Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  613/V-Zbl

Obchodné meno: 
FRUCONA Košice, a.s.
 
Sídlo: 
Textilná 6
Košice 042 62
 
IČO: 
31 709 346
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.06.1995
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.02.2007)
Uznesenie KS č. 3V 1/2004-183
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Výročná správa 2007, správa audítora a účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Zápis z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Výročná správa 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Uznesenie KS v Košiciach č. k. 2CoKR/15/2011-394
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Uznesenie OS KE I č. k. 26R/5/2011-2072
  (Dátum doručenia: 14.02.2014)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Zápisnica z priebehu VZ.zep
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výročná správa 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Zmluva o zluceni - FRUCONA Kosice, a.s. a FRUCONA TRADE KOSICE s.r.o.asice
  (Dátum doručenia: 15.10.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Výpis zo živnostenského registra.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Stanovy a.s..asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Notárska zápisnica o zmluve o zlučení.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Auditorská správa o uistení zlučenia § 69 FRUCONA Kosice a.s..asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Správa audítora k 31.8.2002
  (Dátum doručenia: 30.01.2003)
Stanovy a.s. - 3x
  (Dátum doručenia: 30.01.2003)
Notárska zápisnica N 140/2002, Nz 145/2002
  (Dátum doručenia: 30.01.2003)
Výročná správa 2000, 2001
  (Dátum doručenia: 03.02.2003)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Ustanovenie do funkcie predseda dozornej rady a podpisový vzor: Mgr. Ladislav Franko
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 151/2004, Nz 49338/2004
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 11.06.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 25.2.2004
  (Dátum doručenia: 29.11.2004)
Podpisový vzor - R. Machunka
  (Dátum doručenia: 05.01.2005)
Uznesenie KS č. 3V 1/04-17
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Podpisový vzor vyrovnacieho správcu - JUDr. A. Hajduk
  (Dátum doručenia: 28.09.2004)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.12.2004)
Notárska zápisnica č. N 284/2004, Nz 90705/2004
  (Dátum doručenia: 14.12.2004)
Uznesenie KS č. 3V 1/04-118
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Výročná správa od 31.12.2004 - 31.12.2004 + výročná správa od 29.04.2004 - 30.12.2004 + správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.04.2005)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/01957-4/CR1
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia voleb. komisie + vyjadrenie k zvoleniu do funkcie + oznámenie
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Notárska zápisnica č. N 7/2006, Nz 2467/2006, NCRls 2444/2006
  (Dátum doručenia: 21.03.2006)
Výročná správa za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 27.03.2006)
Výročná správa od 01.01.2004 - 28.04.2004 + správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.01.2005)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)