Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  71/B-Zbl

Obchodné meno: 
Tatra banka, a.s.
 
Sídlo: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 1 811 06
 
IČO: 
00 686 930
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.1990
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Pavel Karel
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Dkfm. Peter Püspök - menovanie za člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Výpis zo zápisnice zo zas. dozornej rady dňa 5.4.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Skončenie funkčného obdobie - Ing. Štefan Tesák, Ing. Vratko Kaššovi, CSc., Mag. Walter Grün
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
ustanoveni do funkcie - Dkfm. Peter Püspök
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Podpisový vzor - Dkfm. Rainer Franz, Ing. Miroslav Uličný, Ing. Igor Vida, Dr. Christian Masser, Mgr. Oľga Džuppová, PhD., Ing. Pavol Feitscher, Ing. Marcel Kaščák
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.10.2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Skončenie funkcie - Mag. Christian Petter
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Podpisový vzor - Ing. Eva Kollárová
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 10.04.2003)
Podpisový vzor - Ing. Eva Kollárová
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 19.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Individuálna účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady TATRA BANKY, a.s. zo dňa 7.5.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2004
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dďna 20.12.2004
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Notárska zápisnica N 656/2004, Nz 62294/2004
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Čestné vyhlásenie zo dňa 28.2.2005
  (Dátum doručenia: 03.03.2005)
Podpisový vzor - Ing. Marcel Kaščák
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2005
  (Dátum doručenia: 23.11.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.12.2005
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Podpisový vzor - Dr. Christian Masser
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2005
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
účtovná závierka k 31.03.20054
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Podpisový vzor zo dňa 27.06.2005, osvedčenie o pravosti podpisu zo dňa 29.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Stanovy a. s. zo 7.6.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Návrh na prijatie uznesenia dozornou radou Tatra banky, a.s. z 24.2.2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 28.2.2006 - Ing. Ján Neubauer
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 3.3.2006 - Prof. Ing. Peter Baláž, CSc.
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 27.2.2006 - JUDr. Tomáš Borec
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Dkfm. Herbert Stepic
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Dkfm. Peter Püspök
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Hlasovací lístok z 24.2.2006 - Mag. Renate Kattinger
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.06
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 04.09.2006)
Podpisový vzor - Dr. Martin Pytlik
  (Dátum doručenia: 04.10.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 11.8.2006
  (Dátum doručenia: 04.10.2006)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Úplné znenie stanov a.s z decembra 2006
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.marcu 2007.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Priebežná individuálna účtovná závierka - 30.6.2007
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Michal Liday zo dňa 1.7.2007
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.5.2007
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Vyhlásenie predstavenstva z 1.12.2006
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
Podpisový vzor - Ing. Peter Novák
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2007
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2007
  (Dátum doručenia: 02.11.2007)
Rozhodnutie - zvolenie Ing. Marcela Kaščáka zo dňa 25.10.2007
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.11.2007
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Hlasovací lístok z 3.3.2006 - Ing. Milan Vrškový
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Priebežná účtovná závierka spoločnosti k 30.9.2006
  (Dátum doručenia: 23.10.2006)
podpisový vzor- Ing Peter Novák
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-1156/3-2008 z 28.4.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 5.3.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 21.05.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3771/2008 z 3.4.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-7004/2008 z 13.05.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
notárska zápisnica 8.7.2008
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty zo dňa 16.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Udelenie prokúry - Mgr. Natálii Major zo dňa 07.04.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
Rozhodnutie zo dňa 03.04.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
Rozhodnutie zo dňa 03.04.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
vyhlásenie 25.7.2008, účtovná závierka 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
úplné znenie stanov spoločnosti z 21. mája 2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 05.09.2008)
Stanovy zo dňa 28.11.2008
  (Dátum doručenia: 08.12.2008)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Individuálna účtovná závierka k 30.9.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2008)
Rozhodnutie Národnej banky SK č. OPK-7023/2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Úplné znenie stanov z 9.12.2003
  (Dátum doručenia: 04.03.2004)
Stanovy a.s., máj 2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zo dňa 7.9.2004
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Stanovy a. s. zo dňa 18.12.04
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
individuálna účtovná závierka 30.6.2009, vyhlásenie 4.8.2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Matouš
  (Dátum doručenia: 05.02.2010)
Polročná finačná správa za 1. polrok 2009
  (Dátum doručenia: 18.09.2009)
účtovná závierka 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Priebežná inviduálna účtovná závierka k 30.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
stanovy 10/2009
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Stanovy a.s z aplíla 2010
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Výpis zo zápisnice zo dňa 05.11.2010
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Rozhodnutie zo dňa 27.01.2010
  (Dátum doručenia: 17.02.2010)
Rozhodnutie zo dňa 04.01.2011
  (Dátum doručenia: 21.01.2011)
Výpis zo zápisnice zo dňa 21.12.2010
  (Dátum doručenia: 29.12.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Ročná finančná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Priebežná inviduálna účtovná závierka k 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
stanovy 27.4.2010
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
rozhodnutie - súhlas 6.5.2010
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2010
  (Dátum doručenia: 10.11.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODB-6610/2011 z 7.6.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 9.11.2011
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
Stanovy a.s. - september 2011
  (Dátum doručenia: 26.09.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 27.3.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Stanovy z 6.6.2009 - 2x
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výpis zo zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 9.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 09.08.2010)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2012
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2011
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.09.2012
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 12.09.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Priebezná individuálna účtovná závierka za 2. štvrťrok k 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Rozhodnutie NBS zo dňa 30.09.2011
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
Rozhodnutie NBS zo dňa 12.10.2011
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 04.04.2012)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Rozhodnutie Národnej banky ODB-4615, 4616,4617/2012
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23.05.2012 - súhlas na zvolenie do funkcie člena dozornej rady - Dr. Herbert Stepic
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23.05.2012 - súhlas na zvolenie do funkcie člena dozornej rady - Aris Bogdaneris
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Úplné znenie stanov z 30.07.2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2012.
  (Dátum doručenia: 17.08.2012)
individuálna účtovná závierka k 31.03.2013
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Rozhodnutie NBS z 6.3.2012
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2013
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Účtovná závierka k 30.9.2013
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
Výpis zo zápisnica zo zasadania prestavenstva z 34/2012
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
výpis zo zápisnice zo dňa 05.11.2013
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie zo dňa 08.11.2013
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Notárska zápisnica N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 23611/2014 z 18.6.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Rozhodnutie NBS - ODB-6559/2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
konsolidovaná učtovná závierka k 30.06.2014
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2014
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
stanovy zo dňa 30.11.2011
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
úplné znenie stanov z 4.7.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2013
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Rozhodnutie Eurépskej centrálenj banky zo dňa 18.2.2015
  (Dátum doručenia: 29.04.2015)
Podpisový vzor - Ing. Peter Matúš
  (Dátum doručenia: 29.04.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Priebežná účtovná závierka k 31.5.2015
  (Dátum doručenia: 12.05.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výpis z hlasovania členov dozornej rady z 4.12.2014
  (Dátum doručenia: 30.03.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Rozhodnutie NBS č. ODB-6762/2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
stanovy 6/2011
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Notárska zápisnica N 1893/2003, Nz 116436/2003
  (Dátum doručenia: 04.03.2004)
priebežná individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
  (Dátum doručenia: 14.08.2015)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01.01.2015 - 30.06.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Priebežná UZ k 30.06.2015
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2015
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Úplné znenie stanov z 14.7.2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Výročná správa za rok 2013, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výročná správa za rok 2014, individuálna a konsolidačná účtovná závierka za rok 2014.
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady zo dňa 6.11.2015
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Rozhodnutie ECB na voľbu člena dozornej rady z 19.5.2016
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.6.2016
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Účtovná závierka 30.júna 2016
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2015, schválenie VZ
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2016
  (Dátum doručenia: 23.09.2016)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2016 - 06/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
priebežná účtovná závierka k 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka k 31.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
výročná správa za rok 2016, účtovná závierka za rok 2016
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Notárska zápisnica N 1186/2017, Nz 16644/2017, zo dňa 17.5.2017
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Rozhodnutie o zmene stanov - preklad
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Podpisový vzor Mag. Dr. Johannes Peter Schuster
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
výpis zo zápisnica z hlasovania dozornej rady zo dňa 28.6.2017
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Rozhodnutie - preklad
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2017 - 06/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2017
  (Dátum doručenia: 06.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Stanovy z 12/2010
  (Dátum doručenia: 29.12.2010)
stanovy zo dňa 02.10.2017
  (Dátum doručenia: 11.10.2017)
Četsné vyhlásenie zo dňa 03.10.2017
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Priebežná individuálna účtovná závierka za 9 mesiacov končiacich 30.septembra 2017 zo dňa
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
podpisový vzor-Ing. Juraj Lipták zo dňa 29.11.2017
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Súhlas ECB na voľbu člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Stanovy a.s. z 30..2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
účtovná závierka k 31.03.2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 12.7.2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Rozhodnutie o zmene stanov - preklad
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Notársky zápisnica N 1303/2018 , Nz 18858/2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Podpisový vzor - Ing. Martin Kubík
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Výpis zo zápisnice z hlasovania dozornej rady z 27.6.2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
Rozhodnutie - preklad
  (Dátum doručenia: 18.07.2018)
účtovná závierka k 30.06.2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2018)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2018 - 06/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
priebežná účtovná závierka k 30.09.2018
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Znalecký posudok 135/2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Znalecký posudok 131/2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Znalecký posudok 133/2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Znalecký posudok 132/2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Znalecký posudok 134/2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
rozhodnutie zo dňa 26.10.2018
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
výpis z hlasovania dozornej rady zo dňa 17.12.2018
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Udelenie prokúry - Ing. Zuzany Koštialovej zo dňa 07.04.2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
priebežná účtovná závierka k 31.3.2019
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Notárska zápisnica N 1238/2019 Nz 12972/2019
  (Dátum doručenia: 10.06.2019)
Rozhodnutie zo dňa 25.6.2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2019 - 06/2019
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich sa 30.júna.2019
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2019
  (Dátum doručenia: 06.11.2019)
Notárska zápisnica N 521/2011, Nz 19223/2011, NCrls 19743/2011 z 26.5.2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
notárska zápisnica N 1086/2011 zo dňa 25.10.2011
  (Dátum doručenia: 15.11.2011)
Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009, NCRls 14254/2009 z 30.4.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 2.06.2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Skončenie funkčného obdobia - H. Ir. Philippe Marc Moreelsa
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2020
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.4.2020
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka, 9.4.2020
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2020 - 06/2020
  (Dátum doručenia: 15.08.2020)
Notárska zápisnica N 555/07, Nz 31015/07, NCRls 30809/07
  (Dátum doručenia: 08.08.2007)
Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Kúpna zmluva z dňa 30.11.2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Notárska zápisnica N 1116/2014 Nz 23160/2014 NCRls 23611/2014 zo dňa 18.06.2014
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Notárska zápisnica N 1075/2015, Nz 19572/2015, NCRls 20031/2015 z 5.6.2015
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Notárska zápisnica N 551/2005, Nz 41217/2005, NCR1s 40646/2005
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady Tatra Banky, a.s. dňa 12.12.2003 /prezenčná listina/
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Notárska zápisnica N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Notárska zápisnica N 407/2007, 22401/2007, NCRls 22310/2007
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011, NCRls 41501/2011 z 25.10.2011
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
Notárska zápisnica N 795/2010, Nz 29942/2010, NCRls 30401/2010 zo dňa 24.08.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
znalecký posudok č. 25/2017 zo dňa 16.02.2017
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rad z 2.3.2012
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Výročná správa a.s. za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Notárska zápisnica N 644/06, Nz 36479/06, NCRls 36351/06
  (Dátum doručenia: 28.09.2006)
Kúpna zmluva zo dňa 7.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.12.2011)
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2012, Rozhodnutie NBS
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Znalecký posudok č. 206/2011
  (Dátum doručenia: 14.12.2011)
Podpisový vzor - Mgr. Natália Major
  (Dátum doručenia: 12.01.2011)
Notárska zápisnica N 529/2004, Nz 49555/2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Notárska zápisnica N 370/2006, Nz 22636/2006, NCR1s 22535/2006 z 8.6.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 27.11.2012
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
Rozhodnutie NBS č. ODB-12112/2012 z 26.11.2012
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
priebežná účtovná závierka k 30.6.2019
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2020
  (Dátum doručenia: 19.08.2020)
Priebežná účtovná zvierka k 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 16.11.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2021
  (Dátum doručenia: 13.05.2021)
Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 21.4.2015
  (Dátum doručenia: 29.04.2015)
dohoda o zastúpení.asice
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Výpis z hlasovania dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Rozhodnutie .asice
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Ročná finančná výročná správa za obdobie 01/2021 - 06/2021
  (Dátum doručenia: 14.08.2021)
polročná finančná sprava k 30.06.2021,vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)