Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  22829/S-Zbl

Business name: 
F MANAGEMENT SK s.r.o.
 
Registered seat: 
Komenského 14419/18D
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
46 810 277
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/05/2012
 
Date of deletion: 
06/01/2015
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/21/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/21/2012)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/21/2012)
Podpisový vzor konateľa MANAGEMENT SK s.r.o. 2
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/21/2012)
ÚZ 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/14/2014)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/14/2014)
Písomné vyhlásenie jediného spoločníka.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka MASSA, s.r.o., vrátane prílohy č.1.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka F MANAGEMENT SK s.r.o., vrátane prílohy č.1.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2015)
Notárska zápisnica .zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/26/2015)
Date of updating data in databases:  10/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person