Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  341/B-Zbl

Obchodné meno: 
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
 
IČO: 
31 320 155
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1992
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jedineho akcionara VUB 18.03.2024.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
AR_FS_2023_SK_final.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Vyhlásenie OR_schválenie účtovných závierok_2024.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Predloženie Z_VS_ÚZ_Zbierka listín.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
ECB_AGM_AoA_29_1_2024_ENG_SVK.asice
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
Stanovy_uloženie_2024.asice
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
VUB_AoA_SVK_29_1_2024.asice
  (Dátum doručenia: 07.03.2024)
NZ_37_2591_29_1_2024.asice
  (Dátum doručenia: 12.02.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 12.02.2024)
Shareholder Resolution EGM VUB signed 13.12.2023 legalized and apostilled.asice - RJA
  (Dátum doručenia: 18.01.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2024)
ISPHI Extract Commercial REgister Apostilled_27_11_2023_SVK.asice - výpis
  (Dátum doručenia: 18.01.2024)
5 C Principles of rem. of SB Members_MATERIAL_SVK.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2024)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2023)
AoA_20_3_2023_SVK_signed.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2023)
ECB_AGM_AoA_20_3_2023_ENG_SVK.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2023)
Stanovy_uloženie_2023.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2023)
Predloženie NZ_VS_ÚZ_Zbierka listín.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
NZ_20_3_2023.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
54_PoA - Commercial Register - VUB to Michaela Haviarova_2022.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Vyhlásenie OR_schválení účtovných závierok_2023.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Annual-Report_Financial-Statements_2022_SK.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Stanovy akciovej spoločnosti, 4.5.2022
  (Dátum doručenia: 19.05.2022)
Európska Centrálna banka, Bankový dohľad
  (Dátum doručenia: 19.05.2022)
Plnomocenstvo, 8.12.2017
  (Dátum doručenia: 19.05.2022)
notárska zápisnica N 109/2022 Nz 8916/2022 zo dňa 31.03.2022
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
konsolidovaná výročná správa za rok 2021, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
plnomocenstvo zo dňa 10.02.2022
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Návrh projektu rozdelenia zlúčením - VUBL, VUB a VUBOL.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2021)
Zmeny a doplnenia stanove dohliadaného subjektu
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Notárska zápisnica N 259/2021 Nz 10192/2021
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Konsolidovaná výročná správa 2020, Vyhlásenie zo dňa 26.4.2021
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Notárska zápisnica N 1550/2020, Nz 53407/2020, NCRls 54005/2020
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Stanovy z 29.5.2020
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Zmeny a doplnenia stanov
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Notárska zápisnca N 1550/2020, Nz 53407/2020, NCRls 54005/2020
  (Dátum doručenia: 05.01.2021)
Plnomocenstvo z 07.12.2017
  (Dátum doručenia: 05.01.2021)
Výpis zo zápisnice č.9/2020 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 12.6.2020
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Notárska zápisnica N 507/2020 Nz 10960/2020
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy za rok 2019
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Konsolidovaná výročná správa 2019
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 07.02.2020)
Správa audítora zo dňa 16.9.2019
  (Dátum doručenia: 18.09.2019)
Notárska zápisnica N 495/2019 Nz 605/2019
  (Dátum doručenia: 18.09.2019)
Notárska zápisnica N 347/2019 Nz 29534/2019
  (Dátum doručenia: 18.09.2019)
Zmluva o Cezhraničnom zlúčení
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
konsolidačná výročná správa 2018
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
Plnomocenstvo zo dňa 7.12.2017
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
Vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy za rok 2018, 20.5.2019
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 20.05.2019)
notárska zápisnica N 474/2018, Nz 10984/2018 zo dňa 09.04.2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Plnomocenstvo z dňa 7.12.2017
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
stanovy zo dňa 23.03.2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
rozhodnutie zo dňa 14.05.2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
plnomocenstvo zo dňa 07.12.2017
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
konsolidovaná výročná správa za rok 2017, účtovná závierka, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Notárska zápisnica N 3283/2017 , NZ 54215/2017
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Notárska zápisnica N 3284/2017 , NZ 54114/2017
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2017
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 21.09.2017
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 09.11.2017
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
Zmluva o zlúčení zo dňa 09.11.2017
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Projekt rozdelenia zlúčením december 2017
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
stanovy zo dňa 24.03.2017
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
rozhodnutie ECB zo dňa 03.05.2017
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
vyhlásenie o schválení účtovných závierok za rok 2016
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
plná moc
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Dodatok k správe o výsledku volieb členov Dozornej rady z 3.-7.10.2016
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Notárska zápisnica N 494/2016 Nz 11853/2016 NCRls 12198/2016 zo dňa 06.04.2016
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Vyhlásenie zo dňa 21.06.2016
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Ročná finančná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Ročná finačná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
výročná správa za rok 2015,účtovná závierka , správa audítora,vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
plnomocenstvo zo dňa 19.04.2016
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
účtovná závierka za rok 2015 + správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Správa nezávisléhjo audítora
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
poznámky k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015+ správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 451/2015 zo dňa 13.4.2015
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadania Dozornej rady z 2.2.2015
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Podpisový vzor - MBA Martin Techman
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
výkaz 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
konsolidovaná účtovná závierka 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
individuálna účtovná závierka 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Správa nezáviského audítora
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
poznámky 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Správa nezáviského audítora
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
výkaz 2013
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Vzdanie sa funkcie zo dňa 18.12.2014
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 18.12.2014
  (Dátum doručenia: 28.01.2015)
Výpis "per rollam" rozhodnutie Dozornej rady z 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Podpisový vzor - Antonio Bergalio, Ing. Peter Novák
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Notárska zápisnica N 299/2013, Nz 14555/2013, NCRls 14875/2013 z 2.5.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Výpis zo zápisnice z 10. zasadania dozornej rady z 18.9.2014
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
výpis rozhodnutia dozornej rady z 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. ODB-2491/2014
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.3.2014
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. ODB-12415/2013
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Výpis zo správy o výsledku volieb členov dozornej rady z 3.-5.12.2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Notárska zápisnica N 2007/2013, Nz 45569/2013, NCRls 46413/2013 z 26.11.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Rohodnutie NBS-ODB-12829/2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Rozhodnutie NBS-ODB-12415-4/2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Rozhodnutie NBS-ODB-11744/2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Rozhodnutie NBS-ODB-12208/2013
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Rozhodnutie NBS - ODB-12415/2013
  (Dátum doručenia: 21.02.2014)
Výpis z prvého zasadnutia dozornej rady z 13.1.2014
  (Dátum doručenia: 21.02.2014)
Správa o výsledku 3. kola volieb členov dozornej rady z 14.-20.1.2014
  (Dátum doručenia: 21.02.2014)
Podpisový vzor - Alexander Resch
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
Výpis z "per rollam! rozhodnutie dozornej rady z 3.6.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Rozhodnutie NBS z 28.5.2013
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Podpisový vzor - Jiří Huml
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-3424-3/2011
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-3499/2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-3231-4-3/2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-2131-3-3/2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-2131-2/2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Rozhodnutie NBS ODB-2131-1/2013
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Notárska zápisnica N 225/2013, Nz 10886/2013, NCRls 11151/2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 19.04.2013)
Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.3.2013
  (Dátum doručenia: 28.03.2013)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Adrián Ševčík
  (Dátum doručenia: 28.03.2013)
Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.1.2013
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 5.9.2012
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Rozhodnutie NBS z 16.8.2012
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Hodek
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012, NCRls 13662/2012 z 17.4.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
výročná správa 2011, vyhlásenie predstavenstva z 2.5.2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2012)
Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady z 20.3.2012
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Podpisový vzor - Ing. Peter Magala
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Výpis zo zápisnica z 1. zasadnutia dozornej rady z 20.3.2012
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Znalecký posudok č. 909/2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Zmluva z 21.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODB-8229/2011 z 14.7.2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODB-7281/2011 z 22.6.2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady z 19.7.2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Podpisové vzory - Daniele Fanin, Andrea De Michelis
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Stanovy z 4.4.2011
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011, NCRls 14267/2011 z 18.4.2011, stanovy 4.4.2011
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODB-3424-3/2011 z 28.6.2011
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
vyhlásenie 3.5.2011, plnomocenstvo 3.2.2010
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
výročná správa 2010, dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODB-920/2011 z 21.1.2011
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady z 28.1.2011
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady VÚB, a.s. zo dňa 12.07.2010
  (Dátum doručenia: 30.08.2010)
Výpis zo zápisnice zo dňa 07.04.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Podpisový vzor - Ing. Adrián Ševčík zo dňa 07.04.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010, NCRls 14164/2010 z 22.04.2010
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Vzdanie sa funkcie predsedu a podpisový vzor - Lászlo Török zo dňa 30.06.2009
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Výpis zo zápisnice zo dňa 08.10.2009
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Rozhodnutie to dňa 22.10.2009
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009, NCRls 13265/2009 zo dňa 24.4.2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Rozhodnutie NBS č. OPK-4943/2009
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady z 20.1.2009
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
PODPISOVÝ VZOR člena predstavenstva, Daniele FANIN, 5.8.2008
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia, 11.8.2008
  (Dátum doručenia: 14.08.2008)
Stanovy zo dňa 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Rozhodnutie NBS č.OPK-1575/2008 zo dňa 25.4.2008
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Zápis z 2. zasadnutia Dozornej rady z 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
Podpisový vzor - Alexander Resch
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
Vzdanie sa funkcie z 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Rozhodutie NBS č. OPK-3718/2007-PLP zo dňa 8.1.2008
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.1.2008
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Podpisový vzor - PhDr. Silvia Púchovská
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Podpisový vzor - Ignacio Jaquotot
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady z 20.7.2007
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-923/2007-PLP zo dňa 24.4.2007
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Notárska zápisnica N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Výpis zo Zápisu z 1. zasadnutia Dozornej rady z 25.1.2007
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Podpisový vzor - Dinko Lucič
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva zo dňa 26.10.2006 - Ing. Elena Kohútiková, PhD.
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Podpisový vzor - Ing. Vladimíra Josefiová, MBA
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady z 13.7.2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Úplné znenie stanov a.s. z 9.5.2006
  (Dátum doručenia: 11.05.2006)
Úplné znenie stanov a.s.z 9.5.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Notárska zápisnica N 174/2006, Nz 17230/2006, NCRls 14163/2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Rozhodnutie NBS č. UBD-698/2006-PLP zo dňa 25.4.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Golian, CSc.
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady z 21.10.2005
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
podpisový vzor - Giovanni Boccolini
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
podpisový vzor - Paolo Grandi
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
podpisový vzor - Ignacio Jaquotot
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
podpisový vzor - Ing. Jozef Kausich
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
výpis zo zápisu dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 31.03.2005)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 31.03.2005)
výpis zo zápisu z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
podpisový vzor - Domenico Cristarella
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
podpisový vzor - Mario Drosc
  (Dátum doručenia: 24.03.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Rozhodnutie NBS o udelení súhlasu na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
notárska zápisnica N 492/04, Nz 83013/04
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 21.12.2004)
Zápis z 5. zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.9.2004.
  (Dátum doručenia: 10.11.2004)
Individuálna účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 10.06.2004)
Zápis zo 6. zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.12.2003, listina prítomných.
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného 8. júla 2003
  (Dátum doručenia: 08.08.2003)
Podpisový vzor - Jonathan Locke
  (Dátum doručenia: 08.08.2003)
Podpisový vzor - Giovanni Boccolini
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Podpisový vzor - Carlo Alberto Vodret
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Notárska zápisnica N 179/2003, Nz 39406/2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Listina prítomných na valnom zhromaždení akcionárov zo dňa 22.5.2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2003)
Notárska zápisnica N 519/02, Nz 519/02
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Listina prítomných na MVZ dňa 5.12.2002
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Podpisový vzor - Adriano Arietti
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Podpisový vzor - Ing. Roman Klaban
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Výpis zo zápisu z 8. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.11.2002
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 4.6.2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 12.6.2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 6.5.2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Notárska zápisnica N 300/2002, Nz 298/2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady dňa 17.5.2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Podpisové vzory - Oldřich Netušil, Dipl. Ing. Juraj Necpal, Ing. Zuzana Kalmanová, JUDr. Ľubomír Nemček, Ing. Rastislav Noskovič, JUDr. Roman Husár, JUDr. Stanislav Schubert
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
STANOVY a.s. - máj 2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Pozvánka na VZ dňa 23.5.2002 a riadna účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Podpisový vzor - Tomas Spurný
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Výpis zo Zápisu 3. zasadnutia Dozornej rady VÚB, a.s. zo dňa 18.4.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Výpis zo zápisu 2. zasadnutia Dozornej rady dňa 25.2.2002
  (Dátum doručenia: 25.01.2002)
Podpisový vzor - Mario Drosc
  (Dátum doručenia: 25.01.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR