Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  24/T-Zbl

Obchodné meno: 
Piešťanské stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Ružová 8
Piešťany 921 01
 
IČO: 
00 678 953
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
26.04.1990
 
Uložené listiny: 
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov Zhromaždenia delegátov z 30.5.2023
  (Dátum doručenia: 02.06.2023)
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2022
  (Dátum doručenia: 02.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov ZD z 24.5.2022
  (Dátum doručenia: 27.05.2022)
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2021
  (Dátum doručenia: 27.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 8.12.2021
  (Dátum doručenia: 25.01.2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 25.01.2022)
Zápisnica o výsledku vyhláseného písomného hlasovania delegátov Zhromaždenia delegátov PSBD z 12.5.2021
  (Dátum doručenia: 28.05.2021)
Prehľad hospodárskych výsledkov za 1.-12.2020
  (Dátum doručenia: 28.05.2021)
Úplné znenie Rokovací poriadku PSBD
  (Dátum doručenia: 28.05.2021)
Úplné znenie stanov PSBD
  (Dátum doručenia: 28.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.rtf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Zápis zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov z 18.05.2017
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov z 18.05.2017
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Zápis zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov z 23.10.2014
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Stanislav Strnad
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Mária Tomášková
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zita Bruneková
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2010)
Zápis zo shôdze predstavenstva 26.11.2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 26.11.2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Zápis zo zasadnutia zhromaždenia delegátov 17.09.2009
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Uznesenie zhromaždnia delegátov 17.09.2009
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Uznesenie č. 11.3.1. zo zasadnutia Predstavenstva PSBD zo dňa 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov.
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.02.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Dôvodová správa k bodu č. 7
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Zápis zo zasadnutia Predstavenstva PSBD č. 11/2003
  (Dátum doručenia: 15.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Audítorské overenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Výročná správa k ročnej účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Zápisnica z Vz zo dňa 28.04.2003
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Rozhodnutie o udelení licencie MH SR
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Zápisnica z mimoriadneho náhradného zasadnutia zo dňa 19.11.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Jozef Kapša
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Anna Borovská
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Vladimír Mišura
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Peter Galo
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, MUDr. Zuzana Nedelková
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Július König
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Anna Baničová
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, JUDr. Daniela Suchánková
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Peter Strečanský
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva, Jaroslav Špička
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR