Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  28282/T-Zbl

Obchodné meno: 
DRON Industries s.r.o.
 
Sídlo: 
Mliečany 147
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 242 128
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.03.2001
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Zápisnica z MVZ 03.01.2002
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Výpis z LV c. 5983
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 4005
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Tibor Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Výpis z LV c. 3620
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 5704
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3645
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3574
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3646
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Výpis z LV c. 3647
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/3/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/4/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Znalecký posudok číslo 173/4/2001 II.
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z DRON Plus, s.r.o., Dunajská Streda na DRON - Nehnuteľnosti, s.r.o., Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Zápisnica z MVZ 07.02.2002
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Zápisnica z MVZ 24.06.2002
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Zmluva o prevode obchodného podielu z DRON - Nehnuteľnosti, s.r.o., Dunajská Streda na Ing. Ladislav Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Ladislav Farkas, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.04.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ 20.06.2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Znalecký posudok číslo 58/2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ 20.06.2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 19.04.2004.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 21.05.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Sprievodný list II.
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Zápisnica z MVZ 24.08.2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Dodatok.
  (Dátum doručenia: 20.09.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z MVZ 10.11.2004 o 9.00
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z MV 10.11.2004 o 8.00
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z VZ 11.07.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 12.08.2005)
Zápisnica z VZ 16.05.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Zápisnica z MVZ 23.10.2006
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Zmluva o rozdelení a odplatnom prevode obchodného podielu z Ľudovít Farkas na Ing. Ladislav Farkas a Katarína Farkasová
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Zápisnica z VZ 16.05.2007
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Informácia o audite výročnej správy 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Podpisový vzor konateľa - Ing. László Farkas
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Podpisový vzor konateľa - Katalin Farkas
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Zápisnica z VZ 30.05.2008
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Správa nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Zápisnica z VZ 11.07.2008
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie (nepodpísaná)
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. László Farkas na Gergely Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. László Farkas na Balázs Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Roman Osuský
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Podpisový vzor konateľa - Gergely Farkas
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 08.09.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Živnostenské listy z 17.09.2008 - 6x
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 08.09.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Súvaha + výkaz za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Zápisnica z rokovania riadneho Valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu zo dňa 15.5.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 04.10.2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 04.10.2011, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Súvaha + Výkaz ziskov a strát za rok 2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.12.2012)
Prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
Zápisnica z VZ z 23.01.2013
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 14.10.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.10.2013)
Zápisnica z VZ z 30.09.2013
  (Dátum doručenia: 14.10.2013)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 14.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Zápisnica z VZ z 24.06.2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Zápisnica z VZ z 28.04.2017
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Licencia
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Zápisnica z MVZ z 3.5.2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
Zápisnica z VZ z MVZ z 03.05.2018
  (Dátum doručenia: 15.11.2018)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Znalecký posudok číslo 173/5/2001
  (Dátum doručenia: 16.01.2002)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)