Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  861/V-Zbl

Obchodné meno: 
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
 
Sídlo: 
ul. Čs. armády 34
Moldava nad Bodvou 045 01
 
IČO: 
36 173 061
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
06.05.1997
 
Uložené listiny: 
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Notárska zápisnica N 116/97,Nz 116/97 osvedčenie o založení spoločnosti - fotokópia
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 162/2013, Nz 16890/2013, NCRIs 17251/2013 - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Notárska zápisnica N 100/2019 Osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Notárska zápisnica č. N 127/2007, Nz 23468/2007, NCRls 23339/2007 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 17776/2009, NCRls 17984/2009 osvedčenie vyhlásenia o priebehu a výsledkoch VZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
notárska zápisnica N 32/2010, Nz 3380/2010, NCRls 3462/2010 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Notárská zápisnica N 241/2002, Nz 238/2002 vyhlásenie o priebehu a výsledkoch VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Notárska zápisnica N 152/2015, Nz 16407/2015, NCRls 16782/2015 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Notárska zápisnica N 145/2016, Nz 17009/2016, NCRls 17481/2016 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Notárska zápisnica č. N 3981/2012, Nz 24120/2012, NCR1s 24652/2012 - osvedčenie priebehu časti riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.08.2002)
Výpis uznesenia z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastúpiteľstva č. 25/MZ/2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2003)
Výpis z uznesenia z 23.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva č. 23/MZ/2001
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 28.12.2001 a 28.1.2002
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 12.1.2005
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Ustanovenie a podpisový vzor - Ing. R. Doupovec
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Ustanovenie a podpisový vzor - Ing. J. Fabian
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Ustanovenie a podpisový vzor - JUDr. Ing. S. Borovský
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Podpisový vzor – Ing. M. Wöllner
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Podpisový vzor – Ing. M. Wöllnerová
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie a jeho vzorový podpis - Ing. Miroslav Wöllner
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie a jeho vzorový podpis - JUDr. Ing. Slavomír Borovský
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie a jeho vzorový podpis - Ing. Jozef Fabian
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie a jeho vzorový podpis - Ing. Martin Žigo
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie a jeho vzorový podpis - Ing. Roman Doupovec
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Ustanovenie ŠO do funkcie a jeho podpisový vzor - Ing. Roman Doupovec
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Čestné vyhlásenie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing.Peter Strýček
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Čestné vyhlásenie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. M. Pajchl
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Čestné vyhlásenie člena predstavenstva a podpisový vzor: RNDr. Rudolf Surzen
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Audit výročnej správy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 04.06.2007)
Audit výročnej správy 2003
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Audit výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Audit výročnej správy 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Správa nezávislého audítora ku kompletnej ÚZ za rok 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Audit výročnej správy 2007 + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
Audit výročnej správy 2008 + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka 2001
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Účtovná závierka 1999 + výročná správa + vyjadrenie názoru na ÚZ
  (Dátum doručenia: 17.10.2000)
Účtovná závierka + výročná správa + vyjadrenie názoru na ÚZ 2000
  (Dátum doručenia: 31.10.2001)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Výročná správa 2010, zápis VZ, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2011)
Audit výročnej správy + vyhlásenie 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Výročná správa 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Prezenčná listina z riadneho Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Prezenčná listina z riadneho Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor: Ing. Miroslav Wöllner - predseda predstavenstva, Ing. Štefan Zachariáš, Ing. Jozef Fabian - členovia predstavenstva, Ondrej Karaffa, Ing. Marta Andrassyová, Ing. Marta Wölnerová, Ing. Eva Paulinská - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 25.08.2003)
Prehlásenie: Ing. Ján Repka - člen DR + prehlásenie a podpisový vzor: Ing. Marta Wöllnerová - člen predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
prezenčná listina z VZ
  (Dátum doručenia: 26.02.2010)
Osvedčenie č. ObU-KS-OZP-2012/02314-4
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)