Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5472/B-Zbl

Obchodné meno: 
SITNO, a. s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Bajkalská 29/C
Bratislava 821 01
 
IČO: 
31 412 696
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Zápisnica č. 5/02 z rokovania predstavenstva zo dňa 27.05.2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica č. 2/02 z rokovania DR zo dňa 23.05.2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, podpredsedu predstavenstva, 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Zápisnica č. 3/02 z rokovania DR zo dňa 20.06.2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2001, Výročná správa Annual Report r. 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka r. 2001, Výročná správa z konsolidovanej účt. závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 04.07.2002)
Not. zápisnica N 758/02, NZ 727/02, STANOVY
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Výročná správa 2002, Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora, Účtov. závierka k 31.12.2002, Výročná správa 2002, Správa audítora, Konsolidov. účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Vzdanie sa funkcie čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.07.2004)
Súhlas s ustanovením do funkcie čl. DR
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Notárska zápisnica N 518/2004 NZ 80075/2004
  (Dátum doručenia: 02.12.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Notárska zápisnica N 326/2005, NZ 62487/2005
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Zápisnica z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Róbert Machovič
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Ján Horňák
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Richard Kadlec
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Živnostenský list vydaný Obv. úradom v Trenčíne
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Zápisnica centrálnej volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.01.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Not. zápisnica N 175/07 Nz 14083/07
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Správa nezáv.audítora k VS ku konsol.účt. záv. k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Not. zápisnica N 67/2008 NZ 20300/2008
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Źivnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.05.2008)
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2007, účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2007, konsolidovaná účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.12.2008)
Zápisnica č. 11/08 z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
Správa nezávislého audítora za r. 2008 pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Správa nezávislého audítora za r. 2008 z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Vladimír Vrtel, Ing. Robert Machovič, Ing. Richard Kadlec, Ing. Boris Sluka
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Not. zápisnica N 10/2009 NZ 11184/2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Vrtel
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Podpisový vzor - Ing. Robert Machovič
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Podpisový vzor - Ing. Richard Kadlec
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Podpisový vzor - Ing. Boris Sluka
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Zápisnica č. 2/04 z MVZ
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Zápisnica z MVZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Zápisnica č. 3/04 z DR
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Not. zápisnica N 304/04 NZ 46119/04
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Zápisnica z 2/2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Notárska zápisnica N10/2009 NZ11184/2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Zápisnica z MVZ,
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - JUDr. Vladimír Zachar
  (Dátum doručenia: 19.11.2009)
Správa nez.audítora+Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 04.06.2010)
Správa nez.audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 04.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 04.06.2010)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 04.06.2010)
Zápisnica č. 2/10
  (Dátum doručenia: 31.03.2010)
Vzdanie sa funkcie čl. predstavenstva - Boris Sluka
  (Dátum doručenia: 31.03.2010)
Zápisnica č. 4/10
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. DR - Ing. Jaroslav Matej, Ing. Jela Hamajová
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Not. zápisnica N 585/2010 NZ 15469/2010 - Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica z volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Vzdanie sa funkcie čl. DR, ustanovenie do funkcie čl. DR
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Zápisnica č. 2/11
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Podpisový vzor konateľa - Juan Ramón Hernández Soublet
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Notárska zápisnica N 988/2011
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, spráava audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
úplné znenie stanov zo dňa 29.06.2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
znena stanov zo dňa 29.06.2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
účtovná závierka od 1/2013 do 3/2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
znalecký posudok č. 20/2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Zmluva z 7.6.2013
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Znalecký posudok č. 10/2013
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Úplné znenie Stanov zo dňa 16.9.2013
  (Dátum doručenia: 30.09.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Podpisový vzor - Juraj Majzlan
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Notárska zápisnica N 601/2014, Nz 18084/2014, NCRls 18446/2014 z 14.5.2014
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Rozhodnutia predsedu dozornej rady spoločnosti mimo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.03.2013
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Podpisový vzor - Ing. Marián Haviernik zo dňa 01.03.2013
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Súhlas so zvolením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Vladimír Habala zo dňa 14.06.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 06.02.2013
  (Dátum doručenia: 12.02.2013)
Notárska zápisnica N 85/2013 Nz 3306/2013 NCRls 33893/2013 zo dňa 31.01.2013
  (Dátum doručenia: 12.02.2013)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 22.01.2013,
  (Dátum doručenia: 12.02.2013)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 10/2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
úplné znenie stanov z 15.5.2014
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Zoznam majetku.asice
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Správa predstavenstva z 1.8.2013
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
Úplné znenie stanov z 28.6.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Notárska zápisnica N 766/2013, Nz 23414/2013, NCRls 23891/2013 z 11.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Znalecký posudok č. 10/2013
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
Zmluva z 30.5.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)