Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  482/B-Zbl

Obchodné meno: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
 
Sídlo: 
Ivanská cesta 22
Bratislava 821 04
 
IČO: 
00 681 300
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 04.11.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 04.08.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
príloha č. 2.asice
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
príloha č. 1.asice
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
príloha č. 1.asice
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
príloha č. 1.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2021)
príloha č. 6.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2021)
príloha č. 8.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2021)
príloha č. 10.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2019)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2019)
notárska zápisnica N 531/2019/Nz 20295/2019 zo dňa 26.06.2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 16.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
splnomocnenie.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
osvedčenie.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
účtovná závierka.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
správa audítora.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
správa o podnikateľskej činnosti.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
súvaha.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
výkaz ziskov a strát.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
výročná správa I. časť.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
výročná správa II. časť.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
pozvánka na VZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 11.07.2016)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2016)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Účtovná závierka 2015
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Poznámky k 31.12.2015
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Notárska zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2016)
Úplne znenie stanov zo dňa 11.11.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Podpisové vzory - PaedDr. Oliver Kríž, JUDr. Ing. Martin Kuruc, Ing. Tomáš Mikus, Ing. Iveta Hanulíková, Ing. Milan Černý, Mgr. Peter Pilinský, Ing. Radoslav Kasander zo dňa 04.11.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Podpisové vzory - RNDr. Branislav Cimerman, Ing. Rudolf Slezák, Ing. Július Papán, Mgr. Martina Czigányiková zo dňa 21.10.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Poznámky k 31.12.2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka 2014
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
úplné znenie stanov z 15.1.2014
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2014)
Účtovná závierka.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2014)
Znalecký posudok.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
Notárska zápisnica o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 09.07.2012)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Notárska zápisnica N 954/2011, Nz 52550/2011 s Novým znením stanov spoločnosti zo dňa 8.12.2011
  (Dátum doručenia: 21.03.2012)
Správa nezávislého audítora zo dňa 23.2.2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
rozhodnutie jediného akcionára + výpis z uznesenia 2.10.2009
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2006, Správa audítora, Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.04.2007)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa07.09.2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Uznesenie o o uvoľnení z funkcie člena dozornej rady zo dňa 07.09.2006 - Viliam Ingeli
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Doplnenie protokolu zo dňa 29.06.2005
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 03.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionára a štatutárny orgán spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 21.04.2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2006T 0096 z 2.2.2006 na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2006E 0169 z 6.2.2006 na predmet podnikania: elektroenergetika
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Notárska zápisnica N 211/2006, Nz 14585/2006, NCR1s 14476/2006 z 18.4.2006
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Notárska zápisnica N 73/2005, NZ 19461/2005, NCR LS 19174/2005
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 04.05.2005
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Notárska zápisnica N 89/2004, Nz 55838/2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Zápisnica č. VZ 3/2004 z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 1.7.2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Podpisový vzor - Ing. Richard Sulík
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Správa o výsledku hospodárenia a.s. za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.08.2004)
Zápisnica č. VZ 2/2001 zo dňa 12.6.2001
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 14. a 15.4.2004
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 11. a 12.3.2004
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Zápisnica č. MVZ 1/2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2004
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
Podpisový vzor - Ing. Jana Crkoňová
  (Dátum doručenia: 20.04.2004)
Podpisový vzor - Ing. Martin Kuruc
  (Dátum doručenia: 20.04.2004)
Podpisový vzor - Ing. Martin Kuruc
  (Dátum doručenia: 20.04.2004)
Podpisový vzor - Ing. Jana Crkoňová
  (Dátum doručenia: 20.04.2004)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 26571/03
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Notárska zápisnica N 84/2003, 46086/2003
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Podpisový vzor - Ján Meleg, Božena Hlubocká, Ing. Jozef Augustín, Ján Genčík, Ing. Ján Langoš, Marta Motolíková, RNDr. Marta Černá,
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Podpisový vzor -Ing. Peter Stach, Ing. Vladimír Kuchta, Ing. Justína Lopušníková, Doc.Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., PhDr. Štefan Holčík, Ing. Anna Pavlovičová
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Zápis z valného zhromaždenia dňa 10.6.2003
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 9.4.2003
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR