Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2257/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská konsolidačná, a.s.
 
Sídlo: 
Cintorínska 21
Bratislava 814 99
 
IČO: 
35 776 005
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.11.1999
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.1.2002
  (Dátum doručenia: 12.03.2002)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Čarný
  (Dátum doručenia: 12.03.2002)
Výpis zo zápisnice č. 5 zo zasadnutia Dozornej rady z 6.5.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 7.5.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Zápisnica č. 3/2002 zo zasadnutia dozornej rady z 27.3.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Výpis zo zápisnice č. 6 zo zasadnutia dozornej rady z 13.6.2002
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ján Tencer
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Podpisové vzory - Ing. Juraj Minarovjech, Ing. Zoltán Gyurász, Ing. Viliam Vaškovič, CSc., Ing. Roman Balko, JUDr. Milan Tadial, Mgr. Miriam Mihoková, JUDr. Henrieta Kollárová, Mgr. Andrea Sciranková, JUDr. Andrej Sinicyn, Ing. Günther Furin, Ing. Stanislav Péli, Ing. Sylvia Lengyelová, Ing. Béla Angyal, JUDr. Ivana Dančová, Ing. Stanislav Malík,
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Uznesenie č. 21/43/02 zo zasadnutia predstavenstva z 12.7.2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Listina prítomných z valného zhromaždenia z 1.7.2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Výsledy I. kola volieb členov dozornej rady z 4. a 8.7.2002, II. kola volieb z 9.7.2002, III.kola volieb z 12. a 15.7.2002, IV.kola volieb z 17. a 18.7.2002 a konečné výsledky volieb z 4. až 18.7.2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenske republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti z 12.11.2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady z 16.12.2002 - JUDr. Jana Filinová
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady z 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Notárska zápisnica N 379/02, Nz 369/02, oprava notárskej zápisnice N 379/02, Nz 369/02, Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Notárska zápisnica N 58/03, Nz 7328/03
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia prestavenstva zo dňa 06.02.2003
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Rozhodnutie ministerstva financií SR zo dňa 19.06.2003
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Podpisový vzor - Ing. Soňa Knísová
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.1.2004
  (Dátum doručenia: 27.02.2004)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 3.-4.3.2004 a 17.-18.3.2004
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Účtovná závierka a.s. za rok 2003, ktorá tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
notárska zápisnica N 571/2003, Nz 124664/2003 zo dňa 19.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
znalecký posudok č.11/2003
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
podpisový vzor Ing. Ľudovít Martinovič, JUDr. Milan Janičina
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
plnomocenstvo Ing. Vladimír Podstránsky
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Zápisnica č. 5/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo 7.7.2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Prezenčná listina zo 7.7.2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Notárska zápisnica č. N 128/2005 NZ 30582/2005 NCRls 30154/2005
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.09.2005)
Rozhodnutie z 30.8.2005 - Ministerstvo financií SR
  (Dátum doručenia: 28.09.2005)
Notárska zápisnica N 797/2004, Nz 88450/2004
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Listina prítomných na MVZ zo dňa 9.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Zápisnica č. 5/2005 zo zasadnutia dozornej rady a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Notárska zápisnica N 128/2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Notárska zápisnica zo dňa 31.05.2006, dodatok č. 5 k stanovám a. s. zo dňa 17.05.2006, overená fotokópia listiny prítomných
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Stanovy akciovej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 1.7.2002, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.1.2003, Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2003, Dodatku č. 3 zo dňa 9.12.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 21.06.2005 a Dodatku č. 5 zo dňa 17.5.2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti zo dňa 02.03.2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 6.3.2006 č. MF/12185/2006-2C
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Výpis zo zápisnice č. 4/2006 zo zasadnutia Dozornej rady z 12.9.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Výpis zo zápisnice č. 40/2006 zo zasadnutia predstavenstva z 5.10.2006
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Notárska zápisnica N 88/2006, NZ 21259/2006 - Dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Výročná správa za rok 2006 a účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Rozhodnutie Minosterstva financií SR z 25.7.2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Zápisnica č. 32/2006 z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva z 26.7.2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, vyhlásenie 11.08.2008
  (Dátum doručenia: 15.08.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia 17.6.2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
vyhlásenie štatutárneho orgánu 13.7.2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Výročná správa za rok 2011, dodatok správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
účtovná závierka za rok 2013, výročná správa, správa adítora
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR z 31.1.2017 č. MF/008567/2017-29
  (Dátum doručenia: 06.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Stanovy zo dňa 23.2.2017
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 019102/2017
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Rozhodnutie Ministerstva financií vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia - formou Notárskej zápisnice N 130/2017 zo dňa 23.2.2017
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Notárska zápisnica N 65/2015, Nz 3194/2015, NCRls 3289/2015 z 2.2.2015
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Úplné znenie stanov z 2.2.2015
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Poverenie - Ing. Lýdia Vrbová, Mgr. Miriam Mihoková, Ing. Roman Hrabuša
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Výročná správa za rok 2021 - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Stanovy a.s. z 9.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
prokúra JUDr. Milan Janičin, Ing. Ľudovít Martinovič
  (Dátum doručenia: 12.01.2004)
Plnomocenstvo - Ing. Marián Podolák
  (Dátum doručenia: 30.07.2002)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)