbierky listín
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Rozhodnutie PER ROLLAM
  (Dátum doručenia: 19.07.2019)
Zápisnica valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.01.2020)
zápisnica z valného zhromaždenia .asice
  (Dátum doručenia: 04.01.2021)
Úradný záznam zo dňa 16.04.2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Úradný záznam zo dňa 20.04.2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania zo dňa 16.04.2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
osvedčenie o akreditácii
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Osvedčenie o akreditácii
  (Dátum doručenia: 23.12.2013)
Živnostenský list č. Žo-2005/38855/2/Z16 z 13.9.2005
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/49264-2/CR1 zo dňa 9.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/44198-2/CR1, zo dňa 15.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Živnostenský list č.OŽP-A/2006/41467-2/CR1, zo dňa 12.10.2006
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Zmluva o predaji podniku zo dňa 14.2.05
  (Dátum doručenia: 21.02.2005)
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 18.12.2008 medzi BEL/NOVAMANN International s.r.o.( predávajúci ) a EUROFINS CZ, s.r.o. ( kupujúci )
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Zmluva o predaji časti podnikue
  (Dátum doručenia: 20.01.2020)
Zmluva o predaji časti podniku .asice
  (Dátum doručenia: 04.01.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)