Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Vložka číslo:  32/B-Zbl

Obchodné meno: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 
Sídlo: 
P.O.BOX 45, Karloveská 2
Bratislava 842 04
 
IČO: 
00 156 752
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
01.01.1989
 
Uložené listiny: 
Mandátna zmluva číslo: 2484/2003-210 zo dňa 20.03.2003
  (Dátum doručenia: 14.04.2003)
Menovanie do funkcie riaditeľa š.p. číslo: 837/2002-100 zo dňa 15.3.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Rušenie výkonu funkcie riaditeľa š.p. číslo: 837/2002-100 zo dďna 15.3.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Gáll
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Výročná správa za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 05.09.2003)
Živnostenský list č. Žo-2004/06328/2/Z67
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
Výročná správa za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/03071-2/CR1 zo dňa 16.1.2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Podpisový vzor - Ing. Henrich Herceg
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Tóth
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Bučinová
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Menovanie do funkcie - Ing. Zuzana Bučinová z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Odvolanie z funkcie - Ing. Vladimír Bakeš z 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Odvolanie z funkcie - Ing. Ján Hummel z 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Menovani do funkcie - Ing. Ladislav Tóth z 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Menovanie do funkcie - Ing. Henrich Herceg z 30.12.2004
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Menovanie do funkcie - Ing. Henrich Herceg z 14.12.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Audítorská správa o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 10.04.2006, Licencia na poskytovanie audítorských služieb číslo 48 zo dňa 15.12.2003
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Stanovisko k účtovnej závierke za rok 2005 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2005 zo dňa 05.06.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Brezáni
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Menovanie do funkcie a podpisový vzor - Ing. Miroslav Záviš, Ing. Jozef Fedorkovič, Ing. Ľubomír Fides
  (Dátum doručenia: 09.10.2006)
Čestné vyhlásenie riaditeľa štátneho podniku vo veci návrhu na zápis členov dozornej rady.
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Menovanie do funcie - Ing. Ladislav Bödi
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Menovanie do funkcie - JUDr. Janka Navrátilová
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Menovanie do funkcie - Ing. Roman Hubač
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Menovanie do funkcie - Ing. Elena Bobulová
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Menovanie do funkcie - Ing. Miroslav Sklenařík
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor a Menovanie do funkcie - Ing. Emília Palková
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Podpisový vzor - Ing. Roman Straka
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
účtovná závierka, správa nezávislého audítora, stanovisko k účtovnej závierke 2007
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Podpisové vzory - Ing. Roman Straka, Ing. Emília Palková, Ing. Jozef Fedorkovič, Ing. Ľubomír Fides, Ing. Miroslav Záviš,
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Dekrét o vymenovaní do funkcie - Ing. Miroslav Záviš, Ing. Ľubomír Fides, Ing. Jozef Fedorkovič, Ing. Emília Palková,
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Dekrét o vymenoví do funkcie - Ing. Emília Palková
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Podpisový vzor - Ing. Emília Palková
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Podpisový vzor - Ing. Marián Mihálik, Ing. Peter Kmeť, Ing. Emília Palková,
  (Dátum doručenia: 21.11.2007)
Dekrét o vymenovaní do funkcie - Ing. Marián Mihálik, Ing. Peter Kmeť, Ing. Emília Palková,
  (Dátum doručenia: 21.11.2007)
Rozhodntuie o zmene na euro zo dňa 23.6.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Živnostenský list zo dňa 3.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Správa nezávislého audítora zo dňa 30.3.2009, ktorej súčasťou je účtovná závierka za rok 2008, 2 exempláre
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
výročná správa 2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Účtovná závierka, výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Licencia
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Rocna uctovna uzavierka
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Sprava auditora k uctovnej uzavierke
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.10.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, schválenie účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Výročná správa za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Výročná správa za rok 2006, stanovisko životného prostredia
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Menovanie do funkcie - Ing. Vladimír Brezáni
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 12.12.2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rokk 2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Rozhodnutie č. 54/2004-1.9.
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
Rozhodnutie č. 47/2004-1.9.
  (Dátum doručenia: 21.10.2004)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 9.12.2005 č. 41/2005-1.9.
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 43/24/2004-7 z 19.01.2004
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23.3.2005 č. 11/2005-1.9.,
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 432/2005-8 zo dňa 16.5.2005 - schválenie účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Povolenie č. 2005E 0073 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22.11.2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 15.10.2004 č. 54/2004 - 1.9. - úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Stanovisko Ministerstva životného prostredia zo dňa 7.7.2009, 2x
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Ministerstvo životného prostredia slovenskej republiky vymenúva do funkcie generálneho riaditeľa - Ing. roman Straka
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 12.12.2005 č. 42/2005-1.9
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 23.3.2005 č. 11/2005-1.9.
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady štátneho podniku.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2016)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady štátneho podniku.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Vymenovanie do funkcie člena dozornej rady štátneho podniku.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
Rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladacej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Úplné znenie zakladacej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 27.9.2004 č. 47/2004 - 1.9.
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Dekrét o odovolaní z funkcie - Ing. Miroslav Záviš, Ing. Ľubomír Fides, Ing. Jozef Fedorkovič, Ing. Emília Palková
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Dekrét o odvolaní z funkcie - Ing. Emília Palková,
  (Dátum doručenia: 21.11.2007)
Dekrét o odvolaní z funkcie - Ing. Miroslav Záviš, Ing. Ľubomír Fides, Ing. Jozef Fedorkovič, Ing. Emília Palková,
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Odvolanie z funkcie + menovanie do funkcie - Ing. Zuzana Bučinová z 30.12.2004
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Odvolanie z funkcie - Ing. Ladislav Gáll
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Odvolanie z funkcie - Ing. Henrich Herceg, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Zuzana Bučinová
  (Dátum doručenia: 09.10.2006)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.01.2021)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)