Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Vložka číslo:  418/B-Zbl

Obchodné meno: 
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
 
Sídlo: 
Ivanská cesta 93
Bratislava 823 07
 
IČO: 
35 778 458
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
01.01.2000
 
Uložené listiny: 
Zakladacia listina úplná 01_2021.asice
  (Dátum doručenia: 19.02.2021)
Rozhodnutie_MDV_poverenie_LPS_zmena 02_2021_právoplatné.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Rozhodnutie Ministerstvo dopravy, 29.11.2019
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Doložka Právoplatnosti 5.12.2019
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby, 15.11.2019
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Doložka Právoplatnosti 29.11.2019
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 179 z 26. novembra 2002 o zmene zakladacej listiny
  (Dátum doručenia: 02.12.2002)
rozhodnutie zo dňa 17.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 21.7.2008
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Rozhodnutie generálnej raditeľky sekcie civilného letectva a vodnej dopravy Monisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 01923/2011/SCLVD-05904 zo dňa 4.2.2011
  (Dátum doručenia: 21.02.2011)
rozhodnutie zo dňa 11.12.2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
oznámenie o vzdaní sa členstva
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 16.1.2009
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Úplné znenie zakladacej listiny š.p.
  (Dátum doručenia: 02.12.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 2.6.2008
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Zakladacia listina 03_2021.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Ustanovenie do funkcie člena Dozornej rady zo dňa 14.9.2018
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Poverenie s výkonom funkcie riaditeľa š.p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky - Ing. Roman Bíro z 19.11.1999
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Vymenovanie do funkcie riaditaľa š.p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky - Ing. Roman Bíro z 10.3.2000
  (Dátum doručenia: 20.02.2006)
Odvolanie z funkcie z 14.7.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Ustanovenie do funkcie člena Dozornej rady z 26.10.2007
  (Dátum doručenia: 14.12.2007)
Odvolanie z funkcie z 17.12.2007
  (Dátum doručenia: 13.05.2008)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Ustanovenie do funkcie predsedu a členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Ustanovenie do funkcie člena dozornej rady - JUDr. Štefan Gajdoš
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Vzdanie sa členstva v Dozornej rade - Ing. Pavol Gelinger, zo dňa 15.12.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Odvolanie z funkcie riaditeľa štátneho podniku - Ing. Miroslav Bartoš, zo dňa 16.12.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Poverenie výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku - Ing. Pavol Gelinger, zo dňa 16.12.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Súvaha a výkaz za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Výročná správa za rok 2010 ( 1 verzia v angličtine )
  (Dátum doručenia: 07.02.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.01.2014)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Účtovná závierka š.p. k 31.12.2002 + daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.10.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 27.3.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2005, Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.01.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, rozhodnutie MDVRR SR
  (Dátum doručenia: 26.09.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 09.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.08.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 10.11.2022)
Osvedčenie č. ANSP- 1/2009 zo dňa 16.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Zoznam osvedčení č. ANSP- 1/2009 zo dňa 16.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Osvedčenie o zvolení - Ľuboš Laurenčík, Marián Šesták, Ján Uhnák
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Delegovanie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.05.2005)
Osvedčenie Leteckého úradu Slovenskej republiky o schválení Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, štátny podnik pre výcvik personálu ATM z 8.9.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Čestné vzhlásenie zo dňa 21.12.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Čestné vyhlásenie z 22.6.2017
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Osvedčenie o schválení organizácie pre výcvik personálu AMT SK/02 zo dňa 10.0.32010
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 13.05.2015
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
rozhodnutie zo dňa 30.10.2015
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
osvedčenie zo dňa 08.10.2015
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa sekcie civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 09724/2009/SCLVD-24656
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí č. 06450/2013/C411-SCLVD/35684 zo dňa 6.6.2013
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
rozhodnutie ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 06450/2013/C411-SCLVD/35684
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Osvedčenie o schválení organizácie pre výcvik personálu ATM SK/02 z 27.8.2010
  (Dátum doručenia: 16.09.2010)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií z 16.1.2009
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Osvedčenie č. ATM SK/02 z 16.1.2009
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Osvedčenie ANSP 2021.asice
  (Dátum doručenia: 19.02.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  08.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)