Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5652/B-Zbl

Obchodné meno: 
Zentiva, a.s.
 
Sídlo: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
 
IČO: 
31 411 771
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Úplné znenie stanov a.s. z 29.06.2021
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Notárska zápisnica N 74/2018, Nz 19973/2018
  (Dátum doručenia: 19.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Licenčná zmluva z 22.12.2017
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Znalecký posudok číslo 5/2017
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Notárska zápisnica N 152/2017 , Nz 43186/2017 , NCRls 44004/2017 zo dňa 13.11.2017
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Plnomocenstvo zo dňa13.11.2017
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Úplné znenie Stanoc akciovej spoločnosti Zentiva , a.s. zo dňa 03.11.2017
  (Dátum doručenia: 15.11.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2017
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
podpisový vzor-Gildas Perrillon zo dňa 28.02.2017
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
plnomocenstvo zo dňa 10.02.2017
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Gildas Perrillon, zo dňa 27.2.2017
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2017, listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Stanovy z 16.12.2016
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Notárska zápisnica N 177/2016, Nz 51833/2016, NCRls 52834/2016
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.12.2016
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 12.11.2015, listina prítomných, inf.bulletin, organizačné opatrenia, zoznam
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Podpisové vzory - Nicolas Enrique Macchiavello, Thomas Cornelis Koene, z 23.11.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Plnomocenstvo zo dňa 14.04.2014
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
STANOVY akciovej spoločnosti zo dňa 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Notárska zápisnica N 679/2014 zo dňa 25.06.2014
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Oznámenie predstavenstva zo dňa 08.07.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Notárska zápisnica N 678/2013 zo dňa 24.6.2013
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Stanovy ku dňu 18.6.2013
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
Notárska zápisnica N 1948/2012; Nz 38741/2012; NCRIs 39489/2012
  (Dátum doručenia: 24.10.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Podpisový vzor člena predstaventsva Blade Dark
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Vzdaenie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Augustín Dubnička, PhD.
  (Dátum doručenia: 10.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 10.05.2012)
Zápisnica z VZ 23.03.2012
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Amer Khoury
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Notárska zápisnica N 458/11, Nz 22763/11, NCRls 23358/11 + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Výročná správa 2010 + správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2010)
Vyhlásenia
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Zápisnica z VZ 12.07.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Výročná správa 2009 + účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.02.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - PharmDr. Josef Valenta
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Augustín Dubnička, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - PharmDr. Ľubica Herdová
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Notárska zápisnica N 034/10, Nz 2279/10, NCRls 2346/10 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Znalecký posudok č. 39/2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Zápisnica z VZ 26.06.2008
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Prehlásenie a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - PharmDr. Ľubica Herdová
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Prehlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva - MUDr. Alexander Černák
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Prehlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jiří Michal
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Prehlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Petr Šulc
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Prehlásenie a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Petr Suchý
  (Dátum doručenia: 06.08.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Správa audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Notárska zápisnica N 146/2006, NZ 26421/2006, NCRls 26408/2006 + Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Súhlas s ustanovením do funkcie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Súhlas s ustanovením do funkcie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Súhlas s ustanovením do funkcie
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Notárska zápisnica N 174/05, Nz 30554/05, NCRls 30172/05 + Stanovy + Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Súhlas s ustanovením do DR - Karol Foltánek, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Záverený protokol o výsleku volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Ing. Petr Šulc, Mníšek pod Brdy
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva - Pharm.Dr. Ľubica Herdová, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Notárska zápisnica Nz 54162/04, N 279/04 + Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 23806/04, N 99/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Notárska zápisnica Nz 122324/03, N 675/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor, Nicholas Lowcock, Twyford Avenue 56, London W3 9QB
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor, MUDr. Alexander Černák, Pod rovnicami 16, Bratislava.
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor, Ing. Helena Jandíková, Zajačky 3344/2, Hlohovec.
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor, Ing. Jiří Michal, nám. J. Machka 16, Praha 5
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor, Ing. Petr Suchý, Chudenická 1058/32, Praha 10
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 440/2003, Nz 82529/2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 13.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 723/03, N 004/03
  (Dátum doručenia: 13.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milan Manduch, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 13.01.2003)
sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Nz č. N 325/02, Nz 308/02
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
výročná správa za r 2001 k riadnej úč. závierke
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Nz č. N 108/01, Nz 106/01
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Nz č. N 190/02, Nz 182/02
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
súhlas s ustanovením do funkcie, Ing. Miroslav Belica, CSc., Bratislava
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
podpisový vzor, Ing. Helena Jandíková, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
podpisový vzor, Ing. Ondřej Gattnar, PHD., Bratislava
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
podpisový vzor, Mgr. Edita Baránková, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
podpisový vzor, Ing. Ivan Varga, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
podpisový vzor, Pharm.Dr. Karol Michalák, Čakajovce
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
výročná správa za r 2001
  (Dátum doručenia: 05.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)