Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1015/T-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Horná 70/13
Banská Bystrica 974 01
 
IČO: 
34 116 681
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
28.02.1995
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Prezenčná listina z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápisnica z MVZ 19.11.2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Výročná správa za r. 2002.
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Zápisnica z MVZ 26.03.2004
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Prezenčná listina z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Zápisnica z MVZ 26.03.2004
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Zápisnica z VZ 28.08.2003
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Zápisnica z MVZ 20.10.2006
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Zápisnica z VZ 10.09.2007
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Jarmila Kucharičová na Ing. Lenka Benčúriková
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Jarmila Kucharičová na Hanka Voglová
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Prehlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 14.09.2007)
Zápisnica z VZ 10.09.2007
  (Dátum doručenia: 21.09.2007)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 21.09.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2007)
Zápisnica z VZ 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Prehlásenie spoločníkov z 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu z 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníkov z 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 3.10.2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 15.10.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 16.10.2008)
Zápisnica z VZ 25.09.2009
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 11.12.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Ročná účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 29.03.2016)
Zápisnica z VZ z 29.03.2016
  (Dátum doručenia: 29.03.2016)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)