Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  581/B-Zbl

Obchodné meno: 
Doprastav, a.s.
 
Sídlo: 
Drieňová 27
Bratislava 826 56
 
IČO: 
31 333 320
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.12.1993
 
Uložené listiny: 
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 12.08.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 15.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.12.2021)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Stanovy, čl. XI. ods. 6) druhá veta, uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Zápisnica zo zasadnutia centrálnej volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Príloha zápisnice - výsledky volieb.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Stanovy Doprastav, a.s., súvisiace s ukončením funkcie člena dozornej rady, ktoré obdobie končí až voľbou nových členov (článok XI., bod 6, druhá veta).zepx
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 22.08.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2018.zepx
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2018)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Individuálna účtovná závierka 2016
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Správa nezávislého audítora zo dňa 16.5.2017
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Správa audítora 2016 zo dňa 16.5.2017
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Výkaz vybraných údajov k 31.12.2016
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Znalecký posudok č. 90/2016
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
Úplné znenie stanov k 11.8.2016
  (Dátum doručenia: 15.08.2016)
Notárska zápisnica N 456/2016, Nz 28245/2016, NCRls 29055/2016 z 11.8.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.08.2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
výkaz vybraných údajov 2014
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
individualny výkaz ziskov a strát 2014
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
individualny výkaz peňažných tokov 2014
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
konsolidovaný výkaz peňažných tokov 2014
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
výkaz k závierke 2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
poznámky ku konsolisovanej účtovnej závierke za rok 2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
individuálny výkaz zmien 2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
poznámky k závierke za rok 2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
súvaha za rok 2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
konsolidovaná súvaha za rok 2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 6R/1/2014
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Sprievodný formulár RÚZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.7.2013
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Podpisové vzory - Ing. Dalibor Krupa, Ing. Peter Milan, Mgr. Roman Guniš, Ing. Dušan Mráz
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Mráz
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy a.s. z 23.5.2013
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Uznesenie Predstavenstva a.s. z 7.6.2013
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Podpisové vzory - Tomáš Segeš, Andrej Vrúbel, Miroslav Uhrina
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 02.04.2013)
Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy z 13.3.2013
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Podpisový vzor - Ing. Ján Blaho
  (Dátum doručenia: 22.03.2013)
Podpisový vzor Ing. Juraj Androvič
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Živnostenský list z 4.9.2009
  (Dátum doručenia: 18.09.2009)
Oprávnenie č. 623 - Komora geodetov a kartografov z 25.2.2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Rozhodnutie zo dňa 30.03.2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Notárska zápisnica N 118/2009 Nz 15614/2009 NCRls 15808/2009 zo dňa 14.05.2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Oprávnenie zo dňa 13.03.2008
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Výpis zo živnostensého registra zo dňa 15.04.2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Osvedčenie o činnosti vo vojenskom letectve zo dňa 23.03.2009
  (Dátum doručenia: 19.05.2009)
Výročná správa za rok 2007, Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 03.2 - 12.11.2007
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 08.1 zo dňa 10.09.2007
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 03.4 zo dňa 12.11.2007
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Národný inšpektorát práce - oprávnenie č. 01.1 zo dňa 10.09.2007
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-3/CR1 zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-5/CR1 zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-2/CR1 zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-4/CR1 zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/45390-6/CR1 zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 25.06.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Individuálna účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisové vzory - Ing. Tomáš Klepetko , Ing. Dušan Šamudovský , Ing. Ján Záhradník zo dňa 21.05.2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Notárska zápisnica N 158/2007 Nz 18467/2007 NCRls 18428/2007 zo dňa 15.05.2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2007)
Rozhodnutie ÚRSO Bratislava - povolenie č. 2007 T0336 na výkon vedenej činnosti s účinnosťou od 24.1.2007 na dobu neurčitú.
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
Výpis zo zápisnice z rokovania riadneho VZ z 18.5.5006
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Podpisové vzory- Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Vzdanie sa funkcie z 31.5.2005 - Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
Ukončenie funkcie z 2.9.2005
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierka s prílohami k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierka s prílohami k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Autorizačné osvedčenia - Ing. Robert Serva, Ing. Pavla Staňová, Ing. Vladimír Pukančík, Ing. Rudolf Rakovský, Ing. Peter Műrnberger
  (Dátum doručenia: 15.06.2005)
Správa o výsledku volieb člena Dozornej rady z 5.5.2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Podpisové vzory - Ing. Zdeněk Šinovský, Ing. Jiří Bělohlav
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Notárska zápisnica č. N 130/2005 Nz 20537/2005 NCRls 20296/2005 zo dňa 10.05.2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
notárska zápisnica N 281/04, Nz 39952/04 zo dňa 10.5.2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
živnostenský list č.Žo-2004/04874/2/Z21 zo dňa 18.5.2004
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Plná moc - JUDr. Jozef Boledovič
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Návrh zmluvy o zlúčení uzatvorená medzi spoločnosťami: DOPRASTAV a.s. - nástupnícka spoločnosť a SLOVDREX a.s. - zanikajúca spoločnosť.
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Audítorská správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Notárska zápisnica N 174/03, Nz 36249/03
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ivan Šesták, Ing. Viktor Karel, Ing. Daniel Knotek, Ing. František Klepetko, Ing. Dušan Mráz, Ing. František Potisk
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Podpisové vzory - Ing. Dušan Božík, Ing. Viliam Turanský
  (Dátum doručenia: 13.06.2003)
Podpisové vzory - Ing. Svatoslav Duda, Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 26.08.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 26.08.2002)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 26.08.2002)
Notárska zápisnica č. N 113/02, Nz 113/02
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 30.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)