Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  34/B-Zbl

Obchodné meno: 
UniCredit Bank Slovakia a. s.
 
Sídlo: 
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
 
IČO: 
00 681 709
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
02.07.1990
 
Deň výmazu: 
01.12.2013
 
Uložené listiny: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 36Exre/499/2013
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I 36Exre/499/2016
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 27.11.2013)
Výpis zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady z 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Výpis zo zápisu zo zasanutia Dozornej rady z 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Notárska zápisnica N 366/2013, Nz 22714/2013 z 19.6.2013
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Podpisový vzor - Monika Kohútová
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie lo priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady z 14.5.2013
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
Notárska zápisnica N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
zmluva o cezhraničnom zlúčení zo dňa 16.05.2013
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 14.05.2013)
Notárska zápisnica N 220/2013, Nz 14039/2013, NCRls 14371/2013
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
Výpis zo zápisu z 32. zasadnia Dozornej rady z 4.3.2013
  (Dátum doručenia: 13.05.2013)
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.05.2013)
podpisové vzory Miroslava Škrokendla, Marca Cravaria, Franza Wolfgera, Zuzany Žemlovej
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
Výpis zo zápisu z 32. zasadania Dozornej rady z 4.3.2013
  (Dátum doručenia: 10.04.2013)
Uznesenie Dozornej rady z 23.11.2012
  (Dátum doručenia: 29.01.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami UniCredit Bank Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava a UniCredit CAIB Slovakia, a.s., so sídlom Krížna 50, 821 08 Bratislava
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 26.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 20.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 22.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 21.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 22.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 22.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 20.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 22.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Uznesenie dozornej rady z 23.11.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Stanovy z 23.4.2012
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Výpis z uznesení z 28. zasadania Dozornej rady z 23.4.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012, NCRls 16057/2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 16212/2011, NCRls 16678/2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Rozhodnutie ODB-1730-3/2011 zo dňa 28.6.2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Čestné vyhlásenie z 9.5.2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Výpis z uznesení zo dňa 10.3.2011
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
Zápisnica hlavnej volebnej komisie zo dňa 9.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Výpis z uznesení z 18. zasadnutia Dozornej rady z 10.3.2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Notárska zápisnica N 37/2010, Nz 13845/2010, NCRls 14131/2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Výpis z uznesení z 19. zasadnutia Dozornej rady z 4.5.2010
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Podpisové vzory - Monika Kahútová, Franz Wolfger
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 23.04.2010)
Výpis z uznesení z 18. zasadnutia Dozornej rady z 10.3.2010
  (Dátum doručenia: 23.04.2010)
Podpisové vzory - Zuzana Žemlová, Miroslav Štrokendl, Mag. Helmut Horvath, Jozef Barta
  (Dátum doručenia: 23.04.2010)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena Dozornej rady z 25.02.2010
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 24.9.2009
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009, NCRls 33455/2009 zo dňa 29.09.2009
  (Dátum doručenia: 08.10.2009)
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009, účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Výpis z uznesení Dozornej rady z 26.06.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.03.2009
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Notárska zápisnica 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009, účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 27.04.2009)
Výpis z uznesení zo Zápisu č. 12/2009 zo zasadnutia Dozornej rady z 11.03.2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 11.12.2008)
Zápisnica Hlavnej volenbnej komisie z 11.9.2008
  (Dátum doručenia: 23.09.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.5.2008, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Úplné znenie stanov a.s. z 24.4.2008
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Výpis zo zápisnice č. 5/2008 z 18.3.2008
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Zápisnica z hlavnej volebnej komisie z 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Účtovná závierka k 31.3.2007
  (Dátum doručenia: 25.09.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 12.9.2007
  (Dátum doručenia: 25.09.2007)
Notárska zápisnica N 137/2007 Nz 36552/2007
  (Dátum doručenia: 25.09.2007)
Výpis zo zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.9.2007
  (Dátum doručenia: 25.09.2007)
Výročná správa za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2007.
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 20.2.2007.
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 5.3.2007, číslo OPK-422/2007-PLP.
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Notárska zápisnica N 29/07, NZ 6727/07, NCRls 6761/07 zo dňa 20.2.2007- zmluva o zlúčení, stanovy
  (Dátum doručenia: 05.03.2007)
Notárska zápisnica N 28/07, Nz 6726/07, NCRls 6760/07 zo dňa 20.2.2007
  (Dátum doručenia: 05.03.2007)
Podpisový vzor - Mag. Helmut Horvath,Friedrich Plail,Gianni Franco Papa,Jozef Barta
  (Dátum doručenia: 05.03.2007)
Výpis zo zápisnice č. 80/2007 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.1.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2007)
Zmluva o zlúčení HVB Bank Slovakia a.s. a Unibanka, a.s. zo dňa 14.11.2006
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Zápisnica z rokovania mimoriad. VZ z 26.4.2006
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Výpis zo zápisnice č. 78/2006 zo zasadnutia dozornej rady z 18.10.2006
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Výpis zo zápisnice. 77/2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.4.06
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2005 a Správa audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Podpisový vzor - Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Podpisový vzor - Gianni Franco Papa
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Podpisový vzor - Jozef Barta
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 6.5.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Notárska zápisnica z dňa 22.4.2005, N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 18.8.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 27.4.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z dňa 25.7.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh z dňa 9.8.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 11.8.2005
  (Dátum doručenia: 23.08.2005)
Výpis zo zápisnice č. 66/2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo dňa 14.6.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Podpisový vzor - Gianni Franco Giacomo PAPA
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Rozhodnutie zo dňa 3.6.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Rozhodnutie zo dňa 22.6.05
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie zo dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady z 10.5.2005
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Rozhodnutie zo 6.5.2005 - Národná banka Slovenska
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo dňa 10.5.2005
  (Dátum doručenia: 09.06.2005)
notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005 NCR1s 17131/2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
stanovy z 21.4.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Stanovy zo dňa 21.4.2005
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Rozhodnutie zo dňa 1.3.2005
  (Dátum doručenia: 08.03.2005)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 24.2.2005
  (Dátum doručenia: 08.03.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2004
  (Dátum doručenia: 06.08.2004)
Podpisový vzor - Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady o dňa 13.5.2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Čestné vyhlásenie zo dňa 27.7.2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Výpis z dozornej rady zo dňa 13.5.204
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Účtovná závieka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Notárska zápisnica N 270/04, nNz 32089/04 zo dňa 16.4.2004
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Vzdanie sa členstva v dorornej rade - Ing. Ján Slančík
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Vzdanie sa funkcie - Igor Helekal
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Podpisový vzor - Franjo Lukovič - úradný preklad z chorvátčiny
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.9.2000
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 24.4.2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Podpisové vzory - Franco BENINCASA, Carmine FERRARO, Giuseppe VOVK, Massimiliano MOI, Ing. Jozef BARTA
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Výpis zo zápisnice č. 45/2003 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 5.5.2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Notárska zápisnica N 54/2003, Nz 30648/2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Výročná správa a.s. za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 24.10.2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2002)
Podpisový vzor - Peter Serenčéš, Doc. Ing., PhD.
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Podpisový vzor - Andrea Casini
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Stanovy a.s. - september 2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Podpisový vzor - Maria Luisa Cicognani
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Výpis zo zápisnice č. 40/2002 zo zasadnutia Dozornej rady z 24.9.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Notárska zápisnica N 260/2002, Nz 269/2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1748/2002 zo dňa 17.9.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1703/2002 zo dňa 9.9.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1632/2002 z 2.9.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
Úplné znenie stanov a.s. z 27.5.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Úplné znenie stanov a.s. - máj 2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Notárska zápisnica N 117/2002, Nz 120/2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Notárska zápisnica N 19/2002, Nz 20/2002
  (Dátum doručenia: 31.01.2002)
Stanovy a.s. - január 2002
  (Dátum doručenia: 31.01.2002)
Podpisový vzor - Alois Steinbichler
  (Dátum doručenia: 31.01.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR