Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  28/V-Zbl

Obchodné meno: 
VARIAKOV a.s.
 
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
 
IČO: 
00 594 750
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
13.08.1990
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.10.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 21.10.2021)
Úplné znenie Stanov.asice
  (Dátum doručenia: 21.10.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 21.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Vzorový podpis - Miroslav Chovaník
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Vzorový podpis - Milan Ház
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Vzorový podpis - Ing. Jaroslav Bakajsa
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Písomné vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti o jedinom akcionárovi
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Správa audítora 2008, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Správa audítora 2009, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Správa audítora 2010, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Správa audítora 2011, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Správa audítora 2012, výročná správa
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Vyhlásenie k ÚZ 2008-2012
  (Dátum doručenia: 28.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Notárska zápisnica č. N 74/2013, Nz 6713/2013, NCRIs 6863/2013 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2013/08154-2
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
Vzorový podpis - Marco Boatto
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
Notárska zápisnica N 29/2008, Nz 8297/2008, NCRIs 8226/2008
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
ŽL-OŽP-C/2008/03885-2
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do ZI a ZI
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.01.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Zápisnica z volieb člena DR
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Vyhlásenie štatut. orgánu
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
Podpisový vzor – M. Ház
  (Dátum doručenia: 22.03.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.03.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Notárska zápisnica č. N 338/2005, Nz 52196/2005, NCRls 51570/2005
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Podpisový vzor – J. Paranič, A. Landová
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Účtovná závierka, výročná správa, audítorska správa 2004
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Živnostenský list č. Žo-2004/03542/7/HRI
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Podpisový vzor - Ing. R. Mitruk, Ing. D. Gajdoš
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Notárska zápisnica č. N 315/2004, Nz 55690/2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Znalecký posudok č. 1/04
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Kúpna zmluva č. KZ - h 3/2004
  (Dátum doručenia: 30.03.2004)
Podpisový vzor: Marco Boatto - člen a predseda predstavenstva, Milan Ház - člen predstavenstva - 1x
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 29.1.2004 + zo dňa 25.2.2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 18.03.2004)
Zápisnica z priebehu volieb na člena DR - fotokópia
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Výročná správa a účt. závierka 2002
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Súhlas s voľbou: Ing. Jozef Kundrák - predseda predstavenstva, Ing. Ladislav Bajo - člen predstavenstva, Ing. Marek Ondrejka - člen dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 02.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.8.2002 + zápisnica z MVZ zo dňa 27.11.2002 + výpis zo zápisnice zo zasadnuti dozornej rady zo dňa 13.3.2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 02.04.2003)
Notárska zápisnica N 327/2002, Nz 327/2002 zo dňa 27.11.2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Notárska zápisnica N 246/2002, Nz 246/2002 + stanovy
  (Dátum doručenia: 24.11.2002)
Podpisvý vzor: Ing. Ladislav Janyík, Ing. Vladimír Repčák,CSc - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 24.11.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR