Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1955/B-Zbl

Obchodné meno: 
BOAT a.s.
 
Sídlo: 
Vajnorská 167
Bratislava 831 04
 
IČO: 
35 756 764
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.11.1998
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.09.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 16.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristu - Ing. Blanka Belicová, zo dňa 25.6.2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Zápisnica zo dňa 24.5.2019 o 14h
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2020 o 15:30, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Blanka Belicová, zo dňa 30.6.2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 3
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
rozhodnutie o licencii zo dňa 07.06.2017
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Viliam Hutta, zo dňa 6.3.2017
  (Dátum doručenia: 07.03.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.3.2017
  (Dátum doručenia: 07.03.2017)
Notárska zápisnica N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRls 50142/2016 z 30.11.2016
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Stanovy z 30.11.2016
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 28.7.2016, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
notárska zápisnica N 201/2016, Nz 23596/2016 zo dňa 30.06.2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 30.06.2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Úplné znenie stanov z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.5.2014
  (Dátum doručenia: 04.03.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.4.2012
  (Dátum doručenia: 04.03.2015)
Notárska zápisnca N 48/2015, Nz 6671/2015, NCRls 6854/2015 z 27.2.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 04.03.2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ zo dňa 03.12.2014
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2014
  (Dátum doručenia: 04.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 26.6.2014
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 13.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Rozhodnutie o menovaní prokuristu - Ing. Miroslav Belica, PhD.
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia, listina prítomných zo dňa 11.6.2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Audítorská správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Audítorská správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.11.2010
  (Dátum doručenia: 23.11.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.09.2009, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Zmluva o predaji časti podniku z 30.09.2009
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia, 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia, 24.9.2008
  (Dátum doručenia: 25.09.2008)
PODPISOVÝ VZOR, Ján Ševčík, 24.9.2008, ČLEN PREDSTAVENSTVA
  (Dátum doručenia: 25.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia, 5.6.2008
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 20.4.2007.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa zo dňa 10.07.2006
  (Dátum doručenia: 17.08.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/16156-2/CR1 z 20.4.2006
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Notárska zápisnica N 26/2006, Nz 9024/2006, NCR1s 9012/2006 z 9.3.2006 + Nové znenie stanov z 9.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Zápisnica o priebehu mimoriad. VZ z 11.2.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Úplné znenie Stanov a.s. z dňa 28.10.2005
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Notárska zápisnica z dňa 29.9.2005, N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
stanovy zo dňa 18.03.2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
zápisnica mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Stanovy zo dňa 8.10.2004
  (Dátum doručenia: 11.11.2004)
Notárska zápisnica N 110/04, Nz 74299/04 zo dňa 08.10.2004
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2004
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2004
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Miroslav Belica
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
výročná správa a správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
správa dozornej rady
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
oznámenie o voľbe člena dozornej rady zo dňa 12.9.2003
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
podpisový vzor Milan Antoš zo dňa 5.8.2003
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
podpisový vzor Ladislav Brat, JUDr. Ľubomír Fogaš
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
listina o ustanovení do funkcie konateľa Ladislav Brat, JUDr. Ľubomír Fogaš
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.8.2003
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
úplné znenie stanov zo dňa 5.8.2003
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
oprava notárskej zápisnice N 286/2003, Nz 67212/2003 zo dňa 14.1.2004
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
notárska zápisnica N 286/2003, Nz 67212/2003 zo dňa 5.8.2003
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor - Ing. Milan Antoš, Ing. Miroslav Belica, Kveta Bahatová, František Peczár
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Zápisnica volebnej komisie z 19.9.2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 15.7.2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Audítorská správa k preskúmaniu ročnej účtovnej závierky a hospodárenia v spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR