Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2101/B-Zbl

Obchodné meno: 
BIATEC GROUP a.s.
 
Sídlo: 
Ventúrska 7
Bratislava 811 01
 
IČO: 
35 764 961
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.04.1999
 
Uložené listiny: 
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.10.2002)
Výročná správa spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.10.2002)
Správa audítora o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.10.2002)
Listina prítomných na MVZ dňa 30.7.2002
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Pozvánka, zápisnica a listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.4.2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Listina členov dozornej rady - Anna Hatinová, JUDr. Vladimír Kán
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2003)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.08.2003)
Listina člena dozornej rady - Slavomír Hatina
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Listina člena predstavenstva - Ing. Bohumil Neštrák
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Živnostenský list zo dňa 7.6.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Splnomocnenie - JUDr. Jela Mikušková
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Výročná správa za rok 2004 a Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 22.4.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Znalecký posudok č. 5/2013, Prílohy č. 10 až 19
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Podpisové vzory - Ing. Slavomír Hatina, Ing. Bohumil Neštrák, Eva Kováčová
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
podpisový vzor-Ing. Oľga Koňuchová zo dňa 08.11.2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Notárska zápisnica N 632/2002, NZ 627/2002 + nové znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Notárska zápisnica N 1345/2013, Nz 38531/2013, NCRls 39251/2013 z 29.10.2013
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení z 9.2.2015
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2015, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 23.10.2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003
  (Dátum doručenia: 21.01.2004)
Notárska zápisnica N 510/2004, Nz 47205/2004, Úplné znenie stanov zo dňa 1.6.2004
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Notárska zápisnica N 219/05, Nz 45126/05, NCRls 44521/05
  (Dátum doručenia: 29.09.2005)
Notárska zápisnica N 145/2006, NZ 15694/2006, NCR1s 15572/2006 z 25.4.2006
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 23.9.2015
  (Dátum doručenia: 23.10.2015)
Úplné znenie stanov z 24.10.2013
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.10.2019)
Podpisový vzor, Branislav Hatina
  (Dátum doručenia: 14.02.2020)
Podpisový vzor, Ing Oľga Koňuchová, Eva Kováčová
  (Dátum doručenia: 14.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 13.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, 11.2.2020
  (Dátum doručenia: 14.02.2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 3.11.2016, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 08.11.2016)
Znalecký posudok č. 5/2013
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)