Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  830/V-Zbl

Obchodné meno: 
EMKOBEL, a.s.
 
Sídlo: 
Rázusova ul. č. 1846
Spišská Nová Ves 052 01
 
IČO: 
31 736 785
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
13.11.1996
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 295/96, Nz 291/96
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Notárska zápisnica č. N 558/97, Nz 558/97
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 2
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Notárska zápisnica č. N 590/98, Nz 586/98
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 2
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 3
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 4
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Stanovy - zmena č. 5
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Výročná správa 1999,2000,2001
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Účtovná závierka 1997, 1998
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Zápisnica z mimoriadneho VZ - 1x
  (Dátum doručenia: 01.10.2002)
Účtovná závierka 2002, aud. a výr. správa 2002
  (Dátum doručenia: 14.08.2003)
Notárska zápisnica N 275/2003, Nz 37050/2003 zo dňa 15.5.2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Zápisnica zo zasadnutia výročného VZ zo dňa 15.5.2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Podpisový vzor: Ing. Ľubor Rusina - predseda predstavenstva, Ing. Ľubomír Pastiran, Ing. Radoslav Gomolčák, Ing. Jaroslav Škovran, Mgr. Rastislav Javorský - členovia predstavenstva, Ing. Pavol Čekovský, Mária Majorová, Ing. Helena Macalová, Ing. Pavel Kuchárek, Ing. Ladislav Lučivjanský - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 16.12.2003)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Živnostenský list č. Žo-2005/01647/2/Re
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.05.2005)
Výročná správa + správa audítora za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 15.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Živnostenský list č. OŽP-Z/2007/03028-2/CR1
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 63/2007, Nz 11844/2007, NCRls 11845/2007
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Audítorská správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Menovanie do funkcie člena predstavenstva-Ing. Viktor Bondarenko
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva-Ing. Viktor Bondarenko
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 05.06.2010)
Audítorská správa 2009
  (Dátum doručenia: 05.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Odvolanie z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Odvolanie z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Menovanie do funkcie predsedu predstavenstva - Ing. Peter Brziak
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Menovanie do funkcie člena predstavenstva - Mgr. Lea Grečková
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Brziak
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Lea Grečková
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Audítorská správa 2010
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Audítorská správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Odvolanie z funkcie - Stanislav Snopko
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Menovanie do funkcie - Mgr. Jozef Para
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Odvolací dekrét
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Menovací dekrét
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Výročná správa 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Rozhodnutie akcionára 30.03.2015.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Rozhodnutie akcionára 15.04.2015.zep
  (Dátum doručenia: 30.05.2015)
Podpisový vzor Grečková Lea Mgr..zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Podpisový vzor Jakubčo Ernest Ing..zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Podpisový vzor Demečko Dávid.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Podpisový vzor Janovcová Beáta.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Podpisový vzor Dluhoš Patrik .zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Oznámenie Mackových.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Para.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Semeš.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Šilon.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Beňa.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Brziak.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Demečko_30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Demečko 15.4.15 .zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Demečko_15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Janovcová_30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Janovcová 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Janovcová 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Dluhoš 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Dluhoš 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Dluhoš 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Tereštík 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Tereštík 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Jacák 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Jacák 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Jacák 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Vaic 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Vaic 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Vaic 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Bubeník 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Bubeník 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Bubeník 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Bednárová 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Bednárová 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Jakubčo 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Jakubčo 15.4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Grečková 30.3.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Odvolací dekrét Grečková 15,4,15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Menovací dekrét Grečková 15,4.15.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
uznesenie Msz.zep
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Plnomocenstvo v elektronickej podobe.zep
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti v elektronickej podobe.zep
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Podpisový vzor Bečarik.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Podpisový vzor Pastiran.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Podpisový vzor Kačenga.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Podpisový vzor Grečková.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Podpisový vzor Bednár.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Výpis z uznesenia č. 62/2019.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Podpisový vzor Babič.asice
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Vyhlásenie podľa § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. .asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)