Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  21/B-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava II
 
Sídlo: 
Strojnícka 8
Bratislava 827 01
 
IČO: 
00 169 382
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.09.1960
 
Uložené listiny: 
Správa audlítora o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Účtovná závierka SBD Bratislava II za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Výročná správa o činnosti a hospodárení SBD Bratislava II za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Zápisnica 1/2003
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Návrh novely stanov
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Splnomocnenie - Mgr. Miroslav Zeleňák
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Podpisové vzory - Ing. Peter Adamec, JUDr. Iveta Balalová, RNDr. Peter Stankovksý, Mgr. Jozef Antálek, Ing. Valér Barinka, Ing. Juraj Jakubec, JUDr. Ivan Kičikolev, Ing. Miloš Ceconík, PhDr. Jana Miklovičová
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Zápisnica č. 2/2005 zo Zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II dňa 18.6.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Návrh novely Stanov
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Zápisnica č. 1/2006 zo Zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II.
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Uznesenie č. 1/2006 zo Zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II. zo dňa 20.5.2006
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora, Výročná správa za rok 2006, Správa nezávislého audítora o súlade výročnej správy z účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
správa audítora, výročná správa za rok 2006, účtovná závierka za rok 2006, zápisnica zo zhromaždenia delegátov, uznesenia zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Zápisnica 2/07 zo dňa 27.10.2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Zápisnica 53/2008 zo dňa 25.06.2008
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, , Správa nezávislého audítora za rok 2007, Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 31.05.2008, Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
zápisnica zo zhromaždenia 30.5.2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, stanovisko , zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Výpis zo živnostenského registra z 17.12.2010
  (Dátum doručenia: 10.02.2012)
Stanovy z 1.1.2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 27.10.2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Úplné znenie stanov družstva zo dňa 18.6.2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Výročná správa SBD Bratislava II za rok 2010, ročná uzávierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Stanovisko kontrolnej komisie SBD Bratislava II k ročnej účtovnej závierke za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Zápisnica 1/2011 zo dňa 28.5.2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Úplné znenie stanovy zo dňa 1.6.2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
zápisnica 1/2013 - 19.1.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
splnomocnenie Ing. Miloš Ceconík, Mgr. Jozef Antálek 12.2.2009
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
zápisnica 1/2013 z rokovania predstavenstva SBD
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa za rok 2011, stanovisko kontrolnej komisie za rok 2011, zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.05.2012
  (Dátum doručenia: 20.06.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Vyjadrenie Kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Stanovisko kontrolnej komisie k závierke 2013
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Zápisnica 1/2014 zo dňa 24.5.2014
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
zápisnica zo Zhromaždenia delegátov SBD BA II zo dňa 23.05.2015
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Stanovy zo dňa 01.06.2015
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Zápisnica č. 1/2016 z 4.6.2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Zápisnica 2/2017 zo dňa 27.5.2017 o 9h
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Stanovy zo dňa 1.6.2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Splnomocnenie zo dňa 24.1.2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Zápisnica 1/2018 zo Zhromaždenia delegátor SBD Bratislava II, konaného dňa 26.5.2018 o 9.00 hod
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Zápisnica 1/2019 zo Zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II, dňa 25.5.2019
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Zápisnica 1/2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
STANOVY SBD Bratislava II schválené v znení prijatých pripomienok na Zhromaždení delegátov konaného dňa 23.02.2002
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)