Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  927/T-Zbl

Obchodné meno: 
TAPOS, s.r.o.
 
Sídlo: 
Farárske 6922
Trnava 917 01
 
IČO: 
34 114 696
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
24.01.1995
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Správa nezávislého audítora + Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Rozhodnutie konateľov
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica z VZ 15.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Zápisnica z VZ 08.02.2012
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 08.02.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
úz Sz
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Správa audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Správa audítora pre spoločníkov
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Podpisový vzor konateľa Štefan Jedlička
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Zápisnica z MVZ z 17.09.2015
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Zápisnica z VZ z 15.6.2016
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Oznámenie výsledku hlasovania spoločníkov mimo VZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Podpisový vzor konateľov Jens Peter Gadensgaard a Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Štefan Jedlička na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ladislav Vršanský na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Milan Kosák na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Oto Prevužňák na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ján Chluba na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Anna Hazuchová na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Šmehýl na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ľubomír Kvetan na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ladislav Orságh na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Stanislav Anetta na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Mária Moravčíková na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Pavel Hlačina na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Viera Gulová na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc. na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Olívia Dovalová na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Miroslav Hríbik na DAN - FARM, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Zmluva o zriadení záložného práva
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)