Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1163/L-Zbl

Obchodné meno: 
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Dr. Georga Schaefflera
Kysucké Nové Mesto 024 01
 
IČO: 
31 585 604
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
06.05.1993
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2007+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Účtovná závierka 2008 + poznámky + VS 2008 + SNA
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Účtovná závierka 2009+Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Účtovná závierka 2010 + poznámky
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Uznesenie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Podpisový vzor Ing. Šplháka
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 24.10.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Rozhodnutie zo dňa 09 06 2015 (2).zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Rozhodnutie zo dňa 24 06 2015.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.6.2015
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Podpisový vzor konateľa p. Patka.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Podpisový vzor p Bauerreis.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Podpisový vzor prokurista.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Podpisový vzor konateľa p. Redwitza.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Podpisový vzor konateľa p. Karahana.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Podpisový vzor prokuristu p. Jurkyho.zep
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2018)
Rozhodnutie o premene na EUR+ Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
Účtovná závierka 2006+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 24.09.2007)
Rozhodnutie spoločníka z 20/9/06
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Podpisový vzor: R. Schullan
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Plnomocenstvo z 28/9/06
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Výročná správa 2005, účt. závierka 2005, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Rozhodnutie spoločníka z 8/12/05
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Účtovná závierka 2004, výročná a audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 16.06.2005)
Výročná a audítorská správa 2003,
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
účt. závierka, audit. správa
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Stanovy, Nz 790/02, úz. zakl. listiny,
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
Výročná správa 2002, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.10.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo 07.09.2020
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Podpisový vzor Ing. Eva Jurkovičová zo 04.09.2020
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Podpisový vzor Ing. Milan Jurky, PhD. zo dňa 7.9.2020
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.10.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Úplné znenie ZL z 7/9/20_Articles of association_last version_2020.asice
  (Dátum doručenia: 10.01.2023)
02_Scan_Rozhodnutie jedinéh spoločníka_Industriewerk Schaeffler INA-Igenieudienst, GmbH_Úradný preklad_Apostille_20230313.asice
  (Dátum doručenia: 14.03.2023)
03_Mr. Guzma_Specimen Signature.asice
  (Dátum doručenia: 14.03.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)