Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2364/S-Zbl

Obchodné meno: 
MW PROMOTION, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Komenského 2375/36
Zvolen 960 01
 
IČO: 
31 620 124
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.12.1994
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
spoloč.zmluva
  (Dátum doručenia: 11.01.2008)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
ÚZ 2009+výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.08.2010)
UZ 2010 + zápisnica
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
výročná správa 2010 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
ÚZ 2011 + zápisnica z VZ + správa auditora
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
ÚZ 2012 + zápisnica + výročná správa
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Spoločenská zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
Vyhlásenie §105a ObchZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
Spoločenská zmluva úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
SZ
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Účtovná závierka 2002+ zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.04.2004)
Účtovná závierka 2003+zápisnica
  (Dátum doručenia: 21.04.2004)
ÚZ 2004+ výročná správa+ zápisnica+ správa nez. auditora
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
správa nezávislého audítora+účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
správa audítora +VS 2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
zápisnica z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
zmluva o prevode obchod.podielu
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
čestné prehlásenie konateľa spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.11.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.11.2010)
osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 24.11.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
zápisnica z valného zhromaždeniaľspoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 25.10.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.10.2012)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.10.2012)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2019)
Výročná správa za rok 2013.doc
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.doc
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)