Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1601/V-Zbl

Obchodné meno: 
DOMOV ZDRAVIA, a. s.
 
Sídlo: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
 
IČO: 
46 275 495
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
02.08.2011
 
Deň výmazu: 
19.12.2018
 
Uložené listiny: 
zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
podpisový vzor člen DR Ing. Erdziak
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
podpisový vzor člena DR p. Bobríková
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
podpisový vzor člena DR JUDr. Čičmanec
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
podpisový vzor predsedu predstavenstva p. Bobríka
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 27.09.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.12.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.03.2013)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 28.03.2013)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
súhlas s výkonom funkcie + podpisový vzor Ing. Erdziak
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
súhlas s výkonom funkcie + podpisový vzor JUDr. Čičmanec
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 06.03.2013)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Notárska zápisnica N 480/2011, Nz 23623/2011, NCRls 24223/2011, stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
Osvedčenie z 5.8.2011
  (Dátum doručenia: 24.08.2011)
Zmluva o zlúčení - návrh
  (Dátum doručenia: 04.10.2013)
zmluva o zlúčení - návrh.zep
  (Dátum doručenia: 28.10.2013)
Zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Dodatok k Zmluve o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň 09, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň MAX ZA, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň MERLIN DS, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň PRI AMFITEATRI KE, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň TULIP MT, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň 08, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň 14, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Lekáreň APOLLO, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Návrh zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka - Lekáreň SKALICA, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
rozhodnutie jediného spoločníka - Lekáreň 06, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
zmluva o zlúčení .zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
čestné vyhlásenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení do zbierky listín.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 05/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
plna moc.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
navrh zmluvy o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 18.05.2018)
1. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti DOMOV ZDRAVIA, a. s. o zrušení spoločnosti bez likvidácie, o zlúčení spoločnosti a o schválení zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
2. Zmluva o zlúčení zo dňa 16.11.2017.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
3. Dodatok č. 1 k zmluve o zlúčení zo dňa 16.11.2017.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
5. Správa audítora zo dňa 16.5.2018.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)