Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  276/S-Zbl

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo Bzovík
 
Sídlo: 
Bzovík 962 41
 
IČO: 
00 209 643
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
28.01.1971
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
staovy
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 05.04.2007)
RDBzovik - zoznam ucastnikov clenska schodza 13_07_2022.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
RDBzovik - zapisnica z kontrolnej komisie so suhlasmi.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
RDBzovik - zapisnica clenska schodza 13_07_2022.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
Uznesenie z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Uznesenie z člen. schôdze
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
uznesenie z členskej schôdze+prezenčné listiny
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
NZ 15663/13 - Záp. z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 12.04.2012)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 7.12.2020 o prerokovaní vzdania sa funkcie členov predstavenstva (Haverlík, Sabolčák) a voľba zastupujúceho podpredsedu kooptáciou (Mlynarčík).asice
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
zápisnica predstavenstva o voľbe dvoch podpredsedov predstavenstva zo dňa 27.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
zoznam účastníkov členskej schôdze družstva konanej dňa 27.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
zápisnica z členskej schôdze družstva konanej dňa 27.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
NZ 11540/15 - Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
uznesenie z ČS
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
zápisnica mandátnej komisie
  (Dátum doručenia: 19.01.2008)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Zápisnica z výsledku volieb členov
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
zápisnica z členskej schôdze dňa 22.6.2016.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
zoznam účastníkov členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva o voľbe podpredsedov zo dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
zoznam účastníkov členskej schôdze konanej dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
RDBzovik - pozvanka.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
zápisnica z členskej schôdze konanej 05.07.2021 a pozvánka, protokol o počte doručených obálok, zápisnica z otvorenia obálok, správa predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva o voľbe predsedu a podpredsedu zo dňa 05.07.2021.asice
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
zápisnica o prerokovaní odstúpenia podpredsedu predstavenstva a kooptácii zastupujúceho podpredsedu.asice
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
stanovy v znení zo dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
stanovy v úplnom znení zo dňa 27.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
stanovy v znení z 05.07.2021.asice
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
RDBzovik - stanovy uplne 2022.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 02.08.2022)
NZ 15691/13 - Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
NZ 15693/13 - Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
vzdanie sa funkcie člena predstavenstva doručené družstvu (Sabolčák).asice
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
súhlas s menovaním
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
súhlasy a podpisové vzory - predstavenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
súhlas s menovaním
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
súhlas s funkciou v predstavenstve.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
súhlas s funkciou v kontrolnej komisii.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
súhlasy s funkciou členov predstavenstva zvolených dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
súhlasy s funkciou členov kontrolnej komisie zvolených dňa 17.04.2018.zep
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
ÚZ - 2002
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 26.03.2002)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2021)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
výročná správa+správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
ÚZ 2012 + správa auditora + uznesenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
správa audíatora 2011 +účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2012)
správa audítora 2010+účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
Údaje o dôležitých skutočnostiach 2004
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
účtovná závierka+správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 05.04.2007)
Zápis o priebehu a výsledku volieb
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  31.01.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)