Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2431/S-Zbl

Obchodné meno: 
TOPPRES D.A., spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Zvolenská cesta 13
Banská Bystrica 974 01
 
IČO: 
31 621 902
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
12.01.1995
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 19.06.2006)
správa audítora+účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
správa audít.+účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
správa audíatora 2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
NZ 259/02
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
vyhlásenie o splatení vkladov
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
výročná správa+účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
ÚZ 2011+VS+dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
zápisnica z VZ + osvedčenie o ŽP
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.10.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 08.10.2018)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 08.10.2018)
Osvedčenie.zep
  (Dátum doručenia: 08.10.2018)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.doc
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 05.03.2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 05.03.2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 05.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Súhlas konateľa a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Súhlas konateľa a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Zakladateľská listina.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Uplne znenie ZL TOPPRES DA BBystrica.zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 04.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)