Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1592/V-Zbl

Obchodné meno: 
TEMPUS IMMO, a.s.
 
Sídlo: 
Rastislavova 110
Košice 040 01
 
IČO: 
35 781 254
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.02.2000
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.09.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Živnostenské oprávnenie.zep
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Osvedčenie o priebehu VZ - N 389/2017.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Stanovy v úplnom znení.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Živnostenské oprávnenie.zep
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Oprava zápisnica z rokovania MVZ
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 04.03.2014)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.10.2013)
Rozhodnutie jesdiného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.04.2013)
Správa nezávislého audítora 2011
  (Dátum doručenia: 21.03.2013)
Notárska zápisnica N 451/2012, Nz 51908/2012, NCRls 52763/2012 osvedčenie o priebehu rokovania MVZ zo dňa 10.12.2012
  (Dátum doručenia: 14.01.2013)
Notárska zápisnica N 251/2012, NZ 24289/2012, NCRls 24834/2012 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 4.7.2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Podpisový vzor člena DR: Gabriela Bartošová
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Znalecký posudok č. 38/2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Znalecký posudok č. 39/2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o splatení vkladov a o rozsahu splatenia základného imania zo dňa 10.7.2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na peňažný vklad zo dňa 10.7.2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Vyhlásenie vkladateľa o prevzatí záväzku na nepeňažné vklady a o vložení nehnuteľností do základného imania spoločnosti zo dňa 10.7.2012
  (Dátum doručenia: 06.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 24.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.1.2011
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
Notráska zápisnica N 160/2010, Nz 55281/2010, NCRls 55927/2010 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 14.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Výpis zo živnostenského registra č. 110-169588 zo dňa 28.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.12.2010)
Notárska zápisnica N 75/2010, Nz 26804/2010, NCRls 27253/2010 osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 29.7.2010
  (Dátum doručenia: 10.08.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávanení č. OŽP-A/2010/37866-2 zo dňa 2.8.2010
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.02.2010)
Stanovy zo dňa 20.5.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Sráva nezávislého audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Podpisový vzorčlena/podpredsedu predstavenstva a prehlásenie: Ing. Vincent Vattai
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Notráska zápisnica N 54/2007, Nz 21399/2007, NCRls 21301/2007 osvedčenie o priebehu MVZ zo dňa 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/27244-2/CR1 z 13.6.2007
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
Podpisový vzor člena/predsedu predstavenstva a prehlásenie: Ing. Martin Sojka
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.10.2005
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Štefan Gajdoš
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.05.2005
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Notárska zápisnica N 355/2004, Nz 81012/2004 rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Stanovy zo dňa 9.11.2004
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.9.2004
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
Notárska zápisnica N 153/2004, Nz 28228/2004 rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.4.2004
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva a prehlásenie: Dr. Martin LAA
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Stanovy - aktuálne znenie z 1.4.2004
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.09.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Podpisový vzor: Rüdinger Geserick
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 25.6.2003
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Notárska zápisnica N 217/2003, Nz 17055/2003 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 14.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 19.12.2001
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Správa nezávislého auditora 2000
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 19.12.2001
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Podpisový vzor: Ing. Peter Kramár
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Notárska zápisnica N 598/2002, Nz 592/2002 osvedčenie o rozhodnutí zakladateľov
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára z 12.6.2002
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Doplnenie rozhodnutia jediného akcionára z 23.4.2002
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Uznesenie akcionára z 5.3.2002
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Podpisový vzor: Mirjana Urosevic Markovic
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)