Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1813/B-Zbl

Obchodné meno: 
CAPITOL, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Štefanovičova 4
Bratislava 811 04
 
IČO: 
35 750 448
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.07.1998
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Podpisový vzor prokuristu - JUDr. Ľuboš Tóth, zo dňa 20.4.2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2018 o 16:30
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
87. zasadnutie dozornej rady zo dňa 18.4.2018 o 16h
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
88. zasadnutie dozornej rady zo dňa 18.4.2018 o 17h
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Udelenie prokúry a vymenovanie prokuristu - JUDr. Ľuboša Tótha, zo dňa 19.4.2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Splnomocnenie pre JUDr. Ľuboša Tótha, zo dňa 17.4.2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Notárska zápisnica N 1816/2016, Nz 36850/2016, NCRls 37789/2016 z 13.10.2016, mimoriadne valné zhromaždenie, prezenčná listina, plnomocenstvo, výpis z OR, stanovy
  (Dátum doručenia: 20.10.2016)
Stanovy spoločnosti z 17.10.2016
  (Dátum doručenia: 20.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
plnomocenstvo zo dňa 01.10.2014
  (Dátum doručenia: 22.04.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2016
  (Dátum doručenia: 22.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.9.2015
  (Dátum doručenia: 14.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
rozhodnutie zo dňa 23.09.2014
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
notárska zápisnica N 469/2014, Nz 19147/2014 zo dňa 10.04.2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
vzdanie sa funkcie zo dňa 11.04.2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
plnomocnenie zo dňa 07.05.2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.05.2014
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zápisnica z 69. zasadnutia dozernej rady z 10.4.2014
  (Dátum doručenia: 12.05.2014)
Zápisnica z 70. zasadnutia dozornej rady z 10.4.2014
  (Dátum doručenia: 12.05.2014)
Zápisnica 68. zasadnutie dozornej rady z 26.3.2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2014)
Rozhodnutie členov dozornej rady z 27.2.2014
  (Dátum doručenia: 26.03.2014)
Rozhodnutie NBS ODT-11326/2013-1
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Notárska zápisnica N 1063/2013, Nz 29189/2013, NCRls 29771/2013 z 28.8.2013
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
úplné znenie stanov z 28.8.2013
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Úplné znenie stanov z 15.3.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Notárska zápisnica N 335/2013, Nz 11571/2013, NCrls 11847/2013 z 10.4.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Zápisnica - 64. zasadnutie dozornej rady z 15.3.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 13.6.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 15.3.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Protokol - 63. zasadnutie dozornej rady z 14.2.2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.5.2011
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
60. Ustanovujúce zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9.5.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Notárska zápisnica N 378/2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Stanovy zo dňa 9.5.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
59. Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9.5.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Výročná správa za rok 2011, Čestné vyhlásenie predstavenstva, Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Rozhodnutie členov Dozornej rady zo dňa 10.8.2011
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 6.4.2011
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Stanovy zo dňa 2.5.2011
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Notárska zápisnica N 177/2011 zo dňa 31.5.2011
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Stanovy zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 04.10.2010)
Notárska zápisnica N 307/2010 zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 04.10.2010)
Notárska zápisnica N 306/2010 zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 04.10.2010)
Notárska zápisnica N 304/2010 zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 04.10.2010)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami CAPITOL, a.s., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava (nástupnícka spoločnosť) a VIENNA FINANCE, s.r.o., so sdílom Rajská 15/A, 815 20 Bratislava (zanikajúca spoločnosť
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Mimoriadne valné zhromaždenia - zápisnica zo dňa 17.12.2009
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
49. Zasadnutie dozornej rady zo dňa 17.12.2009
  (Dátum doručenia: 18.01.2010)
48.Zasadnutie dozornej rady zo dňa 25.11.2009
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
výročná správa 2008, čestné vyhlásenie 13.5.2009
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Stanovy zo dňa 1.1.2009
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Mimoriadne valné zhromaždenie - zápisnica zo dňa 12.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Notárska zápisnica N 287/2008, zo dňa 22.10.2008
  (Dátum doručenia: 01.12.2008)
Výročná správa za rok 2007, Vyhlásenie člena predstavenstva zo dňa 16.06.2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Notárska zápisnica N 418/2007 zo dňa 21.12.2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2008)
39. Zasadnutie dozornej rady zo dňa 23.8.2007
  (Dátum doručenia: 16.10.2007)
Notárska zápisnica N 225/2007 zo dňa 12.9.2007
  (Dátum doručenia: 16.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Patrik Granec zo dňa 23.8.2007
  (Dátum doručenia: 16.10.2007)
Notárska zápisnica N 139/2007 zo dňa 20.6.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Notárska zápisnica N 140/2007 zo dňa 20.6.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Branislav Černý zo dňa 13.6.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Podpisové vzory členov predstavenstva - RNDr. Peter Mocker, Ing. Peter Daubner, zo dňa 13.6.2007
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Udelenie prokúry - Helene Novákovej zo dňa 4.1.2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Zasadnutie dozornej rady - zápisnica zo dňa 10.11.2006
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Podpisový vzor prokuristu - Helena Nováková, zo dňa 4.1.2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2006
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
Podpisový vzor - Mgr. Igor Šmatlák
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Notárska zápisnica N 233/2006, Nz 24845/2006, NCR1s 24809/2006 z 22.6.2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
32. zasadnutie dozornej rady - zápisnica z 18.5.2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Protokol z mimoriad. VZ z 9.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Podpisový vzor - RNDr. Peter Mocker
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.03.2006
  (Dátum doručenia: 24.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Správa o podnikateľskej činnosti v roku 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Správa audítora pre akcionárov spoločnosti za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Valné zhromaždenie 04.03.2005
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Podpisový vzor Mgr. MARTIN ANTAL a JUDr. ŽELMÍRA ARDÓOVÁ
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Podpisový vzor Ing. IVO ZLÁMAL a Ing. JAN SVOBODA CsC
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Mimoriadné Valné zhromaždenie 03.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Mimoriadné Valné zhromaždenie zo dňa 17.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Valné zhromaždenie 29.04.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Notárska zápisnica zo dňa 28.11.2002
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2004)
Valné zhromaždenie 29.04.2003
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Podpisový vzor Ing. RENÉ VAŠ
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Podpisové vzory - Ing. Patrik Granec, Ing. Martin Trník, JUDr. Dagmar Valovičová
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Notárska zápisnica Nz 501/02-A
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Výročná správa za rok 2001, ktorá obsahuje hospodárske výsledky spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR