Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  240/V-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
COLAS Slovakia, a.s.
 
Sídlo: 
Orešianska 3168/7
Trnava 917 01
 
IČO: 
31 651 402
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch valného zhromaždenia - notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Súhlas s kandidatúrou na člena dozornej rady (Kristina Gasparova).asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Súhlas s kandidatúrou na člena dozornej rady (Matus Betak) .asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Volebná komisia (kandidáti na člena dozornej rady).asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Podpisový vzor (Jaroslav Mikus).asice
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Zápisnica z dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Zápisnica z dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor 2.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor 1.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Vzdanie sa funkcie Milan Balážik.asice
  (Dátum doručenia: 07.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Návrh Zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby, a.s.o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Znalecký posudok č. 27/2019
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 - príloha č.4
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Znalecký psudok č. 27/2019 - príloha č.3
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 príloha č. 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Znalecký posudok č. 27/2019 príloha č.1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti o splatení vkladov
  (Dátum doručenia: 13.08.2018)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 13.08.2018)
Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 13.08.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Osvedčenie o priebehu VZ - N 900/2018
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Stanovy - 18.12.2017
  (Dátum doručenia: 09.01.2018)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva E.J.Ch.Biguet
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Zápisnica zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Osvedčenie o priebehu MVZ - N 711/2017
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Zápisnica z MVZ, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 21.02.2017)
Zápisnica z MVZ - N 727/2016, Nz 23736/2016 NCRIs 24424/2016
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Nicolas Paul Marc Didier
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Čestné vyhlásenie - Ing. Miroslav Hric
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavol Kováčik
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Philippe Étienne Pierre Corbel
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Čestné vyhlásenie o zmene adresy trvalého pobytu
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Notárska zápisnica č. N 1765/2013, Nz 20824/2013, NCRIs 21330/2013 - O priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Správa audítora 2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Správa audítora 2012 a konsolidovaná účt. závierka
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade - Daniel Ducroix
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Správa audítora 2011 - konsolidovaná účt. závierka
  (Dátum doručenia: 21.01.2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Philippe Étienne Pierre Corbel
  (Dátum doručenia: 20.11.2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Nicolas Didier
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Éric Biguet
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Serva
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Serge Cavasino
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Správa audítora 2010 a konsolidovaná účt. závierka
  (Dátum doručenia: 11.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Gilles Duchatel
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Notárska zápisnica N 511/2011, Nz 24294/2011, NCRls 24919/2011
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
podpisový vzor - Ing.Pavol Kováčik
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
podpisový vzor - Francis Grass
  (Dátum doručenia: 04.11.2010)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 04.11.2010)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Správa audítora k konsolidovaná účt. závierka 2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Záverečný protokol o priebehu a výsledku konania volieb
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Notárska zápisnica N 169/2009, Nz 20621/2009, NCRIs 20850/2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena predstavenstva-Alain Jeziorny
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Eric Plouzennec
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Jaroslav Jarábek
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
vyhlásenie a podpisový vzor - Francis Grass
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Správa audítora 2008 a konsolidovaná účt. závierka
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 208/2007, Nz 27772/2007, NCRls 27610/2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
správa auditora 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Správa nezávislého auditora 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Výročná správa za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Správa audítora k 31.12.2005 + správa nezávislého audítora akonsolidovaníéúčtovné výkazy za rok končiaci sa 31. decembra 2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
Podpisový vzor – Ing. A. Senderák, Ing. J. Jarábek
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 250/2005, Nz 36031/2005, NCRls 35523/2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Správa audítora za rok 2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Podpisový vzor - Ing. P. Šandor, Ing. P. Mertus, Ing. J. Jarábek
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Zápisnica z 12. RVZ
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Notárska zápisnica č. N 406/2004, Nz 61993/2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Zápisnica zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Záverečný protokol o voľbách členov DR
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Výpis zo živnostenského registra č. Žo-802-6056
  (Dátum doručenia: 29.07.2004)
Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 19543/2004
  (Dátum doručenia: 28.04.2004)
Účtovná závierka 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Konsolid.účt. závierka 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Notárska zápisnica č. N 482/2003, Nz 61597/2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Podpisové vzory: Mgr.Braňo Prieložný-predseda dozornej rady, 12/11/2002,Ing.Vojtech Riník-podpredseda dozornej rady-20/11/2002,Ing. Jaroslav Jarábek-podpredseda predstavenstva-18/12/2002,Mgr.Karol Rajnoha-člen dozornej rady 18/11/2002,Ing.Cyril Homza-člen dozornej rady18/11/2002,JUDr.Juraj Koval-člen dozornej rady-07/11/2002,Ing. Radovan Ujházy-člen dozornej rady-26/11/2002-2x
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Výročná správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Ročná závierka 2001 s výrokom audítora + konsolidovaná účtovná závierka s výrokom audítora
  (Dátum doručenia: 25.08.2002)
Zápisnica z 10. riadneho VZ + listina prítomných
  (Dátum doručenia: 01.08.2002)
Zápisnica zmimoriad. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.08.2002)
Notárska zápisnica N 719/02, Nz 709/02
  (Dátum doručenia: 01.08.2002)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Konsolid.závierka 2001 s výrokom audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2002)
Účtovná závierka 2001
  (Dátum doručenia: 03.06.2002)
Notárska zápisnica N 162/02, Nz 159/02
  (Dátum doručenia: 24.04.2002)
Podpis. vzory predstavenstva - Remeta, Rajek, Petrík, Bartek, Jarábek
  (Dátum doručenia: 24.04.2002)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 08.08.2001)
Konsolid. účt. závierka 2000
  (Dátum doručenia: 29.06.2001)
Ročná účtovná závierka 2000
  (Dátum doručenia: 04.04.2001)
Výročná správa 1999
  (Dátum doručenia: 31.08.2000)
Konsolid. účt. závierka, príloha a audítorská správa 1999
  (Dátum doručenia: 14.06.2000)
Účtovná závierka, príloha a audítorska správa 1999
  (Dátum doručenia: 22.05.2000)
Konsolidovaná účt. závierka 1998, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.1999)
Výročná správa 1998
  (Dátum doručenia: 24.06.1999)
Výročná správa 1997
  (Dátum doručenia: 25.06.1998)
Konsolidovaná účt. závierka 1997
  (Dátum doručenia: 25.06.1998)
Konsolidovaná účt. závierka 1996
  (Dátum doručenia: 27.06.1997)
Výročná správa 1996
  (Dátum doručenia: 27.06.1997)
Konsolidovaná účt. závierka 1995, Výročná správa 1995
  (Dátum doručenia: 21.06.1996)
Konsolidovaná účt. závierka 1994, Výročná správa 1994
  (Dátum doručenia: 19.02.1996)
Výzva 1996
  (Dátum doručenia: 15.02.1996)
Konsolid. účt. závierka, príloha 1993
  (Dátum doručenia: 31.05.1995)
Dátum aktualizácie údajov:  19.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR