Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  286/N-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo občanov
 
Sídlo: 
Lipová ul. č. 3
Štúrovo 943 01
 
IČO: 
18 047 432
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.07.1991
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Písomné vyhlásenie člena.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Súhlas s kandidatúrou.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Uznesenie Zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Správa volebnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Kandidátne listina.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Správa mandátovej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 17.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Odstúpenie.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Voľba predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 11.10.2022)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 08.08.2022)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 08.08.2022)
Zápisnica združenia delgátov
  (Dátum doručenia: 08.08.2022)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Výpis z uznesenia predstavenstva 31.05.2022
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Súhlas s kandidatúrou
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Kandidátna listina
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Písomné vyhlásenie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Odstúpenie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Príloha č. 6-2 zápisnice-úplné znenie stanov po schválených zmenách.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Podpisové vzory členov predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Písomné vyhlásenia členov KK.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Písomné vyhlásenia členov predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 6-1 zápisnice ZD s návrhom zmien stanov.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 7-1 zápisnice-Volebný poriadok-návrh zmien.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 7-2 zápisnice-Volebný poriadok-úplné znenie.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 8-1 zápisnice-kandidátna listina predstavenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 8-2 zápisnice-kandidátna listina KK.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 9 zápisnice ZD-Správa volebnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 10 zápisnice ZD-Uznesenie ZD.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Zápisnica ZD z 30.06.2021.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 1 zápisnice ZD prez.listina
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 3 zápisnice ZD.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 4 zápisnice ZD.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Príloha č. 5 zápisnice ZD.asice
  (Dátum doručenia: 06.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, prílohy(stanovy, správa o činnosti..)
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica z ustanovujúcej ČS kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
ŽO
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Účtovná závierka za r.2012, správa o činnosti
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
návrh zmien a doplnkov v stanovách
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
ŽO
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Zápisnica z NČS,PL, prílohy
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov+účtovná závierka za r.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Zápisnica II.
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
súhlas člena predstavenstva - Ing. Gabriel Szalatnyai
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Podpisový vzor - Ing. Gabriel Szalatnyai
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie - Tibor Góra
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Účtovná závierka za r. 2010
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Zápisnica z ust. schôdze kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov+pozvánka+ PL+ správa mandátovej komisie + kandidátna listina + správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Účtovná závierka za r. 2010
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Súhlas s ustanovením za člena kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Súhlas s ustanovením za člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Súhlas s ustanovením za člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Podpisový vzor - Štefan Mikla, Fridrich Mészáros, Irena Helészová, Hedviga Blaháková
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Podpisový vzor - Peter Barin, Tibor Góra, Ing. Ottó Kurdy, Ing. Jozef Szegedi, Ing. Ladislav Majthényi
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Účtovná závierka za r. 2009,zápisnica, uznesenie delegátov
  (Dátum doručenia: 19.07.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, zápisnica, uznesenie
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Účtovná závierka za r. 2007, zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Prezenčná listina, pozvánka, návrh komisií, správa mandátovej komisie, správy o činnosti družstva, uznesenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, pozvánka, správy jednotlivých komisií
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Podpisové vzory Ing.Ottó Kurdy,Ing.Ladislav Majthényi Ing., László Melaj, Hedviga Blaháková, Štefan Mikla, Ing.Jozef Szegedi
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Podpisové vzory Fridricha Mészárosa a Ing.Júliusa Galgócziho
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Podpisový vzor Petra Barinu
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Súvaha, výkaz, poznámky k účtovnej závierke za r.2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
zápisnica zo zasadnutia náhradného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Správa o činnosti družstva, správa o činnosti kontrolnej komiesie, zoznam nákladov a výnosov, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, príloha k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Návrh jednotlivých komisií
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Pozvánka na zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
Zoznam členov jednotlivých komisií
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Správa o činnosti a stave družstva z júna 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Správa o činnosti kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia II.
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia III.
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Návrh zmien a doplnkov v stanovách
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Správa o činnosti
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)