Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  26481/R-Zbl

Obchodné meno: 
DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o.
 
Sídlo: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
 
IČO: 
36 323 969
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
29.05.2002
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Rozhodnutie jediného akdionára zo dňa 15.11.2005
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Not. zápisnica N 86/036 NZ 20571/06
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.11.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Notárska zápisnica N 194/2007 Nz 40543/2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Notárska zápisnica N 82/2009 NZ 19570/2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Not. zápisnica N 54/2010 NZ 13590/2010
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Notárska zápisnica N 127/2010, Nz 32850/2010
  (Dátum doručenia: 07.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
zapisnica
  (Dátum doručenia: 04.01.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 24.04.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Spoločenská zmluva-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Podpisový vzor - Ing. Navrátil
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Správa nezávislého audítora spolu s ÚZ za r. 2017
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Správa nezáv. audítora, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.11.2003)
Not. zápisnica N 258/03, NZ 74297/03
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Not. zápisnica N 217/03, NZ 57251/03, STANOVY
  (Dátum doručenia: 11.07.2003)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Not. zápisnica N 215/02,NZ 216/02, STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.09.2002)
Čestné vyhlásenie členov doz. rady
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
Podpis. vzory členov štatut. orgánu
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Not. zápisnica N 65/02,NZ 66/02,Zakl.listina, STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 05.05.2005)
Notárska zápisnica N 2305 NZ 4749/2005 NCRls 4694/2005
  (Dátum doručenia: 09.02.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Správa nezávislého audítora spolu s ÚZ za r. 2018
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 23.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)