Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2081/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovak Telekom, a.s.
 
Sídlo: 
Bajkalská 28
Bratislava 817 62
 
IČO: 
35 763 469
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1999
 
Uložené listiny: 
Stanovy zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Stanovy zo dňa 17.06.2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Notárska zápisnica N 202/2016, Nz 11136/2016, zo dňa 31.3.2016
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
Stanovy a.s. zo dňa 16.06.2016
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
notárska zápisnica N 291/2012 Nz 32929/2012 NCRls 33700/2012 zo dňa 17.09.2012
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Stanovy a.s. zo dňa 17.09.2012
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Notárska zápisnica N 185/2010 N z 21791/2010 NCRls 22126/2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Notárska zápisnica N 187/2010 Nz 21818/2010 NCRls 22142/2010
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Notárska zápisnica N 8/2009 Nz 14657/2009 NCRLs 14842/2009
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Notárska zápisnica N 185/2010 N z21791/2010 NCRls 22126/2010 zo dňa 17.06.2010
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Notárska zápisnica N 10/2010 Nz 14453/2010 Ncrls 14746/2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Stanovy a.s. zo dňa 17.06.2010
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Notárska zápisnica N 187/2010 Nz 21818/2010 NCRls 22142/2010
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Notárska zápisnica N 10/2010 Nz 14453/2010 NCRls 14746/2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Stanovy zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Stanovy a. s. spoločnosti Slovak Telecom zo dňa 22.04.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Notárska zápisnica N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
Stanovy spoločnosti zo dňa 29.11.2007
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Stanovy spoločnosti zo dňa 24.04.2007
  (Dátum doručenia: 08.10.2007)
Notárska zápisnica N 19/2007, Nz 16993/2007, NCRls 16938/2007 zo dňa 24.04.2007
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Notárska zápisnica N 19/2007, Nz 16993/2007, NCRls 16938/2007 zo dňa 24.04.2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 zo dňa 28.04.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Zápisnica z Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.04.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Výňatok zo zápisnice z riadneho VZ z 28.4.2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva z 27.4.2006
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výpis zo zápisu 3. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 09.05.2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Zápisnica z písomného hlasovania Predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.05.2007
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
Zápisnica z písomného hlasovania Predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.01.2005
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.6.2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Výňatok zo zápisnice zmimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 5.12.2003
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Dodatok č. 10 k stanovám a.s.
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Výňatok zo zápisnice z valného zhormaždenia zo dňa 10.4.2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.2007
  (Dátum doručenia: 18.12.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.02.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.9.2008
  (Dátum doručenia: 17.10.2008)
Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007, NCRls 49991/2007
  (Dátum doručenia: 03.09.2008)
Notárska zápisnica N 137/2015, Nz 4275/2015, NCRls 4422/2015 z 9.2.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Dodatok č. 27 k stanovám z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Notárska zápisnica N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Notárska zápisnica N 21/2006, Nz 18840/2006, NCR1s 18731/2006 z 28.4.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisie č. TKR/255/2006, správne konanie č. 598-LO/D-776/2006 z 9.5.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCR1s 658/2006 z 10.1.2006
  (Dátum doručenia: 24.01.2006)
Výňatok zo zápisnice z riadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2007
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Výňatok zo zápisnica z riadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Výňatok zo zápisnica zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Listina akcionárov zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o hlasovaní kandidátov do dozornej rady zo dňa 19.12.2003
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Dodatok č. 11 k stanovám a.s.
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Notárska zápisnica N 231/2003, Nz 96619/2003
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Notárska zápisnica N 23/05, Nz 19331/05, NCRls 19067/05 zo dňa 22.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výňatok zo zápisnice z Riadneho valného zhromaždenia z 22.4.2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Výpis zo zápisu z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva z 19.4.2005 a Prezečná listina
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Notárska zápisnica N 665/02, Nz 627/02
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 31.01.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Dodatok č. 25 k Stanovám a.s zo dňa 17.09.2012
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Rozhodnutie zo dňa 01.02.2013
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Zápisnica zo dňa 28.02.2013
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Výňatok zo zápisnice zo dňa 29.04.20013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 4.98.2015
  (Dátum doručenia: 24.08.2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.9.2012
  (Dátum doručenia: 03.10.2012)
Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011, NCRls 17234/2011 z 28.04.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Výňatok zo zápisnica z valného zhromaždenia z 28.04.2011, listina prítomných akocionárov
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010, NCRls 49972/2010 z 02.12.2010
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Dodatok č. 3 k Stanovám spoločnosti zo dňa 16.06.2016
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva spoločnosti bez konania zasadnutia - per rollam - 29.2.2016
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Výpis zo zápisu z 2. riadneho zasadnutia predstavenstva z 18.6.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.9.2015
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.9.2015
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
Dodatok č. 15 k stanovám zo dňa 28.4.2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Výpis zo zápisu 2 riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.06.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
dodatok č. 4 k stanovám zo dňa 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Notárska zápisnica N 7/01, Nz 6/01
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N186/00, NZ 185/00
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N 269/99, Nz 262/99
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N 42/99, NZ 42/99
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Notárska zápisnica N 503/98, Nz 500/98
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Zápis z predstavenstva konaného dňa 3.7.2002
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Dodatok č. 9 k stanovám a.s.
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Stanovy a.s. - preambula
  (Dátum doručenia: 30.09.2002)
Úplné znenie stanov z 9.2.2015
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Stanov akciovej zo dňa 4.10.2018
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
úplné znenie stanov zo dňa 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Úplné znenie stanov zo dňa 28.4.2006
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Stanovy akciovej zo dňa 29.5.2018
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
úplné znenie stanov z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Stanovy - Preambula z 24.10.2003
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Úplné znenie stanov z 30.9.2015
  (Dátum doručenia: 02.10.2015)
úplné znenie stanov zo dňa 27.4.2016
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Stanovy z 2.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Úplné znenie stanov z 29.4.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Dodatok č. 26 k Stanovám z 29.4.2013
  (Dátum doručenia: 08.10.2013)
Stanovy z 9.2.2015
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Notárska zápisnica N 28/01, Nz 27/01
  (Dátum doručenia: 31.01.2002)
Stanovy zo dňa 10.1.2006
  (Dátum doručenia: 13.02.2006)
Úplné znenie stanov z 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Stanovy zo dňa 24.4.2007.
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
úplné znenie stanov z 30.4.2014
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 10.4.2003
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Úplné znenie stanov zo dňa 28.4.2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Podpisové vzory - JUDr. Eleonóra Valentová, Ing. Alojz Glinský
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Podpisový vzor - Szabolcs Gáborjáni-Szabó
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Podpisové vzory - Anton Závodský, Dr. Frank-Reinhard Bartsch, Štefan Genčur, Ing. Pavel Kyman, Ján Martinovič, JUDr. Eleonóra Valentová, Viliam Podhorský, Ing. Štefan Bugár, Ing. Jozef Pavlík, Ing. Peter Stropko, Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold, Dr. Kai Höhmann, Fridbert Gerlach
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Podpisový vzor - Jeroen Hollestelle, zo dňa 24.01.2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Doletina, zo dňa 13.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Volf, zo dňa 13.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Zeman, zo dňa 13.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2007)
vyhlásenie 24.9.2008 a podpisový vzor - Lutz Schade
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Podpisový vzor prokuristu - JUDr. Ján Pitoňák, zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 06.08.2015)
Podpisový vzor prokuristu - Dipl. Ong. Branimír Marič, zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 06.08.2015)
Podpisový vzor prokuristu - Mgr. Petra Berecová, zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 06.08.2015)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Ján Adamec, zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 06.08.2015)
Podpisový vzor - Rűdiger Schlulz
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Podpisové vzory - Jozef Opát, Ing. Pavel Kyman, Ing. Ľudovít Hintoš
  (Dátum doručenia: 19.01.2004)
Podpisové vzory - Horst A. Hermann, Hans-Peter Engel, Ing. Martin Velecký, Ing. Gabriela Vavríková, Ing. Miroslav Majoroš, Dr. Ralph Rentschler
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Podpisový vzor - Albert Matheis
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Roman Korbačka
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Rudolf Urbánek, Uršula Kráľová
  (Dátum doručenia: 23.01.2018)
Vzdanie sa funkcie - Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold + preklad
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
podpisový vzor-Ing. Dušan Švalek zo dňa 18.06.2015
  (Dátum doručenia: 21.08.2015)
Podpisové vzory 4x
  (Dátum doručenia: 03.10.2012)
Podpisový vzor - Franco Musone Crispino zo dňa 30.04.2013
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Podpisové vzory - Ing. Martin Mác, Ing. Róbert Sándor
  (Dátum doručenia: 22.12.2010)
Podpisový vzor - Dr. Robert Hauber
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
podpisový vzor dozornej rady Ing. Slávka Jánošíková, PhD,k Ing. Vincent Straka, Ing. Jaroslav Volf
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Juraj Beňo, Ing. Miloš Šujanský, pros. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Podpisový vzor - Albert Pott, zo dňa 10.05.2010
  (Dátum doručenia: 19.05.2010)
Podpisový vzor - Uršula Kráľová
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Popdpisový vzor - Ing. Rudolf Urbánek zo dňa 25.07.2016
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Popdisový vzor - Ing. Milan Vašina zo dňa 21.07.2016
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Popdpisový vzor - Stephan Eger zo dňa 11.07.2016
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Podpisový vzor - Ing. Marián Múdry
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Podpisový vzor Ing. Pavel Hadrbolec
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
Podpisový vzor - Jose Pedromo Lorenzo
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
Podpisový vzor - Ing. Peter Škodný
  (Dátum doručenia: 22.11.2018)
Odvolanie z funkcie riaditeľa odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 23.08.2002)
Podpisový vzor - Dr. Ralph Rentschler
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Podpisový vzor - Dr. Klaus Nitschke
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Odvolanie z funkcie riaditeľa odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
vyhlásenie zo dňa 16.03.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2001 a Správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Ročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007, Správa audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Ročná správa za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2009 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2010 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.docx
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
vyhlásenie zo dňa 01.04.2016
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Vyhlásenie zo dňa 23.5.2014
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2011 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyjadrenie
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Ročná správa za rok 2011, Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011, Správa audítora, Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Úplné znenie stanov zo dňa 17.9.2012
  (Dátum doručenia: 03.10.2012)
Ročná správa za rok 2008, súčasťou je účtovná závierka a správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
Ročná správa - 2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Ročná správa za rok 2009, účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
vyhlásenie zo dňa 03.05.2017
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001 a Správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.07.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Výročná správa spoločnosti za rok 2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Ročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Účtovná závierka k 19.12.2005
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa audítora za rok 2007, Vyhlásenie zo dňa 14.05.2008
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Ročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Výročná správa a.s. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke a.s. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Zmluva o predaji časti podniku z 20.5.2002
  (Dátum doručenia: 21.11.2002)
Dodatok č. 1 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Dodatok č. 2 k zmluve o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Rozhodnutie č. 7/2002 zo dňa 31.7.2002
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Listina prítomných z valného zhromaždenia dňa 10.5.2002
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Splnomocnenie Ing. Dušanovi Faktorovi, CSc.
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Splnomocnenie s úradným prekladom
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2007
  (Dátum doručenia: 24.10.2007)
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2007
  (Dátum doručenia: 19.10.2007)
Zápisnica volebnej komisie o hlasovaní a výsledku volieb do Dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.02.2008
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 05.10.2007
  (Dátum doručenia: 08.10.2007)
Splnomocnenie z 20.11.2003
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Splnomocnenie pre Olivera Kranzuscha
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Plnomocenstvo pre PhDr. Vladimíra Drozdu, CSc.
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Poverenie - JUDr. Michaela Žilincová, zo dňa 31.12.2015
  (Dátum doručenia: 06.08.2015)
Listina prítomných akcionárov zo dňa 24.04.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Potvrdenie na účely konania o zápis činnosti spoločnosti z 15.12.2010
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Potvrdenie zo dňa 22.01.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Listina prítomných akcionárov zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Potvrdenie zo dňa 18.01.2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Čestné vyhlásenie o odštepných závodoch z 24.1.2006
  (Dátum doručenia: 24.01.2006)
Plnomocenstvo - JUDr. Jana Pagáčová zo dňa 28.04.2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Plnomocenstvo - Ružička Csekes, s.r.o zo dňa 27.04.2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Podpisový poriadok Slovenských telekomunikácií, a.s.
  (Dátum doručenia: 04.11.2002)
Rozhodnutie č. 19/2002 o vnútorných organizačných zmenách ST, a.s.
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Zaslanie rozhodnutia a výzva na úhradu správneho poplatku z 12.5.2006 Rady pre vysielanie a retransmisiu
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Uznesenie OS BA I. o výmaze TÚT zo dňa 10.6.2002
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
splnomocnenie zo dňa 06.09.2016
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Plnomocenstvo z 23.03.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Plnomocenstvo z 28.04.2011 a 27.04.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.05.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.01.2011
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 10.10.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Licencia zo dňa 06.06.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Živnostenský list č. žo-2005/32944/2/Z20 zo dňa 25.7.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Oprava v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2006/08760/Z17 z 16.3.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/13100-3/CR1 z 27.3.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/21389-2/CR1 z 30.5.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Notárska zápisnica N 8/2009 Nz 14657/2009 NCRls 14842/2009 zo dňa 28.04.2009
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Živnostenský list zo dňa 21.05.2009
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Živnostenský list zo dňa 21.05.2009
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Živnostenský list č. Žo-2004/03958/2/Z06 zo dňa 11.06.2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/27850-2/CR1 zo dňa 18.06.2007
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/23240-2 zo dňa 22.05.2008
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/23240-3, zo dňa 22.05.2008
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
Rozhodnutie č. T/210/2008 z 3.6.2008
  (Dátum doručenia: 03.09.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 28.05.2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Rozhodnutie NBS č. ODB-1765/2014
  (Dátum doručenia: 26.05.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení spoločností medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť) a T-Mobile Slovensko, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava (ako zanikajúca spoločnosť)
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)