Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1344/T-Zbl

Obchodné meno: 
FCC Trnava, s.r.o.
 
Sídlo: 
Priemyselná 5
Trnava 917 01
 
IČO: 
31 449 697
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.02.1994
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Uznesenie č. 250 spoločníkov
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Tomáš Antal, Blansko
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.08.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Uznesenie č. 302 z VZ 11.05.2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za rok 2011 + Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Vyhlásenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
Zápisnica z VZ z 20.05.2013
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica z VZ z 15.06.2016
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Zápisnica z VZ z 13.09.2018
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Podpisový vzor konateľa Ing. Eva Mikulášová
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
podpisový vzor, Ing. Jaroslav Cintavý, Boleráz
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
podpisový vzor, Ing. Petr Vokřál, Brno
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Uznesenie z VZ 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Zoznam spoločníkov
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Vyhlásenie konateľa - Eduard Čehovič, Trnava
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Výpis z OR spoločníka + preklad
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Podpisový vzor konateľa - Eduard Čechovič, Trnava
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Audítorská správa 2001
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Príloha k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 08.01.2003)
Doplnok k návrhu
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Zápis z VZ 04.12.1995
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Zápis z VZ 17.04.2003
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Správa o uskutočnení auditu ročnej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Návrh na zmenu.
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 14.11.2003.
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Podpisový vzor, Ing. Jakub Kožnárek, Voroněžská 2546/2, Brno, ČR.
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Výpis z OR - Rakúska rebulika.
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Správa audítora r. 2003.
  (Dátum doručenia: 19.04.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
Zápisnica z VZ.
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Zápisnica z VZ.
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Kópia OP.
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Daňové priznanie k dani z príjmov Po
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Správa o previerke účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Zápisnica z VZ z 4.12.2018
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Listina prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Zápisnica z VZ z 18.02.2019
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Tomáš Fajkus
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)