Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5637/B-Zbl

Obchodné meno: 
Tatra Residence, a.s.
 
Sídlo: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
 
IČO: 
35 730 561
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.10.1997
 
Uložené listiny: 
Podpisové vzory - JUDr. Iveta Chrappová, Ing. Marcel Kaščák, Ing. Igor Vida, Dkfm. Rainer Franz, Ing. Miroslav Uličný, Ing. Pavel Karel, Dr. Christian Masser,
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Vyhlásenie spoločníka z 5.3.2002
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.1.2002
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Odstúpenie z funkcie - Ing. Ivan Šramko
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.03.2003)
Notárska zápisnica Nz 392/2002
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Rozhodnutie spoločníkov z 28.2.2002
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Rozhodnutie spoločníkov o ukončení funkčného obdobia - H.Ir. Philippe Marc Moreelsa z 5.3.2002
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Podpisové vzory - Dr. Christian Masser, Ing. Pavel Karel, Ing. Miroslav Uličný, Dkfm. Rainer Franz, Ing. Igor Vida, Ing. Marcel Kaščák, JUDr. Iveta Chrappová.
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 27.03.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 01.03.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.03.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.03.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.07.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.2.2005
  (Dátum doručenia: 03.03.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.5.2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2005)
Výročná správa za rok 2004 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2005)
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Správa nezávislého audítora spoločníkovi a štatutárnemu orgánu spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 20.01.2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Vysporiadanie straty za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2007
  (Dátum doručenia: 10.08.2007)
vyhlásenie 22.8.2008, účtovná závierka 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 28.08.2008)
vyhlásenie 3.7.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.12.2009
  (Dátum doručenia: 04.01.2010)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
účtovná závierka 1-6/2009, vyhlásenie 21.8.2009
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
účtovná závierka za rok 2009, správa auditora
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
rozhodnutie z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
účtovná závierka k 30.06.2010
  (Dátum doručenia: 20.08.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 17.08.2011)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Tatra Group Servis, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a ELIOT, s.r.o., /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 19.12.2012)
stanovy
  (Dátum doručenia: 31.01.2013)
mimoriadna účtovná závierka k 31.8.2012 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.01.2013)
písomné vyhlásenie konateľa 30.1.2013
  (Dátum doručenia: 31.01.2013)
zápisnica z VZ 31.12.2013
  (Dátum doručenia: 31.01.2013)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa
  (Dátum doručenia: 31.01.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.6.2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Účtovná závierka ku dňu 30.06.2012
  (Dátum doručenia: 17.08.2012)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.07.2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
podpisový vzor Ing. Miroslav Uhličný
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
podpisový vzor Ing. Marcel Kaščák
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
podpsisový vzor JUDr. IVeta Chrappová
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Henrieta Ághová, zo dňa 13.9.2013
  (Dátum doručenia: 18.09.2013)
Znalecký posudok č. 32/2013
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Znalecký posudok č. 33/2013
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Zmluva z 20.11.2013
  (Dátum doručenia: 20.11.2013)
Stanovy zo dňa 27.11.2013
  (Dátum doručenia: 05.12.2013)
správa štatutárneho orgánu zo dňa 18.12.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013
  (Dátum doručenia: 18.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2013
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Notárska zápisnica N 1247/2013 Nz 44053/2013 NCRls 44820/2013 zo dňa 20.11.2013, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Konsolídovaná účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
podpisový vzor-Mgr. Ing. Miroslav Hladký, Ing. Marta Rejholcová, Ing. Ľubica Jurkovičová zo dňa 17.10.2016
  (Dátum doručenia: 17.10.2016)
stanovy zo dňa 03.10.2016
  (Dátum doručenia: 17.10.2016)
notárska zápisnica N 621/2016, Nz 32627/2016 zo dňa 19.09.2016-zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2016
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
notárska zápisnica N 623/2016, Nz 32612/2016 zo dňa 19.09.2016
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
podpisový vzor-Ing. Miloslav Mlynár zo dňa 26.10.2016
  (Dátum doručenia: 28.10.2016)
podpisový vzor-Ing. Andrej Schmidt zo dňa 26.10.2016
  (Dátum doručenia: 28.10.2016)
stanovy zo dňa 11.10.2016
  (Dátum doručenia: 28.10.2016)
Notárska zápisnica N 723/2016, Nz 35871/2016, NCRls 36798/2016 z 10.10.2016, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 10.10.2016
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.10.2016
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 18.10.2016
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
Podpisový vzor - Ing. Peter Guba
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.4.2017
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Dodatok správy nezávislého auditora k výročnej správe zo dňa 28.04.2017
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Tatra banka Výročná správa zo dňa 17.05.2017
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka zo dňa 10.03.2017
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Rozhodnutie jediného okcionára zo dňa 30.10.2017
  (Dátum doručenia: 21.11.2017)
Kúpna zmluva zo dňa 24.11.2017
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Znalecký posudok č. 146/2017 , zo dňa 24.10.2017
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Kúpna zmluva zo dňa 24.112017
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
kúpna zmluva medzi Tatra Residence a.s. a Tatra banka a.s. zo dňa 05.12.2017
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
znalecký posudok č. 148/2017 zo dňa 26.10.2017
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
znalecký posudok č. 130/2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Výročná správa 2017
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
podpisový vzor-Ing. Jana Hrubá zo dňa 17.01.2019
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Návrh zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.03.2019)
Notárska zápisnica N 1215/2019, zo dňa 24/4/19
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24/4/19
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára, 30.9.2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Výročná správa 2018
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.5.2020
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Notárska zápisnica N 1200/2020, Nz 18555/2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Notárska zápisnica N 1529/2020, Nz 24090/2020
  (Dátum doručenia: 28.09.2020)
Správa o zistených skutočnostiach k 1. júnu 2020
  (Dátum doručenia: 28.09.2020)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
dohoda o zastúpení.asice
  (Dátum doručenia: 04.10.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 04.10.2021)
Výročná správa materskej spoločnosti k 31.12.2020
  (Dátum doručenia: 15.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)