Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  281/S-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom
 
Sídlo: 
Hlavná 282
Balog nad Ipľom 991 11
 
IČO: 
00 208 558
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
20.02.1971
 
Uložené listiny: 
zápisnica z rokovania členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 04.03.2005)
zápisnica z čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 08.04.2003)
zápisnica z mimoriad. člens. schôdze
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
zápisnica z rokovania riadnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
zápisnica z rokovania členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
výpis z uznesenia ČS
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Pozvánka.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Zápisnica_ prezen._ listina.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.03.2010)
zápisnica z rokovania Kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 04.03.2005)
zápisnica z rokovania Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.03.2005)
Zápisnica z členskej schôdze.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2021)
stanovy
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2021)
stanovy
  (Dátum doručenia: 15.03.2010)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
ÚZ 2002 + výročná správa
  (Dátum doručenia: 08.04.2003)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
zápisnica k ÚZ 2017
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
výročná správa 2017 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 02.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.03.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 07.03.2020)
správa nez. audítora 2006+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
správa audítora2008+účt.závierka 2008
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2021)
ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia+zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
výročná správa+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
ÚZ 2011+správa audítora+zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 12.04.2012)
ÚZ 2012 + zápisnica + správa auditora
  (Dátum doručenia: 05.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 04.03.2005)
pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 04.03.2005)
Zoznam členov.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)