Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  595/V-Zbl

Obchodné meno: 
Interhouse Košice, a.s.
 
Sídlo: 
Hlavná 1
Košice 040 01
 
IČO: 
31 706 631
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.04.1995
 
Uložené listiny: 
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Odstúpenie z funkcie člena DR
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Súhlas so zvolením a podpis. vzor člena DR - M. Pelikánová
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Súhlas so zvolením a podpis. vzor člena predstavenstva - JUDr. L. Franko
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Súhlas so zvolením a podpis. vzor podpredsedu predstavenstva - B. Babík
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Notárska zápisnica č. N 65/2007, Nz 11040/2007, NCRls 11076/2007
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 16.08.2007)
Notárska zápisnica č. N 150/2007, Nz 23877/2007, NCRls 23746/2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 20.10.2010)
notárska zápisnica N 597/2010, Nz 22745/2010, NCRls 23082/2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 31.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 19.01.2015)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Branislav Kačkovič
  (Dátum doručenia: 19.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Správa audítora 2012, výročná správa
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Notárska zápisnica N 106/2016, Nz 5328/2016, NCRls 5507/2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Notárska zápisnica č. N 118/02, Nz 117/02 z priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Zápisnica z riadneho VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Výročná správa za rok 2003 (Účtovná závierka 2003) - 2x
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Notárska zápisnica č. N 4/2003, Nz 1683/2003 z priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 13.08.2004)
Notárska zápisnica č. N 61/2005, Nz 12848/2005, NCRls 12745/2005 - osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Podpisové vzory - Ing. Alexander Rezeš; Ing. Július Rezeš; - Mgr. Ján Varholík; Alexander Varady; Ing. Jaroslav Bilík
  (Dátum doručenia: 04.06.2002)
Správa nezávislého audítora (Účtovná závierka 2005)
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Overenie výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Rozhodnutia jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára 2.asice
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Výročná správa o hospodárskych výsledkoch akciovej spoločnosti za rok 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Výročná správa o hospodárskch výsledkoch akciovej spoločnosti 2001
  (Dátum doručenia: 18.09.2002)
Výročná správa a správa predstavenstva za rok 2004 (Účtovná závierka 2004) - 2x
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Správa audítora 2007, Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Rozhodnutie predstavenstva o schválení prevodu akcií.asice
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)