Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  641/V-Zbl

Obchodné meno: 
AGRO - MOLD akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Hatiny 177
Debraď 045 01
 
IČO: 
31 712 738
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
31.08.1995
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.10.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 05.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 06.01.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Stanovy spoločnosti - úplné znenie (2x)
  (Dátum doručenia: 30.09.2020)
Vyhlásenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica (2x)
  (Dátum doručenia: 30.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2020)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.04.2020)
Vyhlásenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Notárska zápisnica N 452/2017, Nz 59683/2017, NCRls 60454/2017
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Listina prítomných akcionárov z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Podpisový vzor členov dozornej rady - Ing. Mária Hudáková; - Ing. Peter Hudák; - Patrícia Hudáková
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Notárska zápisnica N 144/2004, Nz 45702/2004
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2012; Výročná správa 2012, Správa audítora za rok 2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Osvedčenie č. OU-KS-OZP-2014/008411-2
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 231/2014, Nz 22851/2014, NCRls 23270/2014 - vyhlásenie o priebehu a výslerdkoch VZ
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Vzorový podpis podpredsedu predstavenstva - Ing. Marián Hudák
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Správa audítora za rok 2011 + Účtovná závierka za rok 2011 + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Správa audítora za rok 2010 (účtovná závierka za rok 2010)
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 22.07.2010)
Správa audítora za rok 2009 (účtovná závierka za rok 2009)
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Správa audítora + účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Správa audítora pre akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2005 (Účtovná závierka za rok 2005; Výročná správa 2005)
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2004 + Správa audítora pre akcionárov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 14.03.2006)
Podpisový vzor: Ing. Ladislav Toporčák - predseda predstavenstva, Ing. Peter Hudák st. - podpredseda predstavenstva, Ing. Peter Hudák ml. - člen predstavenstva, Ing. Július Medveď CSc., Ing. Dušan Forgáč CSc., Eugen Kiss, Anna Lukáčová, Ladislav Görcsös - členovia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.10.2003)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 9.4.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Notárska zápisnica N 360/2002, Nz 356/2002 - vyhlásenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  27.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR