Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  183/V-Zbl

Obchodné meno: 
CASSOFIN, a.s.
 
Sídlo: 
Letná č. 27
Košice 043 14
 
IČO: 
00 188 867
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2024)
Zápisnica z MVZ.asice
  (Dátum doručenia: 19.03.2024)
Podpisový vzor 1.asice
  (Dátum doručenia: 19.03.2024)
Podpisový vzor 2.asice
  (Dátum doručenia: 19.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch MVZ+Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Pavlo, PhD.
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Podpisový vzor - Vladislav Shklyar
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Podpisový vzor - V. Shklyar
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Podpisový vzor - J. Pavlo
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch XXVI.RVZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Zápisnica z XXVI. RVZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Potvrdenie ÚRSO
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Zápisnica z XXII. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Vladislav Shklyar
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Pavlo, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.10.2013)
Notárska zápisnica č. N 139/2013, Nz 24549/2013, NCRIs 25046/2013 - O priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Notárska zápisnica č. N 140/2013, Nz 24551/2013, NCRIs 25049/2013 - O priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Notárska zápisnica č. N 83/2013, Nz 16998/2013, NCRls 17357/2013 - Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Čestné vyhlásenie o zmene adresy trvalého bydliska člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Zápisnica z XXI. RVZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Zápisnica z MVZ akcionárov
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
Výročná správa 2011, zápis VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 21732/2011, NCRls 22317/2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Výročná správa 2009, zápis VZ
  (Dátum doručenia: 05.05.2010)
Notárska zápisnica č. N 147/2009, Nz 33892/2009, NCRls 34416/2009
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – Ing. P. Pavlo
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – Ing. M. Babušáková
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – JUDr. J. Bezeková
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – Ing. F. Sudzina
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – V. Shklyar
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Podpisový vzor – Ing. J. Pavlo, PhD.
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Výročná správa 2007, zápis VZ, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 108/2007, Nz 28306/2007, NCRls 28137/2007
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/09348-2/CR1
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Notárska zápisnica N108/2007- zmena stanov, RVZ
  (Dátum doručenia: 19.07.2007)
Výročná srpáva + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Zápisnica z XIII. RVZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. J. Pavlo, CSc; Ing. P. Hric, Ing. F. Sudzina, Ing. J. Šuleková, Ing. M. Babušáková, JUDr. J. Bezeková, Ing. R. Gunčaga
  (Dátum doručenia: 18.07.2005)
Výročná správa za rok 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Notárska zápisnica č. N 571/2004, Nz 93321/2004
  (Dátum doručenia: 06.04.2005)
Podpisový vzor - Ing. P. Hric, Ing. J. Pavlo, CSc.
  (Dátum doručenia: 06.04.2005)
Živnostenský list č. Žo-2004/13317/4/HOD
  (Dátum doručenia: 06.04.2005)
Čestné vyhlásenie o splatení ZI
  (Dátum doručenia: 06.04.2005)
Výročná správa za rok 2003 + zápisnica
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 08.07.2003)
Konsolid. účt. závierka 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Účtovná závierka 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Zápisnica z VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 245/2003, Nz 37133/2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Notárska zápisnica N 247/2002, Nz 249/2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 14.04.2003)
Podpisový vzor - Ing. P. Hric, CSc., Ing. J. Pavlo, Ing. F. Sudzina, Ing. J. Šuleková, JUDr. J. Bezeková, Ing. M. Babušáková, Ing. R. Gunčaga - 2x
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka, príloha, výročná správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Konsolid.účt. závierka 2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
Účtovná závierka 2000
  (Dátum doručenia: 21.09.2001)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 21.09.2001)
Konsolid. účt. závierka 2000
  (Dátum doručenia: 03.08.2001)
Výročná správa 1999 + Účtovná závierka 1999
  (Dátum doručenia: 03.07.2000)
Konsolid. účt. závierka 1999
  (Dátum doručenia: 03.07.2000)
Konsolid. účt. závierka 1998
  (Dátum doručenia: 07.07.1999)
Konsolid. účt. závierka 1997
  (Dátum doručenia: 29.06.1998)
Účtovná závierka 1997
  (Dátum doručenia: 07.05.1998)
Konsolid. účtovná závierka 1996
  (Dátum doručenia: 02.07.1997)
Účtovná závierka 1996
  (Dátum doručenia: 23.04.1997)
Auditorská správa 1995
  (Dátum doručenia: 09.07.1996)
Výročná správa 1995
  (Dátum doručenia: 09.07.1996)
Účtovná závierka 1995
  (Dátum doručenia: 09.07.1996)
Konsolid. účt. závierka 1995
  (Dátum doručenia: 01.07.1996)
Účtovná závierka 1994
  (Dátum doručenia: 15.02.1996)
Výzva 1996
  (Dátum doručenia: 13.02.1996)
Opravená konsolid. účt. závierka 1993
  (Dátum doručenia: 31.05.1995)
Konsolidovaná účtovná závierka 1994
  (Dátum doručenia: 31.05.1995)
Konsolid. účt. závierka 1993
  (Dátum doručenia: 31.05.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  22.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR