Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5667/B-Zbl

Obchodné meno: 
Zentiva International a.s.
 
Sídlo: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
 
IČO: 
35 687 355
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
02.04.1996
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Výročná správa za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Výročná správa za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.10.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka, 30.9.2019
  (Dátum doručenia: 10.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Vyhlásenie člena štatutárneho orgánu zo dňa 21.9.2018
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Podpisový vzor - Soňa Porubská
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Podpisový vzor - Zuzana Rehorčíková
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Výročná správa 2017
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Výročná správa 2017
  (Dátum doručenia: 10.10.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.9.2018
  (Dátum doručenia: 10.10.2018)
Úplné znenie stanov spoločnosti ku dňu 22.5.2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR OPL-011/18 z 20.4.2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR reg.č. :FV-675/18 z 20.4.2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Stanovy akciovej spoločnosti z 22.5.2018
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Notárska zápisnica N 58/2018 , 16414/2018
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
plná moc
  (Dátum doručenia: 20.03.2018)
čestné vyhlásenie zo dňa 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
plnomocenstvo zo dňa 23.08.2017
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.8.2017
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Notárska zápisnica N 192/2016, Nz 58430/2016, NCRls 59397/2016
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Stanovy z 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2016
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Isabelle Auger zo dňa 13.06.2016
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.08.2014
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Podpisový vzor - Thomas Cornelis Koene
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 3.3.2014
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 2.1.2014
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2013
  (Dátum doručenia: 19.09.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
výročná správa za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Notárska zápisnica N 2002/2012; Nz 40958/2012; NCRIs 41746/2012
  (Dátum doručenia: 09.11.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstv Michal Vacula
  (Dátum doručenia: 09.11.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.09.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Isabelle Auger
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - José Davila
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Blake Dark
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Výročná správa 2010 + správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
Výročná správa 2009 + účtovná závierka 2009 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
Vzdanie sa členstva v predstavenstve - Miroslav Koštial PharmDr.
  (Dátum doručenia: 14.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Výročná správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.08.2009)
Znalecký posudok č. 40/2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Michal Vacula
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.04.2009)
Prehlásenie z 8.9.2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Čestné prehlásenie Ing. Augustín Dubnička, PhD.
  (Dátum doručenia: 14.11.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.11.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavel Novák
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Peter Polievka
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Augustín Dubnička
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - PharmDr. Miroslav Koštial
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jiří Vácha
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas člena DR - Peter Neuwirth
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas člena DR - Lars Peter Ramneborn
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas člena DR - JUDr. Peter Šulc
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas člena predstavenstva - Ing. Pavel Novák
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas podpredsedu predstavenstva - PharmDr. Miroslav Koštial
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas - MUDr. Peter Polievka
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas podpredsedu predstavenstva - Ing. Augustín Dubnička
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Súhlas predsedu predstavenstva - Ing. Jiří Vácha
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Správa o činnosti dozornej rady za rok 2006
  (Dátum doručenia: 05.06.2007)
Správa o činnosti dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.08.2006)
Výročná správa za rok 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 11.08.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Peter Šulc, Mníšek pod Brdy
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena DR - Lars Peter Ramneborn, Praha 6
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena DR - Peter Neuwirth, Zürich
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavel Novák, Praha 9
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jiří Vácha, Říčany u Prahy
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Správa audítora.
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Účtovná závierka r. 03.
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Správa predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Notárska zápisnica Nz 749/2003, N 885/2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 191/2004, N 219/2004
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 102/2004, N 117/2004
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Notárska zápisnica N 2227/2003, NZ 64641/2003
  (Dátum doručenia: 08.08.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.08.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Výpis z OR Praha zo dňa 25.04.2003
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Plná moc - JUDr. Petrovi Šulcovi
  (Dátum doručenia: 18.07.2003)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2000
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Podpisový vzor - MUDr. Peter Polievka
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Vyhlásenie - Ing. Erika Prištiaková
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápis o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Notárska zápisnica NZ 1066/2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR