Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sr Insert No.:  1227/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KOffice, k.s.
 
Registered seat: 
Továrenská 1806/46
Stará Ľubovňa 064 01
 
Identification number (IČO): 
46 721 843
 
Legal form: 
Limited partnership
 
Date of entry: 
06/14/2012
 
Collection of documents: 
rozhodnutie o zmene.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2015)
úplné znenie spol. zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/18/2015)
Rozhodnutie spoločníkov.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/13/2012)
Rozhodnutie spoločníkov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2012)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/05/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/05/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/05/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/05/2012)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/05/2012)
plnomocenstvo komanditista
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/05/2012)
Date of updating data in databases:  02/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person